VII REUNIÓ PELEGRINA LLEIDA 10 gener 2018

VII REUNIÓ PELEGRINA LLEIDA 13 gener 2018
ACTA
Acolliment/benvinguda.- A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Congregació de Lleida acollien als representats de les altres Fraternitats al Centre Cívic “Històric” de la plaça Ereta, convidant-los a refer forces amb un assortit de pastes i begudes.
Malauradament, la expedició de Sitges va trucar comunicant que quan ja estaven a Lleida, molt a prop, havien tingut un ensurt al ser envestits per un altre vehicle. Afortunadament no van haver-hi danys personals, però el seu vehicle va quedar malmès. Immediatament, un membre de la Congregació Lleidatana es va desplaçar amb el seu vehicle al lloc dels fets per si calia auxiliar-los i/o acompanyar-los, degut a lo qual es va endarrerir una bona estona el començament de la Reunió.
Quan una part de l’expedició de Sitges van arribar al lloc de la Reunió, desprès de refer forces i comentar breument l’incident va començar la Reunió.
Assistents.- De la Congregació d’Alpicat. Antoni Gilart, president en funcions del Consell; de la Congregació d’Amer Llorenç Cullell; de la Congregació de LLeida, Fernando L. Gracia, Ramón Cavero, Elena Gràcia, Jordi Diaz i Juan Máximo Blanco; de la Congregació de Sitges. Esteve Ferré,  Elisabet Olària, Fina Planas, Joan Manel Enriquez i Mª. Antònia Plana; i el secretari del Consell Josep Lleixà acompanyat de la seva esposa Rosa Jané. Han excusat la seva assistència manifestant el seu suport al Consell, les Fraternitats de Badalona, Banyoles, Bellpuig, Besalú, Blanes, Caldes de Montbui, Cambrils, Castellterçol, Girona, l’Alt Urgell, Manresa, Mataró, Moià, Reus, Valls, i Vic.
ORDRE DEL DIA
1.     El prior de la Real i Venerable i molt Il·lustre Congregació de Nostra Senyora dels Dolors de Lleida informa breument de la història i el funcionament de la Congregació.
2.   Es procedeix a la lectura de l'Acta resumida de la Reunió Pelegrina amb mitjans informàtics suplint la aplaçada d’Amer que és aprovada per unanimitat. 
3.   S’aprova el següent Programa de l’estada a Catalunya de Fra Gottfried M. Wolff, OSM, prior general de l’Orde amb el Conseller General Fra Jorge Luis M. Jimenez, OSM per a presidir la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» a la Ciutat de Lleida, i s’encomana la seva acollida i acompanyament al secretari del Consell.
    Fra Gottfried M. Wolff, OSM    Fra Jorge Luís M. Jiménez, OSM
   Prior General de l'Orde              Conseller General de l'Orde
Divendres 16 febrer.
Matí:   Arriben amb el vol de Roma. Allotjament als Salesians de Martí Codolar.
             Visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família.
Tarda: Visita al Temple Expiatori del Tibidabo, Capella dels Dolors i Adoració Perpètua.
Dissabte 17 febrer. Solemnitat dels 7 Sants Fundadors de l’Orde Servita.
Matí:   Abadia de Montserrat. Trobada amb l’Assessor i el President
             Concelebració Eucarística amb la comunitat benedictina.
             Benvinguda del P. Abad. 
Tarda: Visita a les Congregacions de Bellpuig, Alpicat i Lleida.
Allotjament a Lleida acollits per la Congregació Lleidatana.
Diumenge 18 Febrer.  XXIII TROBADA “Servites de Catalunya”.
Tot el dia: Presidir els actes de la TROBADA.
Al capvespre marxen cap a l’Aeroport de Barcelona per a embarcar al vol cap a Roma.

