REUNIONS PELEGRINES DE LA COMISSIÓ PERMANENT


REUNIONS PELEGRINES DE LA COMISSIÓ PERMANENT

A – ORACIÓ INICIAL DE LLUM I GRÀCIA A LES REUNIONS PELEGRINES

B – EL PERQUÈ DE LES REUNIONS PELEGRINES 

Text del president del Consell Dr. Pere Tomeu que fou publicat l’any 2016 al  Programa de Setmana Santa de la Fraternitat de Balaguer assumint el missatge del Papa Francesc i adaptant-lo al carisma de les Fraternitats Servites de Catalunya.

I. «Sortim al carrer!»; II: Es per això, que la Comissió Permanent va decidir fer les tres Reunions a l’any, "Pelegrines"; III. Amb caràcter rotatori per "diferents zones, comarques o demarcacions de Catalunya"; IV. Animant a les Fraternitats més properes a "que hi assisteixin diversos responsables de la Junta”; V. Contingut de les Convocatòries; VI. Redacció i enviament de les Convocatòries, i publicar-les al Blog; VII. Demanant que confirmin l'assistència a la reunió quan abans millor.; VIII. Redacció i tramesa de l'Acta i publicar-la al Llibre d'Actes del Blog;

I. «Sortim al carrer!»

Amb aquest clam el Papa Francesc ens recorda que «Quan ens tanquem, ho veiem tot negre i sens cau la casa a sobre».  

De fet, les Congregacions, Confraries i Associacions d'origen Servita ja fa segles que sortim al carrer, mostrant públicament al poble la nostra fe i la nostra devoció quan acompanyem la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, oferint a tothom, especialment als que porten una creu feixuga, poder contemplar-la o acompanyar-la, i perquè no, a través d'ella adreçar-se en pregària fervorosa a la Mare del Cel cercant consol i fortalesa. D'això tots en tenim l'experiència personal i íntima al veure i viure respectuosament l'actitud i l'expressió de molts al seu pas.

Però les processons son com l'Alfa i l'Omega, el Principi i la Fi i tanmateix, ens cal sortir al carrer tot l'any, cada dia, cada moment, a conviure i compartir amb tothom alegries i penes, i perquè no?, mostrant sense complexes la nostra fe, la nostra devoció i la nostra alegria esperançada vers el futur amb la confiança posada en Crist Senyor Nostre que va dir-nos ben clar: «Estaré amb vosaltres fins a la consumació dels segles», i per això no ens cal patir, però ens cal no defallir en la convicció de que allò que ens cal, és estar ben oberts a posar-nos al dia i posar al dia les nostres Fraternitats per a poder oferir a tothom dignament restaurat el llegat material i espiritual que hem rebut.

II. Es per això, que la Comissió Permanent va decidir celebrar les tres Reunions a l’any, "Pelegrines".

Degut que a conseqüència de la Pandèmia, els darrers anys aquest Consell ha suprimit algunes “REUNIONS PELEGRINES”, i fins i tot una “TROBADA de FRATERNITATS”, de cara al futur, s’ha decidit seguir celebrant les Reunions 3 cops a l’any, actualitzant-les al màxim.

L’assistència dels membres de la Comissió Permanent i dels Responsables de les Fraternitats que acullen o desitgen acollir una Reunió  Pelegrina i/o una Trobada de Fraternitat, i al viure-la des d’un principi, també és profitosa per ells i pels acollits a la seva Fraternitat. 

La 1ª. Mínim un mes abans del 1r diumenge de Quaresma, principalment per revisar i resseguir  sense entrebancs, la programació de la propera “TROBADA de FRATERNITATS” i tot allò que calgui.

La 2ª. havent passat el temps de Pasqua, per Confraternitzar de nou amb una Fraternitat interessada.

La 3ª. cap a mitjans d'octubre perquè, de comú acord, els responsables de la Fraternitat i de la Comissió Permanent, actualitzin definitivament el fins llavors ”l’Esborrany” del “Protocol de la Propera Trobada”, Preparant, Concretant, Programant i Distribuint en ferm, les tasques del Consell i de la Congregació acollidora i els seus responsables mantinguin contacte permanentment, informant-se, consultant-se i/o decidint, per poder-ho anar acabant tot amb temps suficient, i sense problemes.

