II REUNIÓ PELEGRINA CAMBRILS 16 gener 2016II REUNIÓ PELEGRINA CAMBRILS 16 gener 2016
Enllaç >revistacambrils.cat Ressenya de la reunió del Consell dels Dolors de Catalunya a Cambrils, publicada el 7 de gener de 2016.

ACTA 
De la Reunió de la Comissió Permanent del Consell de Congregacions, Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya: celebrada el dissabte 16 de gener de 2016 festa de Sant Marcel, a les 11:00 h del matí a la Sala d'Actes de la Casa de Catequesi de la parròquia de Santa Maria de Cambrils on hi té la seva seu la Confraria. 
BENVINGUDA
Mossèn Ramon Martí, rector de la parròquia, dona la benvinguda als assistents, atès que per raons pastorals no podrà estar present a la reunió. 
ASSISTENTS
De la Confraria de Cambrils, Fina Mestres, presidenta i Rosita Cruset, membre de la junta; de la Congregació d'Alpicat, Antoni Gilart, prior; de la Congregació de Badalona, Pere Tomeu, prior, acompanyat de la seva esposa Assumpta Llorens i Josep Lleixà, secretari, acompanyat de la seva esposa Rosa Jané; de l'Associació de Balaguer Sergio Casanova, Pepi Martínez i Lidia Lourdes; de la Confraria de Blanes, Mercè Oms, presidenta; de la Congregació de Girona Francesc Cayuela, prior i Antonio Martin, secretari; de la Congregació de Sitges Esteve Ferré, prior, Elisabet Olària, secretaria i Joan Manel Enriquez, tresorer; de la Congregació de Reus Josefina Caixés, priora, i Mercè Madurell i Cori March membres de la junta.
Han excusat l'assistència: Les institucions de Amer, L'Arboç, Bellpuig, Besalú, Castellterçol, Lleida, Mataró, Moià, Rocafort de Queralt, Tortosa, Valls, Vendrell, Vic i l'assessor Joan Rosàs. 
PREGÀRIA
Es comença la reunió encomanant-la a la Mare de Déu amb la pregària de l'Ave Maria i es passa a tractar l'ordre del dia. 
AGRAÏMENT
El president del Consell manifesta el seu agraïment a la Congregació de Reus i a la Confraria de Cambrils per la seva incorporació a les Reunions Pelegrines i es passa a tractar l'ordre del dia. 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El secretari llegeix l'acta de la reunió del 10 d'octubre passat a Alpicat que és aprovada per unanimitat. 
PRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA DE CAMBRILS
La presidenta Fina Mestres manifesta que a l'any 2006 l'agafar el relleu d’una entitat amb quasi 200 anys d'existència (els van celebrar l’any passat), de caire religiós, dirigida sempre per dones grans i amb un volum important de confrares, va ser un repte considerable.
La Junta està integrada per 7 persones: presidenta, secretària, tresorera i quatre vocals i la nova Junta, va suposar un relleu generacional destacable i va iniciar una adaptació de la Confraria al segle XXI. Per això, es va constituir en entitat jurídica pròpia, separada de la Congregació de la Puríssima Sang de Crist de la qual n’era una secció des dels seus inicis; va redactar i legalitzar uns estatuts adaptats als nous temps, on es regula que per ser confrare només cal ser dona, independentment de l’estat civil que es tingui (abans només ho podien ser les dones casades), es va impulsar la constitució d’un grup, integrat per representants de cadascuna de les tres entitats religioses, que organitza cada any la Setmana Santa cambrilenca. Les altres dues són: Congregació de la Puríssima Sang de Crist i l'Associació d’Antics Alumnes La Salle de Cambrils (AAA).
El fet d’obrir-se i apropar-se a la realitat d’avui en dia ha fet que el nombre de confrares s’incrementés en més del doble en aquests anys. Actualment son 482 (235 l’any 2006) i la confraria es sustenta econòmicament a través de quotes de les confrares, que es comencen a cobrar cada any a meitat de gener.
La quota mínima són 8 €. 
