LLIBRE D'ACTES 2016-2017Acta dels assumptes tractats per les Fraternitats amb mitjans informàtics i telefònics del 13 al 25 d'octubre de 2017, suplint la Reunió Pelegrina d’Amer, pendent de la seva aprovació si s’escau a la propera Reunió Pelegrina de Lleida del 13 de gener de 2018.

ASSUMPTES TRACTATS

1) Presentació de la Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer. 

·    Es va facilitar l’accés a la seva web>Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer.

2) Lectura, esmenes  i aprovació si s’escau de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.

·    Es va facilitar l’accés a>Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.

·    I per a esmenes adreçar-se a: servitesdecatalunya@gmail.com – 697 42 55 17.

3) Lliurament dels Nous Estatuts impresos en un sol exemplar.

·    Es va facilitar l’accés als continguts publicats al Blog Servites de Catalunya >Nous Estatuts.

·    Es va adjuntar arxiu per a imprimir “Estatuts Consell díptic.pdf ”.

Programació del Curs 2017/2018.

4) Programació la visita del Prior General per a presidir la XXIII TROBADA a Lleida.

·    Està pendent de concretar amb ell la seva visita a Catalunya del 16 al 18 de febrer.

5) Programació de la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» a Lleida.

·    La Congregació Lleidatana i la Comissió Permanent estan embastant tots els detalls.  A la Reunió Pelegrina de Lleida del 14 de gener s’acabaran de lligar i decidir  la programació i l’enviament de la convocatòria a les Fraternitats.

6) Institució de l’HOMENATGE A MEMBRES EXEMPLARS de les Fraternitats

·    Es va adjuntar tota la documentació del projecte, per a poder decidir la seva implantació a la propera Reunió Pelegrina de Lleida.
·    Es va informar de l’actualització permanentment dels ja importants continguts del Blog, insistint en la recomanació de que els membres de les Juntes de les Fraternitats hi accedeixin per a conèixer-los.

·    També es va recordar a les Fraternitats que  no disposen de pàgina web pròpia, que poden crear sense cap despesa la/es seva/es pàgina/es adrecant-se a:  servitesdecatalunya@gmail.com - 697 42 55 17.8) Grup de Recursos WhatsAap “Servites de Catalunya”.

·    S'ha constatat la facilitat prevista de compartir informació, dades i consultes.

9) Recerca i contactes de Institucions en actiu.

·    Es va informar que segueixen els contactes iniciats amb grups o entitats que tenen cura o han recuperat la processó, el pas, la imatge de la Mare de Déu dels Dolors i/o el seu culte, i ens han autoritzat a enviar-los tota la informació per si més endavant decideixen incorporar-se al Consell “Servites de Catalunya”.

10) Estat de comptes de aportacions al Blog “Servites de Catalunya”.

·    Es va informar que per a compensar les despeses extraordinàries de creació del Blog encara  resta l’import de 78 €, i que les Fraternitats poden fer aportacions voluntàries al compte: IBAN ES69 2100 0005 94 0110606295. Gràcies per endavant!

11) Calendari de Reunions Pelegrines.

·       13 gener 2018  a Lleida preparatòria de la XXIII TROBADA.

·       12 maig 2018 a Amer  (revisió del curs 2017/2018).

·       6 octubre 2018 a Valls (programació del curs 2018/2019/pendent de concretar).

12) Calendari de Trobades “Servites de Catalunya”.     XXIII a Lleida 18 febrer 2018 "300 anys de la Congregació de Lleida".

·     XXIV a Mataró 10 març 2019 "325 anys de la Congregació de Mataró".

·     XXV a Montserrat 1 març 2020 "25 anys de Trobades".

·     XXVI a Alpicat 21 febrer 2021.

·     XXVII a (lliure) 6 març 2022.

·     XXVIII a Badalona 26 febrer 2023 "300 anys de la Congregació de Badalona".

Propostes per a organitzar una TROBADA.

·     Només queda lliures la del 6 de març del 2022 i les del 2024 en endavant. Si alguna Fraternitat hi te interès amb motiu de celebrar un esdeveniment important o per qualsevol altra motiu cal que ho comuniqui quan abans millor per poder reservar la data a: servitesdecatalunya@gmail.com - 697 42 55 17.Protocol de organització de TROBADES.

·     Es va recordar que el Consell disposa d’un protocol publicat al Blog amb tota la informació de les darreres Trobades, que es va actualitzant després de cada Trobada, que permet a la Comissió Permanent oferir en cada ocasió a la Fraternitat organitzadora, el seu suport en tot allò que estigui al seu abast en els aspectes de: organització, planificació, logística, publicitat, comunicació i gestió, que els darrers anys han permès facilitar al màxim les responsabilitats i les gestions de la Fraternitat en la preparació i en la celebració de la Trobada.

I per a deixar-ne constància el secretari ha redactat aquesta acta que signa al peu en senyal de conformitat.

Per encàrrec de la Comissió Permanent

Josep Lleixà, ossm.
secretari


ACTA DE LA REUNIÓ PELEGRINA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL

Dissabte 20 de maig de  2017 a SITGES Acolliment/benvinguda
A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Congregació de Sitges esperaven amatents a l’entrada de la rectoria de la parròquia de Sant Bertomeu i Santa Tecla per acollir als representats de les altres Fraternitats, confraternitzar  i refer forces amb un assortiment de begudes acompanyades de una molt bona coca.

Assistents
De la Congregació d’Alpicat. Antoni Gilart, prior i president en funcions del Consell; de la Congregació de Girona. Francesc Cayuela, prior i Antonio Martin; de la Congregació de Lleida, Fernando L. Gracia, prior i Ramón Cavero; de la Congregació de Sitges. Esteve Ferré, prior,  Elisabet Olària, Joan Manel Enriquez, Lolín Rocha, Mª. Victòria Bustillo, Mª. Antònia Plana, Ignasi Rubí i Toni Tudela; de la Confraria de Blanes Mercè Oms, presidenta; i el secretari del Consell Josep Lleixà acompanyat de la seva esposa Rosa Jané.

Han excusat l’assistència
El president del Consell Pere Tomeu a causa de la seva dimissió com a prior de la Congregació de Badalona, i les Fraternitats d’Amer, Cambrils, Castellterçol, L’Arboç, Manresa, Reus  i Valls.

Pregària a la Mare de Déu del Dolors al seu Cambril
Al Cambril de la Mare de Déu a la primera planta de la rectoria vàrem resar una emotiva pregària recordant els seus Dolors i demanant-li la seva assistència.


Presentació de la Congregació de Sitges
Baixant altre cop a la sala de reunions de la rectoria, el prior de la Congregació de Sitges Esteve Ferré ens va explicar la història i el funcionament de la Congregació:


Història
Aquesta  Congregació va néixer a Sitges i fou autoritzada, l’any 1693, pel bisbe de Barcelona Dr. Benet de Sala, quedant constituïda oficialment el desembre del mateix any.

Tot seguit, s’hi apuntaren algunes sitgetanes com a congregantes, la qual cosa encara perdura avui en l’actual llistat de socis i sòcies.
Pocs anys més tard, perquè quallés la devoció calia aconseguir una imatge i un altar on poder venerar Nostra Senyora, i fou l’any 1696 que la Congregació va adquirir i beneir la nova imatge obra de l’escultor barceloní Joan Roig, i fou l’any 1699 quan s’acabà la construcció  del nou altar de la Mare Dolorosa.

