REUNIONS PELEGRINES DE LA COMISSIÓ PERMANENTREUNIONS PELEGRINES DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Pregària Inicial de Petició de Llum i Gràcia amb motiu de la celebració de les Reunions Pelegrines
Dirigiu Senyor la vostra mirada sobre aquesta família que, confiant en Vós, es disposa a celebrar un moment d’intensa convivència fraterna, i una trobada de revisió del seu compromís evangèlic. 
Susciteu en nosaltres la capacitat de sentir la veu de l’Esperit i d’acollir amb fe la vostra Paraula; renoveu-nos l’ideal de servei, l’amor per la justícia i l’entusiasme apostòlic. 
Assistiu i santifiqueu els germans que participem en aquesta Reunió Pelegrina, doneu-nos prudència per a judicar, fermesa per a decidir, saviesa per a discernir i clarividència per a preveure. 
Que res no pertorbi la concòrdia i que la diversitat d’opinions esdevingui comunió de propòsits; que plens d’amor vers les tradicions dels nostres pares, i sensibles als signes dels temps, ens preocupem veritablement pel bé de les Fraternitats del Consell. 
Que experimentem la presència maternal de la Verge, nostra Senyora, i que per la nostra oració, feta eficaç mitjançant la vostra gràcia, ens acompanyi per tal que sigui profitós el nostre treball, ple de joia el servei al l’Església i al món, i veritable el testimoni d’amor a Vós i als homes. 
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
El Perquè de les Reunions Pelegrines
Text del president del Consell Dr. Pere Tomeu que fou publicat l’any 2016 al  Programa de Setmana Santa de la Fraternitat de Balaguer assumint el missatge del Papa Francesc i adaptant-lo al carisma de les Fraternitats Servites de Catalunya.
«Sortim al carrer!»
Amb aquest clam el Papa Francesc ens recorda que «Quan ens tanquem, ho veiem tot negre i sens cau la casa a sobre». 
De fet, les Congregacions, Confraries i Associacions d'origen Servita ja fa segles que sortim al carrer, mostrant públicament al poble la nostra fe i la nostra devoció quan acompanyem la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, oferint a tothom, especialment als que porten una creu feixuga, poder contemplar-la o acompanyar-la, i perquè no, a través d'ella adreçar-se en pregària fervorosa a la Mare del Cel cercant consol i fortalesa.
D'això tots en tenim l'experiència personal i íntima al veure i viure respectuosament l'actitud i l'expressió de molts al seu pas.
Però les processons son com l'Alfa i l'Omega, el Principi i la Fi i tanmateix, ens cal sortir al carrer tot l'any, cada dia, cada moment, a conviure i compartir amb tothom alegries i penes, i perquè no?, mostrant sense complexes la nostra fe, la nostra devoció i la nostra alegria esperançada vers el futur amb la confiança posada en Crist Senyor Nostre que va dir-nos ben clar: «Estaré amb vosaltres fins a la consumació dels segles», i per això no ens cal patir, però ens cal no defallir en la convicció de que allò que ens cal, és estar ben oberts a posar-nos al dia i posar al dia les nostres Fraternitats per a poder oferir a tothom dignament restaurat el llegat material i espiritual que hem rebut.
Es per això, que la Comissió Permanent va decidir fer les tres Reunions a l’any, "Pelegrines"
La 1ª com a mínim un mes abans del 1r diumenge de Quaresma al lloc previst per celebrar la Trobada.(*per concretar-ho tot).
La 2ª havent passat el temps de Pasqua (*per revisar el curs). 
I la 3ª cap a primers d'octubre (*per programar el nou curs).
Amb caràcter rotatori per "diferents zones, comarques o demarcacions de Catalunya"
Acollits per una Fraternitat del Consell. 
Per facilitar a les Fraternitats properes que puguin assistir-hi sense fer grans desplaçaments. 
Procurant que, amb el pas del temps, totes les Fraternitats tinguin l'oportunitat d'acollir-ne una.
Animant a les Fraternitats més properes a "que hi assisteixin diversos responsables de la Junta”
Per a informar de tot allò de la seva Fraternitat que considerin d’interès per a la resta. 
Per a fomentar el coneixement i la convivència entre les Fraternitats de Consell i la Comissió Permanent.
Per a intercanviar experiències i participar lliurement als debats. (En cas de votacions el vot de cada Fraternitat correspondrà únicament al seu representant legal.)
Contingut de les >Convocatòries
La invitació del Consell a les Juntes de les Fraternitats; el títol de la Fraternitat acollidora; data, hora i dades del lloc de la reunió; plano senyalitzant la situació i els aparcaments propers; enllaç amb Google maps de “com arribar-hi”; el número de telèfon mòbil del secretari per a qualsevol eventualitat; l’Ordre del dia amb tots els punts i oferir la possibilitat de quedar-se a dinar confraternitzant una bona estona més (reservant lloc).
Redacció i enviament de les Convocatòries, i publicar-les al Blog
Per correu electrònic, amb un mínim de 15 dies d'antelació.
Als representants de les Fraternitats i altres membres de la Comissió Permanent.
Adjuntant els arxius pdf amb l’acta de la Reunió Pelegrina anterior i si cal d’altres assumptes a tractar.
Demanant que
Confirmin l'assistència a la reunió quan abans millor.
Facilitin el número de telèfon mòbil del responsable de l'expedició per a qualsevol eventualitat.
Si cal, reservin plaça per al dinar.
Revisin l’acta de la Reunió Pelegrina anterior per a tenir presents els assumptes tractats. 
Redacció i tramesa de l'Acta i publicar-la al >Llibre d’Actes del Blog
La setmana següent a la Reunió Pelegrina.
Demanant que hi aportin esmenes en un termini de 15 dies.
Si es produeixen esmenes comunicar-les als membres de la Comissió Permanent perquè decideixin les correccions adients en un termini de 15 dies.
Si cal, corregir l’acta amb les esmenes aprovades, enviar-la a les Fraternitats informant dels canvis i publicar-la al Blog amb caràcter definitiu. 
Per a tancar aquest procés, l’acta es considerarà tàcitament aprovada en la següent Reunió Pelegrina sense necessitat de procedir al molest tràmit de la seva lectura.