III. Amb caràcter rotatori per "diferents comarques o demarcacions de Catalunya"

Acollits per una Fraternitat del Consell. 

Per facilitar a les Fraternitats properes que puguin assistir-hi sense fer grans desplaçaments. 

Procurant que, amb el pas del temps, totes les Fraternitats tinguin l'oportunitat d'acollir-ne una.

IV. Animant a les Fraternitats més properes a "que hi assisteixin diversos responsables de la Junta”

Perquè puguin informar a la resta de Fraternitats de tot allò que considerin d’interès. 

Per a fomentar el coneixement i la convivència entre les Fraternitats de Consell i la Comissió Permanent.

Per a intercanviar experiències i participar lliurement als debats. En cas de votacions el vot de cada Fraternitat correspondrà únicament al seu representant legal.

V. Contingut de les Convocatòries

L’ invitació del Consell a les Juntes de les Fraternitats; el títol de la Fraternitat acollidora; data, hora i dades del lloc de la Reunió; plano senyalitzant la situació i els aparcaments propers; enllaç amb Google maps de “com arribar-hi”; el número de telèfon mòbil del secretari per a qualsevol eventualitat; l’Ordre del dia amb tots els punts i oferir la possibilitat de quedar-se a dinar confraternitzant una bona estona més (reservant lloc).

VI. Redacció i enviament de les Convocatòries, i publicar-les al Blog

Per correu electrònic, amb un mínim de 15 dies d'antelació.

Als representants de les Fraternitats i altres membres de la Comissió Permanent.

Adjuntant els arxius pdf amb l’acta de la Reunió Pelegrina anterior i si cal d’altres assumptes a tractar. 

VIII. Demanant que acusin Rebut

Confirmin l'assistència a la reunió quan abans millor.

Facilitin el número de telèfon mòbil del responsable de l'expedició per a qualsevol eventualitat.

Si cal, reservin plaça per al dinar.

Revisin l’acta de la Reunió Pelegrina anterior per a tenir presents els assumptes tractats.

IX. Redacció i tramesa de l'Acta i publicar-la al Llibre d’Actes del Blog

La setmana següent a la Reunió Pelegrina.

Demanant que hi aportin esmenes en un termini de 15 dies.

Si es produeixen esmenes comunicar-les als membres de la Comissió Permanent perquè decideixin les correccions adients en un termini de 15 dies.

Si cal, corregir l’acta amb les esmenes aprovades, enviar-la a les Fraternitats informant dels canvis i publicar-la al Blog amb caràcter definitiu. 

Per a tancar aquest procés, l’acta es considerarà tàcitament aprovada en la següent Reunió Pelegrina sense necessitat de procedir al molest tràmit de la seva lectura.

>XV REUNIÓ PELEGRINA BELLPUIG 18 NOVEMBRE 2023

XIV REUNIÓ PELEGRINA BADALONA 19 NOVEMBRE 2022


>XIII REUNIÓ PELEGRINA BADALONA 20 NOVEMBRE 2021

>XII REUNIÓ PELEGRINA MONISTROL DE

 MONTSERRAT 11 GENER 2020


>XI REUNIÓ PELEGRINA LA SEU D’URGELL 4 MAIG 2019


> X REUNIÓ PELEGRINA MATARÓ 12 GENER 2019

>IX REUNIÓ PELEGRINA VALLS 6 OCTUBRE 2018

>VIII REUNIÓ PELEGRINA AMER 12 MAIG 2018

VII REUNIÓ PELEGRINA LLEIDA 13 GENER 2018


>REUNIÓ PELEGRINA INFORMÀTICA 13  a 25 octubre 2017


VI REUNIÓ PELEGRINA SITGES 20 MAIG 2017


V REUNIÓ PELEGRINA BLANES 14 gener 2017


IV REUNIÓ PELEGRINA CALDES DE MONTBUI 1 octubre 2016II REUNIÓ PELEGRINA CAMBRILS 16 gener 2016


REUNIÓ COMISIÓ PERMANENTE GIRONA 9 MAIG 2015


*********************************************************
Actualitzat: 4 setembre 2023