El lloc escollit inicialment per a col·locar l’altar del Dolors, va ser un espai sota el campanar, on actualment hi ha el Baptisteri, però l’any 1856, coincidint amb la reforma de l’església i construint-se la capella del Santíssim, es va modificar el presbiteri, i a l’espai que es guanyà al costat de l’evangeli, s’instal·là el Retaule del Dolors tal com el podem veure avui en dia.

A l’any 1936 els altars van ser desmuntats, i durant la guerra civil, guardats a peces al Museu de Mar i Cel, però l’antiga imatge fou cremada i destruïda. Després de la guerra s’iniciaren els treballs de traslladar i muntar de nou tots els altars a la parròquia, i l’any 1940 es va beneir la  nova i actual imatge de la Mare de Déu dels Dolors obra de l’escultor sitgetà Pere Jou.

Des d’un principi, d’una manera inalterable, dues sitgetanes sòcies de la Congregació que al llarg dels temps han rebut el nom de sagristanes o administradores, per ordre de la Junta, accepten el compromís de vetllar durant un any pel culte a Nostra  Senyora dels Dolors i de tenir cura de la imatge de la Verge en el seu cambril de la parròquia, i cada divendres a la tarda, són les responsables de resar la pregària del la Corona dels Set Dolors. 

Antigament, la imatge de Nostra Senyora anava mig any a casa d’una administradora i mig any a casa de l’altre, però a finals dels anys 70, principis dels 80 davant la impossibilitat de portar-la per les cases per manca d’espais, es va construir el cambril de la Mare de Déu, en una dependència de la parròquia,  per mantenir i fomentar el costum de resar cada divendres la Corona  durant tot l’any.


Funcionament 
La Congregació està formada per una Junta d’homes i dones,  amb un prior, una secretaria, un tresorer i quatre vocals, a més de les administradores de l’any i de les dues Cambreres de la Mare de Déu encarregades de vestir la imatge amb els diferents vestits que té al seu aixovar per els diferents temps de l’any litúrgic.

Actualment la Congregació té uns 440 socis, que anualment paguen una quota pel  manteniment de la Congregació.


Els actes extraordinaris de l’any són

Festes de la Mare de Déu dels Dolors 13, 14 i 15 de Setembre
Es baixa la imatge a l’església parroquial i s’ornamenta per la seva festa. Durant aquest tres dies es resa el Tridu a la Mare de Déu seguit de la celebració la Missa.

Dia 15 de setembre. Solemnitat de la Mare de Déu
Últim dia del Tridu i Missa Solemne de la Mare de Déu del Dolors.

Divendres de Dolors, Dissabte Rams i Diumenge de Rams
Exposició de la Imatge de la Mare de Déu dels Dolors a l’Ermita de Sant Sebastià. Últim rés de la Corona del curs. Les administradores del següent curs relleven a les administradores sortints.

Dissabte de Rams
A la tarda, rés del Rosari a la Mare de Déu.

Dijous Sant i Divendres Sant
Exposició dels Passos que desfilaran a la Processó del Divendres Sant de la parròquia de Sitges.

Divendres Sant a la nit
Processó de Setmana Santa amb la participació de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.

Tots els Divendres de l’any  a la parròquia
Missa en sufragi dels difunts de la Congregació.

Tots els Divendres de l’any al Cambril de la Mare de Déu.- Rés de la Corona dels Set Dolors.

Mes d’Octubre i Novembre
Cobrament de les quotes anual a tots els socis. Loteria de Nadal de la Congregació.

Acta de la Reunió Pelegrina de Blanes
La secretaria de la Congregació Sitgetana llegeix l’acta de Blanes que es aprovada per unanimitat.


Lliurament dels Nous Estatuts
En un sol exemplar imprés en format Díptic de fàcil lectura.


Informe Interior de revisió del procés dels Nous Estatuts Actualitzats
Es procedeix a la seva lectura i aprovació, i per tractar-se d’un document reservat d’ordre intern, es decideix arxivar-lo i no enviar-lo a les Fraternitats ni publicar-lo al Blog.


Actualitat dels Nous Estatuts
El secretari informa que en compliment dels art. 17.2.a, i 17.3 referits a la vacant del servei de president, el vicepresident ha acceptat assumir la presidència fins la propera Assemblea en que es produiran noves eleccions i mentrestant es demana al prior de Sitges Esteve Ferré que accepti fer el servei de vicepresident, per si cal donar-li un cop de ma o substituir-lo en cas de necessitat, i també es demana al prior de Girona Francesc Cayuela, que accepti el servei de vicesecretari per les mateixes circumstàncies. Ambdós accepten el servei amb caràcter provisional, fins la propera Assemblea.

Malgrat que l’article 9. 2 i 4 del Manual d’Organització preveu el traspàs de funcions  dels membres sortints de la Comissió Permanent en les dues reunions següents al seu cessament, aquesta punt no ha estat possible complir-lo per les circumstàncies en que s’ha produït. Es per això que els membres de la Comissió Permanent decideixen deixar constància en aquesta acta de les importants aportacions que s’han produït en els dos darrers anys en el funcionament i actualització del Consell i la Comissió Permanent, fruit especialment de la iniciativa particular del Dr. Pere Tomeu, al qual la Comissió Permanent adreçarà un escrit en aquest termes en resposta a la seva notificació de cessament.


Revisió del Curs 2016/2017
Es passa revista als temes tractats i els acords reflectits a les actes de la XXI TROBADA 2016 de Balaguer, les Reunions Pelegrines del Curs, la XXII TROBADA 2017 de Blanes i l'execució dels acords per la Comissió Permanent, i considerant que han estat positius i d’acord amb els objectius previstos als Nous Estatuts, es decideix pel Curs 2017/2018 continuar i avançar per aquest camí de servei a les Fraternitats Servites de Catalunya, confiant sempre en l’assistència maternal de Nostra Senyora. 

Visita del prior general
El secretari confirma que el Prior General  fra Gottfried M. Wolff, OSM ha acceptat la invitació per a presidir la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» de Lleida i que d’acord amb ell s’han deixat els detalls de la  seva visita per a concretar-los més endavant (durada, acollida i acompanyament als llocs i/0 Fraternitats a visitar), i que, per a poder crear al seu moment un equip de suport obert a totes les Fraternitats per a organitzar i distribuir les tasques d’acollida i acompanyament, presenta a consulta i debat un projecte esborrany amb programa horari per a possibles visites i llocs d’acolliment, amb l’objectiu de que les conclusions d’avui, siguin útil quan es posin en contacte per a organitzar l’estada i sigui útil per a composar el puzle fàcilment sense necessitat de recomençar-ho tot de bell nou.
S’analitzen i debateixen els continguts, i en principi, s'acorda preveure la seva arribada pel divendres 16 de febrer al matí, amb temps per poder-lo hostatjar en un lloc adient, visitar la Sagrada Família i el Temple del Tibidabo, i a l’endemà dissabte 17 de febrer poder visitar Montserrat i conèixer les Fraternitats Lleidatanes de Bellpuig, Balaguer, Alpicat i Lleida, per l’endemà diumenge presidir la XXIII Trobada i retornar cap a Roma el mateix dia o l’endemà havent visitat la Fraternitat de Sitges al vespre.

