DOCUMENTS DE L'ORDE

DOCUMENTS DEL'ORDE SERVITA

Relació, Continguts i Enllaços amb les Pàgines de Documents de l’Orde dels Servents de Maria

>I. MISSAL DE L’ORDE SERVITA

>II. DEVOCIÓ I LITÚRGIA DELS DOLORS DE MARIA

  >III PREGÀRIES MARIANES

 > IV. POEMES I MEDITACIONS

 > V. ALTRES CELEBRACIONS

   >VI. REGLA DE VIDA DE L’ORDE SEGLAR DELS SERVENTS DE MARIA (O.S.S.M.)

Aquestes pàgines ofereixen a les Fraternitats del Consell «Servites de Catalunya» la possibilitat de conèixer els Documents de l’Orde dels Servents de Maria de l’Arxiu Digital del Consell, i poder demanar al Servei gratuït de comandes servitesdecatalunya@gmail.com, els arxius pdf compaginats amb pàgines numerades per imprimir fàcilment  atès que la còpia i impressió des d’aquestes pàgines del Blog en format continuat resulta excessivament complexa.
 

CONTINGUT Arxiu pdf  101 pàgines
1. Calendari Santoral Perpetu pàg. 1 a 3
2. Misses Pròpies de l'Orde – pàg. 4 a 69
3. Memóries (I-II-III)de Santa Maria en dissabte - pàg. 70 a 77
4. Missa votiva Sant Aleix Falconieri - pàg. 78 a 79
5. Exèquies de un/a germa/na de l’Orde - pàg. 80 a 82
6. Prefaci dels Sants Servents de Maria - pàg. 83
7. Pregàries dels Fidels – pàg. 84 a 101 i Llibret i Díptic pdf
 >II. DEVOCIÓ I LITÚRGIA DELS DOLORS DE MARIA

CONTINGUT

1. Septenari i Corona dels Dolors de Maria  - pdf

2. Corona senzillapdf
3. Benedicció de Corones i Escapularis
4. Stabat Mater  Text llatí i adaptacions al català pdf
5. Litúrgia de les Hores - pdf
6. Salve Regina Partitura llatí/català - Llibre i Díptic pdf

CONTINGUT
1. Benedicta Vigília de Nostra Senyora - Llibret i Díptic pdf
2. Avemaria Pregaria meditació - Llibret i Díptic pdf

 
CONTINGUT
POEMES
1. Tres poesies Marianes Fra David M. Turoldo - 1 pàg. pdf
2. Davant d’una Dolorosa Mn. Camil Geis - 1 pàg. pdf
3. Camí del Calvari Josefina Tura - 1 pàg. pdf
4. A la Mare de Déu dels Dolors P. J. Garcia Estragués - 1 pàg. pdf
5. Oh Fills i Filles Fra Davide M. Montagna, OSM - 1 pàg. pdf

MEDITACIONS
6. Credo Marià Fra Neal M. Flanagan, OSM - 1 pàg. pdf
7. Meditació del Carisma Servita. Joan Rosàs i Reverté, ossm - Díptic pdf
8. El missatge dels tres teixits de la Passió Mn. Joan Bauzà i Bauzà - Llibret pdf
9. La Festa de la Mare de Déu dels Dolors Joan Rosàs i Reverté, ossm - Díptic pdf


CONTINGUT
 
1. Himne Súplica dels Servents - 1 pàg pdf i vídeos Youtube
2. Novena a Sant Pelegrí - 4 de maig Llibret i Díptic pdf 
Patró dels malalts de càncer i de úlceres 
3. Vespres. Tots els sants de l'Orde dels Servents de Maria 
Invitatori 16 de novembre - Llibret pdf) 
4. Vespres. Commemoració de tots el difunts de l'Orde 

       17 de novembre - Llibret i Díptic pdf  


 >VI. REGLA DE VIDA DE L’ORDE SEGLAR DELS SERVENTS DE MARIA (O.S.S.M.) 

Llibret i Díptic pdf

CONTINGUT

1. Comunicat del Prior General

2. Decret de la Santa Seu

3. Notes Històriques sobre l’Orde Seglar

I. L’Orde dels Servents de Maria

IIL’Orde Seglar dels Servents de Maria i la Vida de Fraternitat: Cap. 1r: l’Orde Seglar dels Servents de Maria; Cap. 2n: Vida de la Fraternitat Seglar; Cap. 3r: l’Oració; Cap. 4: Penitència i Conversió; Cap. 5è: Testimoni de Pobresa; Cap. 6è: Apostolat; Cap. 7è: Formació

III. Inserció en la Fraternitat SeglarCap. 8è: Admissió; Cap. 9è: Prova o Noviciat; Cap. 10è: La Promesa

IV.  Organització de la Fraternitat Seglar: Cap. 11è: Organització; Cap. 12è: Reconeixement Eclesial Of. de les Fraternitats; Cap. 13è: Govern

V.    Estatuts Particulars de la Fraternitat Seglar:  

Apèndix I: Ritus d’Admissió per al Temps de Prova en l’Orde Seglar dels Servents de Maria: Llibret i Díptic pdf

Formularis de Llibrets i Díptics pdf per a: 1) Un sol Aspirant Home; 2) Una sola Aspirant Dona; 3) Aspirants Diverssos

I.     Sol·licitud d’Admissió i Acollida; II.   Meditació de la Paraula; III.  Lliurament de la Regla I de la Corona; IV.  Pregària d’Intercessió;

Apèndix II: Ritus de la Promesa en l’Orde Seglar dels Servents de Maria: Llibret i Díptic pdf

I. Sol·licitud; II. Reflexió o Homilia; III. Oració de Súplica; IV. Promesa; V. Imposició del Signe de Pertinença a l’Orde Seglar; VI. Acceptació; VII. Pregària Conclusiva


Actualitzat: 30 desembre 2022