4. Acte d’Homenatge de les Fraternitats a “Membres Exemplars”
Es decideix:
·        Celebrar l’acte al matí, com a cloenda de l’Assemblea, perquè tothom en pugui participar.
·        Que la Fraternitat interessada decideixi lliurament si prefereix lliurar als seus homenatjats la placa de peu que proposa la Comissió Permanent per facilitar la gestió, o qualsevol altre objecte que decideixin adquirir.
·        Que per a poder preparar de bon matí tot allò que calgui abans de  començar els actes, 15 dies abans caldrà concretar amb els responsables de l’organització de l’Homenatge:
·        La persona que presentarà i coordinarà l’acte.
·        La tauleta, els records i l’ordre de lliurament.
·        L’Ordre de la Presidència: Frares Servites, President del Consell, Capdavanters i Juntes de les Fraternitats organitzadores i els Homenatjats.
·        Que el capdavanter de cada Fraternitat redacti el text que proclamarà al presentar el/s seu/s Homenatjat/s.
I que amb tot allò es redacti un guió que serveixi de pauta per a cadascun dels responsables d’organització de l’homenatge, i si cal, es modifiqui o es millori sobre la marxa.
5. Convocatòria per a eleccions de president, sotssecretari i 2 vocals.
D’acord amb l’article 16 dels Nous Estatuts, es decideix convocar eleccions per a cobrir els serveis de president, vicesecretari i dos vocals de la Comissió Permanent, que tindran lloc a l’Assemblea de Fraternitats de la XXIII Trobada, i animar a les Fraternitats a que presentin candidatures.
6. Programació dels actes de la XXIII TROBADA “Servites de Catalunya”.
S’informa dels actes previstos inicialment per l’organització, i desprès del seu debat, amb les aportacions es decideix el següent:
PROGRAMA HORARI
A partir de les 9:00 APARCAMENTS GRATUÏTS RECOMANATS  
Turismes> Plaça del Seminari 25002 LLeida
Autocars> Carrer Darrera Sant Martí - Parc de Santa Cecília
09:30 A LA PAERIA. Confraternització, Refrigeri, lliurament Credencials i Recepció institucional.
10:30  A l’IMAC. Assemblea de les Fraternitats dels Dolors de Catalunya
12:00 A LA CATEDRAL NOVA. Missa Solemne concelebrada pel Bisbe de Lleida Mons. Salvador Giménez Valls, el Prior general Fra. Gottfried M. Wolff, el Conseller General Fra. Jorge Luís M. Jiménez i l’Assessor del Consell Fra Antonio M. Moreno, presidits per la imatge de Nostra Senyora dels Dolors de la Congregació Lleidatana.
Camí a la Seu Vella visita a l’ORATORI DELS DOLORS en restauració  
13:30 A la SEU VELLA. Visita (fotos de família al Claustre)
14:30 A LA SALA DE LES VOLTES  Dinar de Germanor
17:15  COMIAT. cant de l'hora dels adéus i marxa de les expedicions 
7. És decideix el següent Ordre del dia per l’Assemblea de Fraternitats
·        Pregària de Petició de Llum i Gràcia amb motiu de la TROBADA
·        Presentació de la Trobada pel president en funcions del Consell
·        Salutació de fra Gottfried M. Wolf, OSM prior general de l’Orde Servita
·        Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea de Blanes
·        Eleccions pels serveis de president, vicesecretari i dos vocals del Consell
·        Propostes per a organitzar les Trobades de 21/2/2021 i 6/3/2022
·        Informació de les celebracions dels 325 anys de les Fraternitats de Mataró i Sitges
·        Precs i preguntes
·        Conclusió per Fra Antonio M. Moreno, OSM Assessor del Consell
·        Acte d’Homenatge a “Membres Exemplars de les Fraternitats”
·        Pregària Conclusiva
8. Precs i preguntes
El prior de la Congregació de Sitges informa que estan preparant el programa per a celebrar enguany el 325 aniversari per a enviar-lo també a totes les Fraternitats informant-les i convidant-les a participar als actes principals. S’encarrega al secretari que els enviï el llistat de e-mails de les Fraternitats per a facilitar-los l’enviament, i per a poder-ho explicitar a la propera Assemblea, s’afegeix a l’orde del dia el punt: “Informació de la celebració dels 325 anys de les Fraternitats de Mataró i Sitges”
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la reunió amb la pregària de l’Ave Maria i una invocació a Nostra Senyora.
I als que ens havíem apuntat per dinar, els amfitrions ans van acompanyar al Restaurant recomanat, allargant una bona estona la trobada, compartint experiències, i un suculent menú a molt bon preu.
I per a deixar-ne constància el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en funcions en senyal de conformitat.