XXIII Trobada «Servites de Catalunya» a Lleida
Es lliura el Protocol de Trobades al prior de la Congregació de Lleida perquè tinguin coneixement de tot allò relacionat amb l’organització de la Trobada, basat en les experiències profitoses de les Trobades de Moià, Balaguer i Blanes, i del suport logístic que rebran del Consell, per a poder-ho estudiar i amb  temps suficient nomenar i/o delegar el/la responsable de organització per anar lligant caps fàcilment i concretant-ho tot punt per punt amb la Comissió Permanent. 

Propostes de organització de Trobades
El prior d’Alpicat informa que a la Trobada de Blanes, el prior de la Congregació de Mataró es va interessar per  a poder organitzar la XXIV TROBADA 2019 a Mataró, amb motiu de la celebració dels 325 anys de la seva Congregació, i que es posarà en contacte amb ell per a cedir-li la preferència. La presidenta de Blanes informa que li sembla molt adient atès que recentment a Mataró han restaurat les pintures de la Capella dels Dolors, considerada arreu com la Capella Sixtina de Catalunya. 
En l’interí de publicar aquesta Acta ambdós priors s’han posat d’acord per a organitzar la XXIV TROBADA 2019 a Mataró i la XXVI TROBADA 2021 a Alpicat. Conseqüentment, només queden pendents d’oferiments per a organitzar les TROBADES XXVII 2022, XXIX 2024 i següents, tot lo qual es farà constar al Blog 

Reconeixement del lliurament exemplar al servei de la Fraternitat
El  prior d’Alpicat informa que el principal motiu d’haver proposat la celebració de la XXIV Trobada  del 2019 a Alpicat va ser perquè van decidir que, en lloc de esperar a fer un homenatge pòstum a les persones que en son mereixedores, era molt millor homenatjar-los en vida lliurant-los una condecoració en reconeixement als seus mèrits, que també n’és un valuós exemple per a la família i els descendents, i que malgrat això, potser seria bo que el Consell instaurés, aquest acte de reconeixement obert a totes les Fraternitats en la TROBADA Anual.       
Hi ha aportacions diverses, totes favorables a que s’institueixi ja a la propera XXIII TROBADA de Lleida l’Homenatge de reconeixement públic a les persones que decideixi distingir cada Fraternitat. lliurant-los un senzill record, ja sia una condecoració, document, pergamí, quadre , placa o  qualsevol altre objecte, i per a evitar que aquest senzill acte d’agraïment es desvirtuï i es converteixi en un concurs , es decideix que sigui la Comissió Permanent la que estudiï i decideixi el record perquè sigui igual per a tothom, procurant que, malgrat que sigui senzill, tingui la màxima dignitat, i es demana al prior de Sitges (per la seva experiència en decoració), que tingui cura de estudiar i proposar a la Comissió Permanent l’objecte o els objectes que consideri adients  com a record, per a poder-ho tractar i decidir a la propera Reunió Pelegrina del 7 d’octubre a Amer i que ja sia una realitat a la TROBADA de Lleida, presidits pel prior general de l’Orde. 
També es preveu que, quan es decideixi el format de l’homenatge i del record, es facilitarà immediatament a les Fraternitats la informació i també el cost de cada record, que en principi es preveu que sigui reduït, perquè cada Fraternitat aporti l’import corresponent en funció del nombre de persones que proposi per a lliurar-los l’homenatge i el seu record.
Davant la possibilitat de que algunes Fraternitats ja en tinguin experiència, es decideix comunicar-ho expressament a les Fraternitats al enviar aquesta acta, informant-les d’aquest projecte i ampliant la petició de presentar propostes i suggeriments a tothom.

Informació de les gestions de recerca i contactes de Institucions en actiu 
El secretari informa que l’Associació de Confraresses de l’Alt Urgell han confirmat el seu interès en pertànyer al Consell, i que la Congregació de Manresa enguany han pogut sortir de nou en la Processó gràcies a la recent renovació de la Junta, i que malgrat el seu interès per assistir a la reunió d’avui, no els ha estat possible.

7/10/2017 Reunió Pelegrina a Amer
Ordre del dia: Presentació de la Congregació d’Amer; Programació del Curs 2017/2018; Informació XXIII Trobada a Lleida; Decidir l’objecte, la redacció i l’adquisició del record del reconeixement; Informació recerca de Fraternitats; Visita del Prior General: Informació i si s’escau distribució de responsabilitats.

Projecció de les pàgines de Documents de l’Orde
No es van poder projectar per problemes tècnics al intentar connectar amb Internet. Per a substituir-ho, el secretari informa que s’han publicat 6 noves pàgines amb els Continguts del Documents de l’Orde classificats per temes, que substitueixen al simple llistat de Documents que s’havia publicat provisionalment fins ara, facilitant a les Fraternitats el poder-hi, i si volen disposar dels arxius pdf per a poder imprimir-los fàcilment, només caldrà que els demanin al servei gratuït de comandes: servitesdecatalunya@gmail.com 

Estat de comptes de la implantació del Blog «Servites de Catalunya»
S’informa que només queden pendents de compensar a la Congregació de Badalona 78,16 €i es decideix seguir informant a les Fraternitats animant-les a col·laborar recordant el compte per a que puguin fer l’ingrés en qualsevol ocasió.

IBAN ES69 2100 0005 94 0110606295 de La Caixa a nom de la
CONGREGACIÓ DELS DOLORS DELS SERVENTS DE MARIA de Badalona

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la reunió, i mentre els membres de la Congregació de Lleida marxen cap a casa, ens desplacem a l’ermita de Sant Sebastià on el prior de Sitges ens explica un munt de coses. (més info>)Ermita de Sant Sebastià.


I tot caminant, acabarem la jornada amb un dinar de germanor al restaurant Xavi, i en acabar tothom cap a casa seva. Una profitosa i bona jornada de treball! I per a deixar-ne constància el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.
Josep Lleixà, ossm                         Antoni Gilart, ossm


secretari                                           president


ACTA DE LA REUNIÓ PELEGRINA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL

Dissabte 14 de gener de  2017 a BLANES 


Celebrada des de les 11 a les 13 h del matí a la sala de reunions de la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Blanes.


Assistents
De la Congregació d’Alpicat. Antoni Gilart; de la Congregació d’Amer. Llorenç Cullell,; de la Congregació de Badalona. Pere Tomeu, Josep Lleixà, Assumpta Llorens i Rosa Jané; de la Congregació de Girona. Francesc Cayuela i Antonio Martin; de la Congregació de Sitges. Esteve Ferré, Elisabet Olària, Joan Manel Enriquez i Mª. Antònia Plana, i de la Confraria de Blanes. Mn. Enric Roura, Mercè Oms, Domnina Rodriguez i Ramona Marcó. Han excusat l’assistència les Fraternitats de Castellterçol, Mataró, Cambrils i Valls.


Acolliment/benvinguda
El president agraeix a la Confraria de Blanes la seva proposta per a organitzar la XXII Trobada Servita del proper 5 de març a Blanes, i al seu consiliari Mn. Enric Roura rector de la parròquia el seu acolliment i suport per a poder celebrar aquesta reunió i la Trobada.


