MOTIVACIONS I OBJECTIUS DEL CONSELL

MOTIVACIONS i OBJECTIUS DEL CONSELL

Aquest Blog Servites de Catalunya ha estat creat amb l'objectiu de que sigui l'instrument eficaç que faciliti a totes les Fraternitats que formen part del Consell compartir: informació, experiències, documentació, espiritualitat, problemes, solucions, projectes, l'arxiu del Consell i tot allò que calgui, i sempre obert per a la seva actualització o millora, i com un complement, amb els enllaços de les pàgines Web o Blog que ja disposen algunes Fraternitats, i també com un estímul per a la resta de Fraternitats que vulguin disposar gratuïtament de pàgines pròpies a aquest Blog, que els  facilitin compartir la comunicació i la publicitat al seu entorn natural, i amb la resta de Fraternitats de Catalunya.

EL LLEGAT

Les Congregacions, Confraries i Associacions d'origen i espiritualitat Servita han arribat fins a nosaltres, gràcies a la vocació, l'esforç i la perseverança de congregants, confrares i devots de la Mare de Déu dels Dolors que al llarg dels segles han mantingut la devoció a la Mare Adolorida.

Com qualsevol altra herència, no ens és lícit menysprear aquest llegat, ans el contrari, ens cal agrair-lo, conèixer-lo, respectar-lo, gaudir-ne joiosament i tanmateix ser molt curosos en fer les reformes que calgui per habilitar-lo, perquè si pugui viure i perquè tingui vida, adequant-lo als nous temps, per poder-lo llegar dignament en herència a les noves generacions, mostrant-lo com es mereix, semblantment a quan vestim la nostra imatge de la Mare de Déu dels Dolors, per a presentar-la al poble en la processó abillada dignament com una Reina perquè puguin contemplar-la, acompanyar-la i/o adreçar-se confiadament amb fervorosa devoció a aquella que representa, especialment tots aquells que porten una creu feixuga i necessiten consol, esperança i fortalesa per suportar-la. 

VISIÓ  FUTUR
«Cerqueu i trobareu» Aquesta frase en boca de Jesús cada cop és mes actual. Ens cal cercar per trobar, i avui dia hom disposa de exhaustiva informació a través dels mitjans de comunicació, internet i les xarxes socials, que es fa fins i tot difícil destriar els impulsos «inputs» que arriben a la nostra ment per poder-los seleccionar i reflexionar per a enviar «outputs» a les accions dels nostres sentits, paraules i fets.
HISTÒRIA
Els orígens de les Congregacions i Confraries de la Mare de Déu dels Dolors
Els frares de l'Orde Servita tingueren al segle XVII una presencia notable a Barcelona. L'any 1619, es van establir al convent de Nostra Senyora del Bon Succés de Barcelona, fomentant arreu una gran devoció a la Mare de Déu dels Dolors, i la creació de Confraries i Congregacions seglars. L'any 1660, les Confraries i Congregacions seglars, acollint-se a la butlla del Papa Innocenci X d'acollir sota la protecció de la Mare de Déu dels Dolors a totes les associacions laiques al servei de Maria, es van transformar en Confraries i Congregacions de la Mare de Déu dels Dolors.
LES PROCESSONS DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
L'any 1661, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Barcelona va organitzar una gran processó travessant la ciutat de Barcelona pel passeig de les Rambles. Aquesta iniciativa va ser el model a seguir per totes les Confraries i Congregacions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya, que al segle XVII i a principis del segle XVIII n'eren més o menys, un centenar.

MARXA I ABSÈNCIA DELS FRARES DEIXANT

 ORFES CONGREGACIONS I CONFRARIES

L'any 1835, amb la desamortització de Mendizabal, tots els religiosos foren expulsats d'Espanya i les seves propietats, (convents, escoles, hospitals, esglésies,..) foren expropiades pel Govern. Aquest fet va deixar a les confraries i congregacions seglars orfes de l'assistència dels frares servites.

RETORN DELS FRARES DE L'ORDE DELS

 SERVENTS DE MARIA

Passats molt anys, a mitjans del segle passat, els frares servites es van establir de nou a alguns convents d'Espanya, però no els va ser possible fer-ho a Catalunya.

LA RECUPERACIÓ DELS VINCLES AMB L'ORDE SERVITA

Malgrat això, a finals del segle passat, i superant molts d'altres obstacles, unes 30 Congregacions i Confraries dels Dolors havien sobreviscut al llarg de quasi 300 anys, i seguien promovent amb fervor i entusiasme la devoció a la Mare de Déu dels Dolors i l'espiritualitat Servita, essent cada Confraria o Congregació la responsable del manteniment de l'església, la capella, l'altar o el tabernacle de la Mare de Déu dels Dolors en llur població, on per Setmana Santa organitzen processons pels seus carrers i places.
Algunes d'aquestes Congregacions i Confraries van unir esforços i es van posar en contacte amb el provincial dels Servents de Maria de la província eclesiàstica d'Espanya per tal de recuperar els vincles, aprofundir en el coneixement i la vivència del carisma servita, i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans. Des de les hores malgrat la distància, els frares han estat a punt per assistir a les Fraternitats en tot moment. La seva assistència va donar fruit amb l'establiment del Secretariat de Congregacions i Confraries de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya, que l'any 1995 va celebrar la primera Trobada a Montserrat, i enguany estem a punt de celebrar la XXIII Trobada «Servites de Catalunya» a Lleida el proper 18 de febrer  de 2018.

INTERÈS DEL SECRETARI GENERAL DEL SERVITES PER A LES FRATERNITATS SEGLARS

Quan el secretari general de l'Orde dels Servents de Maria per a les Fraternitats Seglars fra Vidal M. Martínez, OSM de la comunitat de Chicago va ser informat, volgué visitar algunes Congregacions i Confraries de Catalunya (petites i grans, importants o senzilles) per a conèixer a cada lloc la situació de les Fraternitats promogudes i fundades pels frares servites que, malgrat la seva absència seguien en actiu. Malauradament la Congregació original de Barcelona i moltes altres ja havien desaparegut.

VISITA DEL PRIOR GENERAL DE L'ORDE DELS SERVENTS DE MARIA PER A PRESIDIR ELS 300 ANYS D'AMER

Fruit de la seva primera estada fou la visita del prior general de l'orde servita per presidir les celebracions del 300 anys de la Congregació d'Amer.

TRANSFORMACIÓ DEL SECRETARIAT EN CONSELL

I en la seva segona estada, el secretari general de l'Orde  va encoratjar als membres del Secretariat a transformar-lo en Consell per a fer-lo més participatiu, operatiu, àgil i eficaç. I en això estem!

DADES HISTÒRIQUES A PARTIR DE L'ANY 2017
EL PRIOR GENERAL DE L'ORDE SERVITA 
PRESIDEIX ELS 300 ANYS DE LLEIDA. 
>Estada del Prior General a Catalunya

El prior general de l'Orde Fra Gottfried M. Wolf, OSM acompanyat del Conseller General Fra Jorge Luís M. Jiménez acceptant la invitació del Consell per a presidir la XXIII TROBADA a Lleida amb motiu de celebrar els 300 anys de la seva Congregació, van visitar Catalunya. 


Actualitzat: 4 novembre 2022