El toc de l’inici de la Setmana Santa a Cambrils el dóna l’acte denominat “Altres Mirades”, que cada any l’organitza una de les 3 entitats. Amb un format diferent: conferència, degustació de menjars típics del moment religiós, exhibició de bandes de diverses congregacions de municipis propers, etc, comença aquest període religiós.
El divendres abans de Divendres Sant la confraria de la Mare de Déu dels Dolors, a les 20 hores, a la Parròquia de Santa Maria a la qual està adscrita, fa la missa de la seva titularitat i en finalitzar es realitza l’Assemblea General anual ordinària. Un cop s’ha explicat tot allò que fa referència a l’any anterior es realitzen diversos sortejos mitjançant butlletes extretes per les assistents que corresponen a: confrares que portaran el penó de l’entitat en les processons i en el Via Crucis, així com també la possibilitat de tenir a la llar durant 15 dies una imatge petita de la Mare de Déu.
El dimarts Sant, a les 21 hores, es realitza la Processó de l’Acompanyament del pas del Natzarè des de la Parròquia de Sant Pere, situada al barri del port, fins a la Parròquia de Santa Maria, ubicada al cas antic. Aquesta processó es celebra des de fa uns 10 anys, pels carrers de la zona que pertany a aquesta parròquia, per on desfila també la processó de Divendres Sant, que és quan surt aquest pas.
L’altre acte extern a la Parròquia és el Via Crucis de Divendres Sant. Si el temps ho permet s’efectua pels carrers al voltant de la Parròquia de Santa Maria, tot seguint les creus que hi ha encastades a diverses parets.
Aquest dia, de les 12 fins a les 18 hores, a la Plaça de la Vila, s’exposen els passos ornamentats amb les flors per diverses floristeries de Cambrils. Aquesta ornamentació va a càrrec de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i els/les professionals que els guarneixen fan un treball i una aportació  molt més gran i rica del que comporta l’import que reben.
A les 21 hores, comença la Processó de Divendres Sant des de la Parròquia de Santa Maria. Les confrares de la Mare de Déu dels Dolors porten arrossegant 6 dels 8 tabernacles que desfilen. El requeriment de vestimenta és anar de negre i amb l’agulla de plata amb el cor travessat per les 7 espases que representen els 7 dolors de la Mare de Déu. A les que porten l’estendard de la confraria se’ls recomana anar amb vestit jaqueta o abric negres. Quan comença la zona de la processó on desfilen les doloroses, l’obren les confrares que van amb pinta, que solen ser unes 25/30.
També la nostra confraria s’encarrega dels nens/nenes que porten els improperis i de les seves vestes de color grana amb coll blanc de puntes. Així mateix, les faldilles dels passos les adquireix la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i es responsabilitza de guardar-les i del seu manteniment i/o renovació.En finalitzar la processó les portants recullen la ornamentació floral dels passos i es col·loca als altars de la parròquia, excepte la del pas del Natzarè que es retorna a la Parròquia de Sant Pere amb el seu guarniment floral. La Junta que va entrar el 2006 ja ha fet la renovació de dues de les seves integrants, però la il·lusió de fer les coses ben fetes i d’integrar cada cop a més confrares tot adaptant-nos als nous temps, és una inquietud que tenen molt marcada. Sense trencar amb la tradició si volen persones joves que puguin agafar les regnes han d’apropar-los la Confraria i fer que no la vegin com una entitat tancada, sectària i antiga, allunyada totalment dels temps actuals. Aquest és per a elles un repte i un objectiu prioritari. 
PRESENTACIÓ DE LA CONGREGACIÓ DE REUS
La priora Josefina Caixés informa actualment son unes 60 sòcies i que les persones que componen la junta de la congregació des de fa temps ja son molt grans, i han demanat de no continuar amb el convenciment de que que cal una renovació de la junta i fins i tot de la manera de actuar, perquè mantenint tot allò que és essencial,sigui mes d'acord amb els nostres temps. Al llarg dels anys han perseverat en la celebració del tridu de la Verge dels Dolors (tres dies abans del diumenge de Rams), la cerimònia de la Soledat de la Mare de Deu dels Dolors la tarda dels Dissabte Sant, i la celebració de la Festivitat de la Mare de Deus dels Dolors el 15 de Setembre. 