Acta de la reunió de Caldes de Montbui
El secretari i la presidenta de Blanes llegeixen l’acta de la reunió anterior que es aprovada per unanimitat.


Presentació de la Confraria de Blanes
La presidenta informa que estan preparant la publicació d’un opuscle històric de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Blanes amb tot allò que estan cercant i recopilant i tot allò que han viscut, amb l’interès de poder presentar-lo a la Trobada, i n’explicita àmpliament molts detalls que no es fan constar en aquesta acta per a evitar prolixitat, atès que quan sigui hora es facilitarà l’opuscle a totes les Fraternitats. També invita als assistents a visitar l’església de Santa Maria i la imatge de la Dolorosa en acabar la reunió, i els mostra un antic llibret devocionari a la Mare de Déu dels Dolors de Blanes que li ha regalat una família amiga de Sant Cugat, com a mostra de l’existència de l’antiga Confraria, atès que en la persecució religiosa de la guerra civil li van ser destruïts tots els seus bens.


XXII Trobada «Servites de Catalunya»
I presenta al Consell amb tot detall allò que estan preparant per a la Trobada: programació, aparcament, llocs per l’acolliment i l’assemblea, celebració central a la parròquia, visita turística i transport al restaurant, dinar, etc. i amb les aportacions d’uns i altres es concreten horaris, actes, menús, preus, i logística, que un cop confirmats per l’organització es faran constar al programa que no s’esmenten a l’acte per a evitar prolixitat.


Assemblea general
El president presenta l’ordre del dia previst per l’Assemblea General de la Trobada, que es detalla tot seguit:


Aprovació nous estatuts
Es decideix enviar-los de nou a tothom amb la convocatòria, acompanyant els annexos.


Pàgines de les Fraternitats al Blog
Es decideix projectar a títol de mostra les pàgines de Badalona, per si poden ser útils per a la resta.


Pàgines de les Fraternitats al Blog
Es decideix projectar a títol de mostra les pàgines de Badalona, per si poden ser útils per a la resta.


Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma)
Es decideix recordar a l’Assemblea que queden lliures les dates dels anys: 2019 (10 de març), 2021 (21 de febrer) i 2022 (6 de març), animant a les Fraternitats a que presentin propostes per a organitzar-les, i tanmateix recordar-ho a les Fraternitats en tots els enviaments que es produeixin. La Congregació d’Alpicat s’ha ofert per a organitzar-ne una, cedint la preferència a les altres Fraternitats per si volen escollir les dates més properes.


Gestions de recerca i contactes de Fraternitats en actiu
S’informarà a l’Assemblea que segueixen el contactes però per circumstàncies diverses en aquest període fins ara no s’ha pogut avançar en aquest tema.


Propera Reunió Pelegrina a Sitges el dissabte 20 de maig de 2017
Ordre del dia pendent dels acords de l’Assemblea


Precs i preguntes
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la reunió amb la salutació pregària de l’Ave Maria i una invocació a la Mare de Déu dels Dolors.


I per a deixar-ne constància el secretari redacta aquesta acta que signa el president al peu en senyal de conformitat.


Josep Lleixà, ossm.                         Pere Tomeu, ossm
secretari                                             president
ACTA DE LA REUNIÓ PELEGRINA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL
Dissabte 1 d’octubre de  2016 a CALDES DE MONTBUI 

La festa de Santa Teresa de l’infant Jesús, a les 11 h del matí a la rectoria de la parròquia de Santa Maria acollits per la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Caldes de Montbui.

Assistents
Antoni Gilart d'Alpicat, Mercè Oms de Blanes, Esteve Ferre, Elisabet Olària i Joan Manel Enriquez de Sitges; Josep Lleixà de Badalona secretari del Consell i de Caldes de Montbui 17 congregantes, entre elles les deneres d’anys anteriors.

Per causes de força major han excusat la seva assistència, de Caldes de Montbui el rector Mn. Xavier Blanco i la denera d’enguany Mª Àngels Fàbregas, les Fraternitats d’Amer, Balaguer, Banyoles, Cambrils, Castellterçol, Girona, Lleida, Mataró, Moià i el president del Consell que ha delegat les seves funcions al vicepresident.

Benvinguda
El secretari, en nom de la Comissió Permanent agraeix a la Congregació de Caldes el seu acolliment i a tothom la seva assistència, informa àmpliament a les congregants de Caldes dels motius que han conduit a celebrar les reunions de treball «Pelegrines» i dels seus objectius, i de que el camí iniciat amb les Reunions Pelegrines, les Trobades anuals, el Blog «Servites de Catalunya», les pàgines de les Fraternitats al Blog, l’equip de Recursos de «WhatsApp», i els Nous Estatuts d’Ordre Intern, ajudin a aconseguir el principal objectiu del Consell; la fàcil comunicació i l’apropament entre les Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya.

Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la darrera Reunió Pelegrina de Girona
El secretari llegeix l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.

Presentació de la Congregació de Caldes de Montbui
La Congregant Consol Fontcoberta, per delegació de la denera d’enguany informa que la Congregació de Caldes des dels seus inicis és de senyores, ent amb 379 afiliades que celebren La Festa de la Mare de Déu dels Dolors el 15 de setembre i els divendres de quaresma amb el res del Sant Rosari i la Santa Missa, i el divendres de Dolors acaben amb la processó per l’interior del temple, i que per a recaptar els ingressos de l’any, les responsables de cobrar els rebuts van casa per casa per a lliurar-lis un sobre amb l’estampa de l’any i cobrar, i les estampes sobrants les deixen a disposició dels feligresos a l’Altar de la Mare de Déu dels Dolors al costat de la bústia d'almoines perquè hi puguin dipositar la seva i quan s’acaben, passen comptes, descomptant les despeses de les estampes, els sobres, les flors, la cera i la denera lliura al rector la quantitat excedent per a la parròquia.

També informa que la denera de l’any és la responsable, amb l’ajut de les acompanyants , de tenir cura del patrimoni de la Congregació, l’altar i tots els seus estris, la imatge, l’aixovar i el Tabernacle, de vestir dos cops l’any a la Mare de Déu amb vestit de festa, i tanmateix de que es portin a bon terme tots els actes propis de la Congregació, de vetllar pel compliment dels estatuts de la Congregació, de la recaptació de fons i de presentar al rector perquè confirmi el seu nomenament de denera de l’any a la congregant que ha escollit per substituir-la el 6è divendres de quaresma, festa de Santa Maria al Peu de la Creu, de la que en serà l’acompanyant en el servei per ajudar-la en tot allò que calgui.


Lliurament als visitants de l’estampa de la Santa Majestat de Caldes de Montbui
I com a obsequi-record de la reunió, la Congregació de Caldes lliura als representants de les altres Fraternitats l’estampa de l’any, de la Santa Majestat de Caldes de Montbui, que adjuntem a les darreres pàgines de l’acta amb la imatge i el text per si us la voleu imprimir.

Badalona informa que fa 3 anys van recuperar la processó dels Dolors per l’exterior.- El secretari informa que a cada edició van creixent i millorant, i s’ofereix per enviar informació per correu electrònic a la Congregació de Caldes, que li encarrega que l’enviï a na Mercè Sala denera 2014.

