BENVINGUDA
Fra Antonio Maria Moreno López O.S.M. (A.C.S.)
Rector del Santuari de Santa María del Puerto de Plasencia
Rector de la Parròquia de Villar de Plasencia
Delegat regional de l’Orde dels Servents de Maria
per a les Fraternitats Seglars
Assistent del Consell “Servites de Catalunya”

Biografia Necrològica
Fra Antonio Maria va néixer a Madrid el 15 d'abril de 1950.

L’any 1966, essent adolescent, va ingressar a l'Ordre dels Servents de Maria al Convent de “Santo Domingo de Plasencia”, llavors Col·legi Apostòlic Servita, on va realitzar el seu noviciat.

Després dels anys de formació a Plasencia i Roma, on va obtenir la llicenciatura en Mariologia, a l’any 1975 va ser ordenat sacerdot a l'església de “San Nicolás de los Servitas”.

Va ser un frare preparat intel·lectualment amb la capacitat de saber adaptar el seu discurs a tota classe d'auditoris, que l'escoltaven amb gust.

Essent Rector a Dénia i a València va sobresortir per la seva habilitat increïble per a treballar pastoralment amb els nens i joves.

En el seu obrar era ponderat i equilibrat, i en el seu tracte bondadós i afable, simpàtic i molt proper, tant als frares, com a les persones que sol·licitaven els seus serveis com a sacerdot.

Va fer honor a aquesta estimada Ordre, pel seu amor a la Mare de Déu, de la que parlava sempre amb entusiasme i profunditat i a la qual va dedicar alguna composició musical.

Va ser Prior Provincial i durant dècades l'encarregat de l'Ordre Seglar dels Servents de Maria, Confraries de la Verge dels Dolors i Grups Laics Servites als que estimava amb zel.

També per nombrosos anys va emprendre el camí del Rocío amb la Germandat de Carmona a la que va oferir el millor de la seva maduresa humana i espiritual.

I com a Rector del Santuari de Santa Maria del Puerto de Plasencia, va deixar en quants el van tractar una profunda petjada de bondat i humilitat, i a la Parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció de Villar de Plasencia va ser un Rector molt estimat.

Va conrear tota la seva vida la Virtut de la pobresa.

Com a Assistent del Consell “Servites de Catalunya” va estar en tot moment disponible, amatent i servicial, aportant el seu senzill i valuós criteri amb encertades recomanacions  sempre que se li demanava la seva assistència i consell.

A la TROBADA de Balaguer, ens va animar a perseverar en el camí emprès per a unir i treure a la llum tota la realitat “Servita” de Catalunya, i en va deixar bona constància per escrit a aquesta pàgina, que us animem a rellegir per recordar-la sencera.

Mentre la salut li ho va permetre va participar activament en les TROBADES, desplaçant-se amb cotxe des del seu Convent de Plasencia, i quan a la TROBADA de Blanes se li volia agrair l’esforç, somrient, va justificar-ho dient: que el que el portava era el cotxe, i que a més a més, tot allò que hom fa amb afecte, normalment no requereix gaire esforç.


D. E. P.
L'Ordre dels Servents de Maria
i el Consell “Servites de Catalunya”
us demanem una pregària
pel seu etern descans,
i que a ell, li demanem la seva intercessió.


Ntra. Sra. Del Puerto de PlasenciaAmigos, sed bienvenidos!


El presente Blog ha nacido con la vocación de ser un válido instrumento de unión y de comunión entre todas las realidades "Servitas" de Cataluña; esas realidades que son depositarias de una rica herencia común, fruto de las vivencias que, durante siglos, han forjado la vida espiritual de nuestros mayores, y que de una manera u otra, han llegado hasta nosotros como un valor que no sólo hemos de vivir, sino que tenemos la sagrada obligación de transmitir a las generaciones futuras.


Tres son los valores que conforman el "Carisma Servita":


"la Fraternidad", que es también la razón de ser de este Blog y su máxima aspiración. el "Servicio" al estilo de la Virgen, y que da nombre a nuestra ser "Servitas"; la 'Devoción (cariño) a Santa María, especialmente en su advocación de los Dolores, y que está representada, en sus múltiples versiones, en todas y cada una las imágenes titulares de nuestras “Congregaciones, Hermandades y Cofradías”.


¡Quiera Dios que tanto esfuerzo, trabajo e ilusión como se está haciendo desde hace años para unir y sacar a la luz toda la realidad “Servita” de Cataluña, ese tesoro que todos nosotros tenemos en común, vea pronto cumplido tan loable objetivo!


Con mi saludo más cordial.


Fray Antonio M. Moreno López, OSM

Amics, sigueu benvinguts!

El present Blog ha nascut amb la vocació de ser un vàlid instrument d'unió i de comunió entre totes les realitats "Servites" de Catalunya; aquestes realitats que són dipositàries d'una rica herència comuna, fruit de les vivències que, durant segles, han forjat la vida espiritual dels nostres majors, i que d'una manera o altra, han arribat fins a nosaltres com un valor que no només hem de viure, sinó que tenim la sagrada obligació de transmetre a les generacions futures.

Tres són els valors que conformen el "Carisma Servites":

"La Fraternitat", que és també la raó de ser d'aquest Blog i la seva màxima aspiració. el "Servei" a l'estil de la Verge, i que dóna nom a la nostra ser "Servites"; la 'Devoció (afecte) a Santa Maria, especialment en la seva advocació dels Dolors, i que està representada, en les seves múltiples versions, en totes i cadascuna les imatges titulars de les nostres "Congregacions, Germandats i Confraries".

Vulgui Déu que tant d'esforç, treball i il·lusió com s'està fent des de fa anys per unir i treure a la llum tota la realitat "Servita" de Catalunya, aquest tresor que tots nosaltres tenim en comú, vegi aviat complert tan lloable objectiu!

Amb la meva salutació més cordial.

Fra Antonio M. Moreno López, OSM
Actualitzat: 5 gener 2020