Josep Lleixà, ossm                                                    Antoni Gilart, ossm
secretari                                                                       president en funcions
Dissabte 13 de gener de 2018 – Festa dels Sants Hilari i Remigi


CONVOCATÒRIA 

Benvolguts,
Us convoquem a la propera Reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» que tindrà lloc a la Ciutat de Lleida el dissabte 13 de gener de 2018 al  matí acollits per la junta de la Real, Venerable i molt Il·lustre Congregació de Nostra Senyora dels Dolors de Lleida amb el següent programa/ horari (adjuntem arxiu pdf):

11:00 A l’Oratori dels Dolors(c/. Cavallers, 26): Pregària davant la imatge de Nostra Senyora 


11:15 Al Centre Cívic “Centre Històric” (Plaça Ereta): Reunió Pelegrina

13:30  Conclusió de la Reunió Pelegrina

14:00 Dinar de Germanor a Restaurant proper (Menú cap de setmana) (opcional)


ORDRE DEL DIA

1)      Presentació de la > Real i Venerable i molt Il·lustre Congregació de Nostra Senyora dels Dolors de Lleida.
2)    Lectura i si s'escau aprovació de l'Acta de la Reunió Pelegrina amb mitjans informàtics suplint la aplaçada d’Amer.

3)    Informació i distribució de responsabilitats del programa de l’estada a Catalunya de Fra Gottfried M. Wolff, OSM, prior general de l’Orde Servita, del divendres 16 al diumenge 18 de febrer, que ha confirmat la seva assistència per a presidir la XXIII TROBADA de Lleida (adjuntem arxiu pdf).
4)    Concretar el protocol i el moment més adient per a celebrar l’acte del I Homenatge als Membres Exemplars de les Fraternitats a la propera XXIII TROBADA de Lleida (adjuntem arxiu pdf).
5)    Decidir la convocatòria a les Fraternitats per a presentar candidatures per els serveis de president, sotssecretari i dos vocals de la Comissió Permanent d’acord amb l’Art. 16 dels nous Estatuts
6)    Decidir l’Ordre del dia de l’Assemblea General del 18/2/2018 a la XXIII TROBADA de Lleida.
7)    Informació i distribució de responsabilitats dels actes previstos per la celebració de la XXIII TROBADA del 18 de febrer a Lleida (Diumenge I de Quaresma, coincidint amb la celebració dels 300 anys de la Institució de la seva Congregació. 
8)   Precs i preguntes


REPRESENTACIÓ DE LES FRATERNITATS MÉS PROPERES.- Amb la bona experiència de les anteriors Reunions Pelegrines, us animem a que hi assistiu diversos responsables de la junta per informar del funcionament, els actes i les particularitats de la vostra Fraternitat, intercanviar experiències i participar als debats, fomentant així el coneixement mutu i la convivència entre les Fraternitats del Consell i la Comissió Permanent (En tot cas, si fossin necessàries votacions, el vot de cada fraternitat correspondrà a aquell/a  que té delegada la representació).

Quan confirmeu la vostra assistència, us facilitarem el menú de cap de setmana i el seu preu, per si voleu que us reservem lloc per a dinar plegats abans de marxar cap a casa. 

Units en Crist i sota l'esguard de la Mare rebeu una fraternal salutació

Per encàrrec de la Comissió Permanent
Josep Lleixà, ossm
secretari


Dimecres 13 de desembre de 2017 – Festa de Santa Llúcia