Lliurament de una copia dels Estatuts de la Confraria de Cambrils
El secretari informa que a la reunió de Cambrils la presidenta de la Confraria de senyores va informar amb xifres molt convincents que, d’ençà que van actualitzar els seus estatuts havien avançat, crescut i progressat molt, i com que no els ha estat possible fer un desplaçament tan llarg per venir a la Reunió ens els han enviat perquè els lliurem a la Congregació de Caldes per si els volen conèixer i per si, en qualsevol ocasió, aquest treball els pot ser útil per alguna cosa, i els lliura impresos a la delegada de Caldes.

Projecte d’estatuts actualitzats del Consell «Servites de Catalunya»
El secretari informa que en compliment de allò acordat a la reunió de Girona, es va redactar un esborrany amb un contingut excessiu que un cop garbellat i destriat, ha quedat resumit i condensat, i es procedeix a la projecció i lectura complerta del text dels Estatuts i en acabar, seguint l’orde del dia es decideix per unanimitat enviar-los a les Fraternitats per si hi volen aportar esmenes per a poder presentar la redacció definitiva a l’aprovació de l’Assemblea General de la XXII Trobada de Blanes del 5 de març de 2017. 
També informa que amb el material excedent de l’esborrany inicial, s’ha redactat un «Recull Històric» amb les motivacions que han animat a actualitzar-los, i un «Manual d’Organització» amb les instruccions de funcionament pràctic de la Comissió Permanent, perquè puguin servir de orientació i guia als que siguin elegits en el futur, per ajudar a aconseguir que els Objectius i el Funcionament del Consell tinguin continuïtat.

Presentació de les pàgines de les fraternitats al Blog www.servitesdecatalunya.cat.- Es projecta part del contingut del Blog animant a les congregants de Caldes a que hi accedeixin per conèixer el seu ja extens contingut i també es projecten parcialment algunes de les pàgines en construcció d’algunes Fraternitats amb el material cercat a Internet perquè els interessats ho puguin esmenar o afegir-hi allò que vulguin, sabent que cada Fraternitat pot tenir les subpàgines que li calguin. En qualsevol cas, el secretari del Consell està a la seva disposició per a tot allò que necessitin que estigui al seu abast.

Enllaços directes amb les pàgines de les Fraternitats
També s'informa que des de les pàgines «Fraternitats», «Enllaços» i des de la llista de «Pàgines Fraternitats» del Blog «Servites de Catalunya» clicant sobre el títol de la Fraternitat s’accedeix a la pàgina pròpia de les Fraternitats que en tenen, i també de les pàgines de les Fraternitats del Blog que estan en construcció o prova.

Facebook
El secretari informa que les Fraternitat de Lleida i Balaguer han obert pàgines potser més dinàmiques i adequades als nous temps a la xarxa social de Facebook.

Fraternitats Servites d’Andalusia
A la pàgina enllaços, també si han inserit enllaços amb les pàgines web, Blog i/o Facebook de les Fraternitats Servites de Andalusia, amb l’objectiu de que tothom pugui accedir a la informació que contenen i això també ajudi a conèixer i apreciar a aquestes Fraternitats germanes amb les que compartim joiosament amb cultures diverses la herència de la devoció a la Mare Adolorida.

Enllaços de les pàgines web o blogs en actiu al blog del Consell
També s’ha demanat a les Fraternitats que ja tenen en funcionament la seva pròpia pàgina web que hi insereixin l'enllaç o link www.servitesdecatalunya.cat per a facilitar l'accés al Blog del Consell des de la seva pàgina web o Blog.

Estat de comptes de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya» i de les aportacions de les fraternitats a 1 d’octubre de 2016
Es decideix recordar a l'acta que les Fraternitats que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient per anar cobrint l'avançament del pagament de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya» que va assumir la   Congregació de Badalona, que poden fer l'ingrés al compta:


Important
Per a evitar que es produeixin errors la Comissió Permanent demana a les Fraternitats que confirmin les dades de l'ingrés a servitesdecatalunya@gmail.com per poder-ho compulsar i acusar-ne rebut immediatament.


Protocol d’Organització de la XXII Trobada de Blanes
La presidenta de Blanes fa saber que estan treballant amb molta il·lusió en la preparació de la XXII Trobada i malgrat que encara no poden fer-ho públic per no estar confirmats encara, confiadament informa d’alguns detalls de tot allò que tenen previst fins ara perquè els participants gaudeixin d’una jornada de joiosa convivència i germanor, i anima a tothom a assistir-hi. El secretari li lliura un exemplar imprès de l’esborrany del Protocol d’Organització de la XXII Trobada de Blanes, que conté informació i experiències de les Trobades de Moià i Balaguer amb algunes observacions i suggeriments de millores, perquè puguin anar concretant els detalls de cara a la Reunió Pelegrina del 15 de gener de 2017.


Propostes per a organitzar les Trobades dels anys 2019, 2021 i 2022
Es recorda que les dates corresponen sempre al 1r Diumenge de Quaresma: XXIV 10 de març de 2019 - XXVI 21 de febrer de 2021 - XXVII 6 de març de 2022. i que les Fraternitats que desitgin acollir-ne una per un aniversari, esdeveniment, celebració extraordinària o per qualsevol altra circumstància, només cal que es posin en contacte amb el secretari del Consell que està a la seva a disposició per col·laborar en tot allò que estigui al seu abast per informar-los, facilitar l'organització, la comunicació i la logística, d'acord amb allò previst al «Protocol d’Organització» publicat al Blog a l'apartat de «TROBADES:».


Informació de les gestions de recerca de Fraternitats en actiu
El secretari informa que segueixen en procés de contactes i reflexió les Institucions de: Camprodon, La Seu d'Urgell, Mieres, Monistrol de Montserrat i Tortosa, a les que s'envia tota la comunicació del Consell i que ja s’ha contactat amb Ripoll que també ens han autoritzat a enviar-los informació per possiblement estructurar un grup de devots de la Mare de Déu dels Dolors i programar i fomentar a nivell parroquial els actes per fer-lo créixer, i Arenys de Mar que ho agraeixen i ens tindran informats. El prior de Girona té pendent contactar amb les juntes de Palafrugell i Peralada.

També hi ha pendents de recerca alguns llocs on hi havien existit fraternitats en el passat, per esbrinar si ni ha alguna en actiu o amb la flama de la devoció a la Mare de Déu dels Dolors encara encesa per a poder-hi iniciar el procés de contactes.


Properes Reunions Pelegrines del Curs 2016/2017
El vicepresident i la presidenta de Blanes proposen que la primera reunió de l’any es celebri sempre al mateix lloc que la Trobada, perquè la Fraternitat organitzadora i la Comissió Permanent puguin designar l’Equip de Suport i distribuir-ne les responsabilitats. S’accepta la proposta per unanimitat i es decideix que la propera reunió del dissabte 14 de gener es celebri a la Vila de Blanes, i també s’accepta l’oferiment de la Congregació de Sitges per acollir la reunió del dissabte 20 de maig.


Objectius del Curs 2016/2017 de la Comissió PermanentPosar en funcionament les pàgines web de prova de les Fraternitats.

Crear noves pàgines web de prova per a les Fraternitats que ho vulguin.

Continuar la recerca, els contactes i l’adhesió de Fraternitats dels Dolors en actiu.

Estar amatents a donar el suport que sigui possible a les Fraternitats amb problemes.