PROGRAMA DE LA XXI TROBADA A BALAGUER
Sergio Casanova, soci major de l'Associació Cultural Nostra Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors de Balaguer informa dels detalls del programa d'actes.
S'encomana al secretari que en faci la difusió urgent a totes les Fraternitats perquè formalitzin la seva inscripció i també el resseguiment amb les Fraternitats demanant la seva confirmació d'assistència i que informi periòdicament als organitzadors perquè puguin fer totes les previsions logístiques i d'organització que calguin als diferents llocs previstos pels actes, i molt especialment pel dinar de germanor. 
BLOG "SERVITES DE CATALUNYA
El secretari informa que malgrat que estava previst haver-lo posat en funcionament avui a Cambrils, el responsable tècnic de la seva implantació ha tingut de posposar-ho degut a que el proper dilluns té la defensa de la seva tesis doctoral que li ha ocupat més temps del que tenia previst. Ha demanat excuses i s'ha compromès a posar-ho en funcionament amb temps suficient per a poder-ho posar en funcionament a la XXI Trobada de Balaguer del 14 de febrer.
El Consell encomana al secretari l'administració del blog, i que faciliti a cada Fraternitat el codi/contrasenya diferenciat d'editor perquè a que cadascuna pugui proposar privadament a la bústia del Blog tot allò que considerin adient editar, perquè l'administrador ho contrasti i de comú acord amb els proposant procedeixi a la seva inserció a la pàgina corresponent. 
DESPESES DE LA IMPLANTACIÓ DEL BLOG
El president confirma que per a facilitar la seva implantació la Congregació de Badalona s'ha fet càrrec del pagament de l'import de 300 € del pressupost, a compta de les donacions que es produeixin de les institucions que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient al compta de La Caixa 2100 0005 94 0110606295 a nom de la Congregació dels Dolors dels Servents de Maria de Badalona. 
El secretari informa que a la Trobada de Balaguer es lliurarà com a recordatori una butlleta informativa amb el nº de compta, que posteriorment serà enviada per e-mail a les Fraternitats que no hagin pogut assistir-hi en el ben entès de que, si les donacions excedeixen del import del pressupost es destinarà l'excedent a compensar una part de les senzilles despeses originades per l'acolliment de la XXI Trobada de Balaguer. 
 TRANSPARÈNCIA EN ELS COMPTES
En qualsevol cas el president insisteix en que atès que només es produiran despeses en casos extraordinaris com aquest i en las despeses d'acolliment de la Trobada, malgrat que els imports siguin minsos caldrà deixar constància documental a les actes perquè hi hagi la màxima transparència dels moviments econòmics, malgrat que aquests siguin minsos, atès que la Junta del Consell ja va decidir des d'un principi no implantar cap quota per pertànyer al Consell, i les despeses dels seus membres originades per assistir a les reunions o qualsevol altra despesa son assumides personalment per ells/elles mateixos com un servei a la resta.  
RECERCA DE FRATERNITATS EN ACTIU
Antoni Gilart segueix amb els contactes amb La Seu d'Urgell i Francesc Cautela amb Banyoles, Palafrugell i Peralada i informaran a la propera reunió del resultat de les gestions. 
PERPINYÀ
Ja no hi ha res relacionat amb els orígens servites. 
PENDENTS D'INICIAR LA RECERCA
Per a Llorenç Collell: Olot i Torroella de Montgrí; per a Mercè Oms: Ripoll; per a Francesc Cayuela: Sant Joan de les Abadesses i pel secretari: Arenys de Mar, Casserres, Parets del Vallés, Calaf, Castell, Guissona, Esparreguera, Martorell, Oliana, Castelló de Farfanya, Sabadell, Sanaüja, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Sadurní d'Anoia, Solsona i Torà. 
