DOCUMENTS DE L'ORDEDOCUMENTS DE L'ORDE
ENLLAÇOS AMB LES PÀGINES DE DOCUMENTS

****************************************************************
Pàgines de Documents de l’Orde dels Servents de Maria
Aquestes pàgines ofereixen a les Fraternitats del Consell «Servites de Catalunya» la possibilitat de conèixer els Documents de l’Orde dels Servents de Maria de l’Arxiu Digital del Consell, poder demanar els arxius pdf compaginats amb pàgines numerades per imprimir fàcilment al Servei gratuït de comandes servitesdecatalunya@gmail.comatès que la còpia i impressió des d’aquestes pàgines en format continuat resulta excessivament complexa.
****************************************************************
CONTINGUTS DE LES PÀGINES DE DOCUMENTS DE L’ORDE 


ÍNDEX
Missal pròpi de l’Orde dels Servents de Maria (Arxius pdf)
1. Calendari Santoral Perpetu (Arxius pdf)
2. Solemnitats, Festes, Memòries i Commemoracions
3. Memóries de Santa Maria en dissabte
4. Missa votiva Sant Aleix Falconieri
5. Exèquies de un/a germa/na de l’Orde
6. Prefaci dels Sants Servents de Maria
7. Pregàries dels Fidels (Arxius pdf)
****************************************************************


ÍNDEX


1. Septenari i Corona dels Dolors de la Mare de Déu (Arxius pdf)
2. Corona senzilla (Arxius pdf)
3. Benedicció de Corones i Escapularis (Arxius pdf)
4. Stabat Mater Seqüència; text original llatí i adaptacions al català (Arxius pdf)
5. Litúrgia de les Hores (Arxius pdf)

6. Salve Regina Partitura llatí/català (Arxius pdf)

***************************************************************

ÍNDEX
1. Benedicta «Vigília de Nostra Senyora» (Arxius pdf)
2. Avemaria Pregaria meditació (Arxius pdf)
****************************************************************
ÍNDEX
1. Tres poesies Marianes. Fra David M. Turoldo (Arxiu pdf)
2. Davant d’una Dolorosa. Mn. Camil Geis (Arxiu pdf)
3. Camí del Calvari. Josefina Tura (Arxiu pdf)
4. A la Mare de Déu dels Dolors. P. J. Garcia Estragués (Arxiu pdf)
5. Oh Fills i Filles. Fra Davide M. Montagna, OSM (Arxiu pdf)MEDITACIONS
6. Credo Marià. Fra Neal M. Flanagan, OSM (Arxiu pdf)
7. Meditació del Carisma Servita. Joan Rosàs i Reverté, ossm (Arxius pdf)
8. El missatge dels tres teixits de la Passió. Mn. Joan Bauzà i Bauzà (Arxius pdf)
9. La Festa de la Mare de Déu dels Dolors. Joan Rosàs i Reverté, ossm (Arxius pdf)
****************************************************************
ÍNDEX

1. SÚPLICA DELS SERVENTS. HIMNE  (Arxius pdf i vídeos Youtube)
2. 4 de maig NOVENA A SANT PELEGRÍ · PROTECTOR DELS MALALTS DE CÀNCER (Arxius pdf)
3. 16 de novembre TOTS ELS SANTS DE L’ORDE · PRIMERES VESPRES (Arxius pdf)
4. 17 de novembre DIFUNTS DE L’ORDE · PRIMERES VESPRES (Arxius pdf)
**************************************************************************

ÍNDEX
PREÀMBUL
1. Comunicat del Prior General
2. Decret de la Santa Seu
3. Notes Històriques sobre l’Orde Seglar
REGLA DE VIDA DE L’ORDE SEGLAR DELS SERVENTS DE MARIA

I. L’Orde dels Servents de Maria

II. L’Orde Seglar dels Servents de Maria i la Vida de Fraternitat
Capítol primer: l’Orde Seglar dels Servents de Maria
Capítol segon: Vida de la Fraternitat Seglar
Capítol tercer: l’Oració
Capítol quart: Penitència i Conversió
Capítol cinquè: Testimoni de Pobresa
Capítol sisè: Apostolat
Capítol setè: Formació
III. Inserció en la Fraternitat Seglar
Capítol vuitè: Admissió
Capítol novè: Prova o Noviciat
Capítol desè: La Promesa
IV. Organització de la Fraternitat Seglar
Capítol onzè: Organització
Capítol dotzè: Reconeixement Eclesial Oficial de les Fraternitats
Capítol tretzè: Govern
V. Estatuts particulars de la Fraternitat Seglar
Apèndix I
Ritus d’Admissió per al Temps de Prova en l’Orde Seglar dels Servents de Maria

I. Sol·licitud d’Admissió I Acollida

II. Meditació de la Paraula

III. Lliurament de la Regla i de la Corona

IV. Pregària d’Intercessió

Apèndix II
Ritus de la Promesa
en l’Orde Seglar dels Servents de Maria

I. Sol·licitud

II. Reflexió o Homilia

III. Oració de Súplica

IV. Promesa

V. Imposició del Signe de Pertinença a l’Orde Seglar

VI. Acceptació

VII. Pregària Conclusiva


Actualitzat: 5 gener 2020