Invitar a fra Antonio M. Moreno, OSM, assistent del Consell a presidir la Trobada


Reunió Pelegrina del dissabte 14 de gener de 2017 a la Vila de Blanes

Creació de l’equip de suport organitzatiu i logístic a la Confraria de Blanes. 

Preparació de l’Assemblea General de Fraternitats


XXII Trobada Servites de Catalunya a Blanes del diumenge 5 de març de 2017

Acollits per la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Blanes

Presentar els Estatus d’Ordre Intern a l’aprovació de l’Assemblea 

Eleccions pels nous càrrecs de vicepresident i vicesecretari per a dos anys.

Reunió Pelegrina del dissabte 20 de maig de 2017 a la Vila de Sitges

Pendent de les resolucions de l’Assemblea General


XXIII Trobada Servites de Catalunya a Lleida del diumenge 18 de febrer de 2018 

300 anys de la Reial i Venerable Congregació de la Verge dels Dolors de Lleida

S’ha invitat al prior general de l’Orde dels Servents de Maria a presidir la Trobada

El prior general ha contestat que ens podrà donar resposta el primer trimestre del 2017


Precs i preguntes
Per si pot ser del interès d’alguna altra Fraternitat, el secretari exposa que a Badalona preveuen crear l’Associació «Amics dels Dolors de Badalona» per a poder acollir sense cap distinció tots aquells i aquelles que per qualsevol causa simpatitzen amb la Congregació i/o participen o els agradaria participar en la preparació, l’organització i/o en els actes de la Congregació, però sense contreure les obligacions que comporta la Regla de Vida que s’assumeix quan hom professa de Congregant.
Sense més assumptes a tractar s'aixeca la reunió amb la pregària del Parenostre, una invocació a la Mare de Déu dels Dolors i donant gràcies a Déu.
I per a deixar-ne constància, el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.

Vila de Caldes de Montbui, 1 d’octubre de 2016ACTA DE LA REUNIÓ PELEGRINA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL

Dissabte 21 de maig de  2016 a GIRONA 

Celebrada el dissabte 21 de maig de 2016 festa de Santa Virgínia, a les 11 h del matí a la seu del GE i EG del carrer Albereda 3-5 de Girona.


Assistents  


De la Congregació d'Alpicat, Antoni Gilart, prior; de la Congregació de Badalona, Pere Tomeu, prior i Josep Lleixà, secretari del Consell, acompanyats de les seves esposes Assumpta Llorens i Rosa Jané que hi col·laboren; de la Congregació de Banyoles Joan Poch, president, Josep Gelí, vicepresident i Martirià Torras, secretari ; de la Confraria de Blanes, Mercè Oms, presidenta i de la Congregació de Girona Francesc Cayuela, prior.


Han excusat la seva assistència les fraternitats de Amer, Balaguer, Cambrils, Castellterçol, Lleida, Mieres, Moià, Palafrugell,Tortosa, Valls i Vic. 


Acolliment/Benvinguda
El prior de Girona dona la benvinguda als membres de la Congregació de Banyoles vinculada des d'un principi a l'antic secretariat, i que gràcies al procés de recerca i contactes iniciat pel Consell, s'han reincorporat a la reunió i al Consell recuperant el vincle amb la resta de Fraternitats de Catalunya.
El president els agraeix la seva assistència en la confiança de que el creixement providencial de l'arbre i les branques de les Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya anirà acompanyat al seu temps d'un profund arrelament i una abundosa collita.
Lectura i aprovació si s'escau de l'Acta de la darrera reunió 
El secretari procedeix a llegir l'acta de la Reunió de Cambrils que és aprovada per unanimitat.
Informació de les gestions de recerca de institucions en actiu  
El secretari informa que estan en procés de contactes i reflexió les Fraternitats de: Camprodon, La Seu d'Urgell, Mieres i Monistrol de Montserrat a les que s'envia tota la comunicació del Consell i que encara hi ha pendents de recerca 27 llocs on hi havien existit fraternitats en el passat, per esbrinar si ni ha alguna en actiu o amb la flama de la devoció a la mare de Déu dels Dolors encara encesa per a poder-hi iniciar el procés de contactes.
El prior de Girona informa que el president de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i Santíssim Crist de la Misericòrdia de Palafrugell que tenia previst assistir a la reunió d'avui, li ha comunicat la seva impossibilitat d'assistir-hi, confirmant el seu interès per a rebre tota la comunicació que emani del Consell.
També informa que encara no ha tingut oportunitat de contactar amb els responsables de Peralada i demana al secretari que li faciliti les dades que disposi de Olot i Torroella de Montgrí per a esbrinar si hi ha activa alguna Fraternitat de la Mare de Déu dels Dolors, per si cal iniciar el procés de contactes.
Presentació de la Venerable Congregació dels Dolors de Banyoles
El president de la Congregació de Banyoles agraeix al prior de Girona que hagi contactat amb ells informant-los acuradament dels objectius i el funcionament del Consell, la invitació per participar-hi i l'acollida d'avui, i manifesta la seva satisfacció per incorporar-se al Consell que els permet retrobar-se i poder compartir els mateixos objectius amb la resta de Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya i tot allò que calgui, esmentant la fraternal relació existent des d'un principi amb els membres del Secretariat i que, amb els relleus de la junta de la Confraria i el canvi del Secretariat a Consell al no existir constància documental de la relació existent ni dades de contacte, aquest es va estroncar per manca de coneixement mutu.
Revisió de la XXI TROBADA del 14 de febrer a Balaguer
No havent-se rebut cap aportació de millores es consideren adients els treballs de preparació que ja estan inserits al Blog a la pàgina 2 protocol de Programació» que s'utilitzarà per a preparar la propera XXII Trobada a Blanes del 5 de març del 2017 primer diumenge de Quaresma amb l'objectiu de simplificar i facilitar l'organització a la Confraria de Blanes, oferint-li tot el suport que estigui a l'abast del Consell.
D'acord amb la transparència dels comptes decidida a la reunió anterior, es fa constar en acta:


CREACIÓ DEL GRUP DE WHATSAPP «SERVITES DE CATALUNYA»


El president informa que seguint la recomanació de l'assistent del Consell fra Antonio M. Moreno, OSM a la Trobada de Balaguer de crear un Grup reduït de WhatsApp per a facilitar la comunicació, el treball en equip i la presa de decisions consensuada, que abans d'ahir 19 de maig de 2016 na Elena Gràcia de la Congregació de Lleida, acceptant l'encàrrec del secretari de crear i administrar el Grup de WhatsApp «Servites de Catalunya» va posar-lo en funcionament, inicialment l'integrat per 12 col·laboradors del Consell que hi han demostrat interès i que tanmateix representen la diversitat de les fraternitats. 
El president de la Congregació de Banyoles demana integrar-se al Grup de WhatsApp, i s'accepta el seu oferiment.
El president encomana al secretari que informi a fra Antonio de que s'ha posat en funcionament el Grup de WhatsApp que va recomanar per si vol integrar-se per donar el seu parer, consell o assistència sempre que vulgui. En el interí de redactar aquesta acta el secretari ha informat a fra Antonio que ho ha agraït donat la seva conformitat i mostrant la seva satisfacció per poder participar al Grup de WhatsApp, recordant-nos que com sempre està a la nostra disposició.
També en l'interí de redactar aquesta acta el secretari informa al grup demanant a l'administradora que inclogui a ambdós al Grup de WhatsApp «Servites de Catalunya».