DESCOBERTA DE LA RUTA SERVITA PER ITÀLIA
El president informa que d'acord amb allò previst a la darrera reunió la Congregació de Badalona està treballant amb el projecte de fer una descoberta/pelegrinatge a Itàlia per conèixer els llocs servites i en principi sembla que hi ha la problemàtica de no poder-ho organitzar amb un grup nombrós degut a la limitació de places disponibles en residències i que si aconsegueixen posar en marxa aquest pelegrinatge pilot depenent dels seus resultats es podrà proposar a la resta en successives ocasions aprofitant l'organització d'aquesta primera experiència.
Depenent de les circumstàncies, s'informarà a l'assemblea de Balaguer o en les properes reunions del Consell. 
DATA I LLOC DE LA PROPERA REUNIÓ "PELEGRINA"
Es decideix celebrar la propera reunió del Consell el dissabte 21 de maig a una Fraternitat de la demarcació de Girona per facilitar a les Fraternitats properes, que tenen dificultats per a desplaçar-se lluny, que hi puguin assistir 
PROPOSTES D'ORGANITZACIÓ DE TROBADES
I com que no sorgeix cap proposta per a organitzar-les es decideix torna-ho a recordar a l'Assemblea la Trobada de Balaguer. 
MARE DE DÉU VISITADORA
La Confraria de Cambrils mostra a la resta la seva imatge de la Mare de Déu Visitadora i els lliura aquest un punt de llibre de la Confraria com a record de la "Reunió Pelegrina" d'avui.


I no havent-hi més assumptes a tractar el president adreça una pregària d'acció de gràcies a la Mare de Déu dels Dolors i s'aixeca la reunió essent les 13:15 h, i els assistents amb satisfacció baixen a la plaça per fer-se aquesta foto de família, i el secretari per a deixar-ne constància de tot allò tractat, redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.
            Josep Lleixà, ossm                            Pere Tomeu, ossm
            secretari                                               president

Cambrils, 16 de gener de 2016


CONVOCATÒRIA 
Benvolguts,
Us convoquem a la propera reunió Pelegrina del Consell de Priors, presidents i/o delegats de les Fraternitats (Congregacions. Confraries i Associacions) de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya que tindrà lloc a Cambrils (Tarragona) el dissabte 16 de gener de 2015 a les 11 del matí a la Casa de Catequessi (Plaça de l'Església) on serem acollits per la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de la Parròquia de Santa Maria de Cambrils.
      ORDRE DEL DIA:
  • Salutació de Benvinguda del rector i la presidenta
  • Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior
  • Presentació de les Fraternitats del Tarragonès
  • Programa de la XXI Trobada del 14 de febrer a Balaguer
  • Inauguració de la connexió amb el Blog «Servites de Catalunya»
  • Informació de les gestions de recerca de Institucions en actiu 
  • Descoberta de la Ruta Servita per Itàlia
  • Data i lloc de la propera reunió Pelegrina del Consell
  • Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma) 2019/2021/2022
  • Precs i preguntes
Us preguem si us plau que a efectes logístics confirmeu la vostra assistència i el número del mòbil i en cas de qualsevol eventualitat que us impedeixi anar-hi o arribar a l'hora ens ho comuniqueu trucant al secretari al mòbil 697 425 517
APARCAMENT
Ens recomanen que aparquem els vehicles al passeig Albert.
DINAR
Preveient que la reunió tingui una durada màxima de 2 hores i per a una major comoditat i tornar cap a casa sense preses, la Junta de la Confraria de Cambrils té previst reservar lloc per dinar a un restaurant proper «on es menja bé i bé de preu» per aquells que vulguin dinar plegats a Cambrils abans de marxar. Només cal que si hi teniu interès ens ho digueu al confirmar la vostra assistència per a reservar lloc al restaurant.
Rebeu una salutació ben cordial en Crist Senyor Nostre.
Per encàrrec del Consell
Josep Lleixà, ossm
Secretari
22 de desembre de 2015Actualitzat: 25 setembre 2021