Actualització del títol i logotips del Consell 
A la vista del disseny del perfil emprat pel Grup de WhatsApp «Servites de Catalunya», es decideix emprar en tots els documents del Consell adaptant el disseny, el Títol «Servites de Catalunya», la imatge de «La Pietat» i l'escut «Servita» dissenyats pel creador del Blog, que defineixen clarament els orígens de les Fraternitats, el patronatge de la Mare de Déu dels Dolors i l'àmbit del Consell, que ja s'han utilitzat al Blog, a l'adreça electrònica institucional i al perfil del Grup de WhatsApp simplificant i substituint el títol de «Congregacions i Confraries de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya» que malgrat ser força llarg, calia allargar-lo més per donar cabuda a noves Associacions, Agrupacions, Germandats i Altres Institucions de la Mare de Déu dels Dolors s'han adherit al Consell, algunes creades o renovades substituint extingides Congregacions i Confraries.

Creació de pàgines pròpies per a les Fraternitats al Blog www.servitesdecatalunya.cat.- 
El president informa que al posar en marxa del Blog, al adonar-nos que es relativament fàcil i sense cap cost afegit crear una pàgina pròpia per a cada Fraternitat dins del Blog «Servites de Catalunya» amb els continguts que vulguin per a les Fraternitats que no tenen oportunitat de tenir una pàgina web o Blog institucional pròpia i que, quan es publiqui cada pàgina, amb un enllaç podran accedir directament a la seva pàgina, a tots els continguts del Blog i a les pàgines de les altres Fraternitats, fomentant el coneixement mutu previst als objectius.
Ja s'està treballant amb les fraternitats que hi han mostrat interès per oferir-los un projecte de pàgina amb el títol de la Fraternitat, la seva imatge de la Mare de Déu dels Dolors, foto del lloc, adreces de contacte de la junta i la parròquia, enllaços per accedir directament al material escrit i gràfic referit a la seva Fraternitat cercat a la xarxa, perquè puguin decidir, eliminar, esmenar o afegir allò que vulguin del projecte de pàgina: Títol, imatge, història, comunicats, actes, processons, galeries de fotos, articles, cartells, programes, etc.
Per a evitar manipulacions externes malintencionades només caldrà que, a partir de quan donin conformitat al projecte, enviïn en format digital a servitesdecatalunta@gmail.com tota la informació gràfica que vulguin publicar (texts-imatges) i (si els tenen a ma) els enllaços/links per accedir a articles, galeries de fotos, etc publicats a Internet pels mitjans, i l'administrador del Blog es posarà d'acord amb ells per a publicar-ho a títol d'esborrany fins que hi donin la seva conformitat per a publicar-ho en ferm i facilitar-los l'enllaç per accedir-hi directament. En qualsevol cas el secretari està a la seva disposició per a tot allò que necessitin que estigui al seu abast

Enllaços amb les pàgines de les Fraternitats 
Des de les pàgines «Fraternitats», «Enllaços» i des de la llista de «Pàgines Fraternitats» del Blog «Servites de Catalunya» es pot accedir a les pàgines web o Blogs de les Fraternitats que ja el tenen actiu només clicant sobre el títol de la Fraternitat. Quan es publiqui definitivament cada pàgina l'administrador facilitarà a la Fraternitat el link/enllaç perquè els seus membres puguin accedir-hi directament.

Enllaços de les pàgines web o blogs en actiu al Blog del Consell Es demanarà a les Fraternitats d'Amer, Badalona, Bellpuig, Besalú, Girona, Lleida, Mataró i Vic que ja tenien en funcionament la seva pròpia pàgina web o Blog que hi insereixin l'enllaç o link www.servitesdecatalunya.cat per a facilitar l'accés al Blog «Servites de Catalunya» des de la seva pàgina web o Blog.

Estat de comptes de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya» i de les aportacions de les Fraternitats a 21 de maig de 2016
INGRÉS DE LES APORTACIONS DE LES FRATERNITATS QUE HI VULGUIN COL·LABORAR
Es decideix recordar en l'acta que les institucions que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient per anar cobrint l'avançament del pagament de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya que va assumir la Congregació de Badalona, que poden fer l'ingrés al compta indicat i que confirmin l'ingrés al e-mail del Consell servitesdecatalunya@gmail.com perquè els hi acusin rebut.
DATA I LLOC DE LA PROPERA REUNIÓ PELEGRINA DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Es decideix que sigui el dissabte 1 octubre del 2016 a la Catalunya Central i s'encarrega al secretari que, per a poder decidir el lloc més adient, contacti amb les Fraternitats de la zona per a informar-les i informar-se de les seves possibilitats o limitacions d'assistir-hi i/o d'acollir la Reunió Pelegrina.
PROPOSTES PER A ORGANITZAR LES TROBADES DELS ANYS 2019, 2021 i 2022
Es recorda a les Fraternitats que desitgin acollir-ne una per un aniversari, esdeveniment, celebració extraordinària o per qualsevol altra circumstància, que per informar-se només cal que es posin en contacte amb el secretari del Consell que està a la seva a disposició per col·laborar en tot allò que estigui al seu abast per facilitar l'organització, la comunicació i la logística, d'acord amb allò previst al «Protocol organització» publicat al Blog a l'apartat de «TROBADES:». Les dates corresponen sempre al 1r Diumenge de Quaresma: XXIV 10 de març de 2019 - XXVI 21 de febrer de 2021 - 6 de març de 2022.
NOUS ESTATUTS
El president recorda que a l'Assemblea de Balaguer es va aprovar redactar un abans projecte d'Estatuts que contempli actualitzats l'evolució, el creixement i la realitat actual del Consell, els objectius, l'estructura, l'elecció, els nomenaments i els serveis dels seus membres, les dinàmiques de funcionament, les reunions pelegrines i les trobades, els recursos i els mitjans utilitzats per enviar-lo a totes les Fraternitats perquè hi aportin esmenes, suggeriments i tot allò que considerin, per a poder redactar i enviar el projecte definitiu per presentar-lo a la aprovació de la Assemblea a la XXII TROBADA de BLANES 2016.
Després de debatre sobre els continguts, es decideix que cal posar fil a l'agulla quan abans millor i tothom coincideix en que en Joan Rosàs, que ja va redactar els Estatuts inicials, és la persona que coneix millor els orígens, la història, els objectius i el funcionament de les Fraternitats, com encaixar els continguts en allò establert per les lleis i quines son les instàncies adients per a la seva tramitació. Conseqüentment es decideix que el president li demani que tingui cura de redactar un nou abans projecte d'estatuts quan abans millor.
Malgrat que tots els assistents han manifestat en el debat desconèixer globalment allò que han de contenir uns estatuts, com que per uns i altres s'han anat exposant diverses opinions i clarificant alguns punts, es decideix fer-los constar en l'acta i posar-los a la consideració del redactor.
TÍTOL
Estatuts del Consell «Servites de Catalunya»
MEMBRES DEL CONSELL
«Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya» amb títols diversos (Congregacions, Confraries, Associacions, Agrupacions, Germandats i altres sota l'advocació dels Dolors de la Mare de Déu, Nostre o Nostra Senyora, Verge, Maria Santíssima, etc), que han manifestat la seva plena adhesió al Consell «Servites de Catalunya»
VINCLE AMB L'ORDE DELS SERVENTS DE MARIA
Origen i història
VINCLE DE LES FRATERNITATS
Comú devoció a la Mare de Déu dels Dolors
OBJECTIUS
Els que ja consten als Estatuts provisionals
LA ESTRUCTURA COL·LEGIADA DEL CONSELL
Els diversos serveis i els equips de treball
El sistema d'eleccions dels serveis i la seva renovació
Sense cap dependència jeràrquica
El respecta i la no intromissió amb el funcionament lliure i particular de cada Fraternitat 
LA UTILITZACIÓ DELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Per facilitar i agilitzar l'intercanvi de informació, documentació, experiències, material gràfic i audiovisual, etc, el treball en equip, les consultes i la presa de decisions consensuada
LES REUNIONS PELEGRINES
(per zones, demarcacions o comarques)
Objectius: Facilitar a les Fraternitats properes que hi puguin assistir
Dia i hora: Dissabtes al matí de 11 a 13,15 màxim
Calendari: A cada reunió de la Comissió Permanent del Consell preveure dates amb un any d'anticipació
1ª El mes de gener, com a mínim un mes abans de la Trobada 
2ª En acabar el temps de Pasqua
3ª La primera quinzena d'octubre 
LES TROBADES ANUALS
Objectius: Celebrar cada any en una Fraternitat diferent una jornada de joiosa convivència fraternal, entre totes les Fraternitats, oberta a familiars i amics.
DESPESES
La no aplicació de cap quota per assumir les petites despeses habituals del Consell
El sistema decidit per assumir despeses extraordinàries
La transparència en els comptes
LEGALITAT
Que s'ajustin amb tot a allò legislat per les Administracions corresponents
PROCÉS DE REDACCIÓ DELS NOUS ESTATUT
(Calendari adaptat a les dates de Reunions i Trobades)
Redacció de l'abans projecte i lliurar-lo al Consell (Word i PDF) (fins el 24 de setembre 2016)
Presentació i aprovació (Imprès) (Reunió Pelegrina del Consell permanent 1 d'octubre 2016)
Enviament de l'abans projecte a les Fraternitats (PDF) (3 d'octubre 2016)
Publicació al Blog de l'abans projecte (3 d'octubre de 2016)
Aportacions de les Fraternitats (e-mail Servites de Catalunya) (Fins el 31 d'octubre de 2016)
Estudi i aplicació d'esmenes i resposta a les aportacions (e-mail) (Novembre 2016)
Redacció del projecte final (Word i PDF) (Desembre 2016)
Presentació i aprovació (Imprès) (Reunió Pelegrina del Consell permanent 15 gener 2017)
Publicació del projecte final al Blog substituint l'abans projecte. (17 gener 2017)
Enviament a les Fraternitats (PDF) (17 gener 2017)
Fer constar l'aprovació dels Estatuts a l'ordre del dia de l'Assemblea General de Blanes
Lectura i Aprovació per l'Assemblea General a la XXI TROBADA de Blanes (5 març 2017)
Publicació dels Estatuts aprovats pels tràmits de legalització ( imprès i PDF)
Tràmits de Registre a la instància que correspongui (del 7 a l'11 de març 2017)
Aprovació dels Estatuts per la instància que correspongui
Fer constar als ESTATUTS (PDF i Blog) l'aprovació administrativa
Enviar PDF a les Fraternitats informant de l'aprovació i la publicació al Blog
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la reunió a les 13:10 h., i per a deixar-ne constància es redacta aquesta acta que signen al peu el secretari i el president en senyal de conformitat.
Girona, 21 de maig de 2016

REUNIÓ PELEGRINA CAMBRILS 16 gener 2016

(Enllaç amb la ressenya de la reunió del Consell dels Dolors de Catalunya a Cambrils, publicada a revistacambrils.cat el 17 de gener de 2016.)
********************************************
Acta de la Reunió de la Comissió Permanent del Consell de Congregacions, Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya: celebrada el dissabte 16 de gener de 2016 festa de Sant Marcel, a les 11:00 h del matí a la Sala d'Actes de la Casa de Catequesi de la parròquia de Santa Maria de Cambrils on hi té la seva seu la Confraria.

BENVINGUDA
Mossèn Ramon Martí, rector de la parròquia, dona la benvinguda als assistents, atès que per raons pastorals no podrà estar present a la reunió. 
ASSISTENTS
De la Confraria de Cambrils, Fina Mestres, presidenta i Rosita Cruset, membre de la junta; de la Congregació d'Alpicat, Antoni Gilart, prior; de la Congregació de Badalona, Pere Tomeu, prior, acompanyat de la seva esposa Assumpta Llorens i Josep Lleixà, secretari, acompanyat de la seva esposa Rosa Jané; de l'Associació de Balaguer Sergio Casanova, Pepi Martínez i Lidia Lourdes; de la Confraria de Blanes, Mercè Oms, presidenta; de la Congregació de Girona Francesc Cayuela, prior i Antonio Martin, secretari; de la Congregació de Sitges Esteve Ferré, prior, Elisabet Olària, secretaria i Joan Manel Enriquez, tresorer; de la Congregació de Reus Josefina Caixés, priora, i Mercè Madurell i Cori March membres de la junta.
Han excusat l'assistència: Les institucions de Amer, L'Arboç, Bellpuig, Besalú, Castellterçol, Lleida, Mataró, Moià, Rocafort de Queralt, Tortosa, Valls, Vendrell, Vic i l'assessor Joan Rosàs. 
PREGÀRIA
Es comença la reunió encomanant-la a la Mare de Déu amb la pregària de l'Ave Maria i es passa a tractar l'ordre del dia.

AGRAÏMENT
El president del Consell manifesta el seu agraïment a la Congregació de Reus i a la Confraria de Cambrils per la seva incorporació a les Reunions Pelegrines i es passa a tractar l'ordre del dia. 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El secretari llegeix l'acta de la reunió del 10 d'octubre passat a Alpicat que és aprovada per unanimitat. 
PRESENTACIÓ DE LA CONFRARIA DE CAMBRILS


La presidenta Fina Mestres manifesta que a l'any 2006 l'agafar el relleu d’una entitat amb quasi 200 anys d'existència (els van celebrar l’any passat), de caire religiós, dirigida sempre per dones grans i amb un volum important de confrares, va ser un repte considerable.


La Junta està integrada per 7 persones: presidenta, secretària, tresorera i quatre vocals i la nova Junta, va suposar un relleu generacional destacable i va iniciar una adaptació de la Confraria al segle XXI. Per això, es va constituir en entitat jurídica pròpia, separada de la Congregació de la Puríssima Sang de Crist de la qual n’era una secció des dels seus inicis; va redactar i legalitzar uns estatuts adaptats als nous temps, on es regula que per ser confrare només cal ser dona, independentment de l’estat civil que es tingui (abans només ho podien ser les dones casades), es va impulsar la constitució d’un grup, integrat per representants de cadascuna de les tres entitats religioses, que organitza cada any la Setmana Santa cambrilenca. Les altres dues són: Congregació de la Puríssima Sang de Crist i l'Associació d’Antics Alumnes La Salle de Cambrils (AAA).
El fet d’obrir-se i apropar-se a la realitat d’avui en dia ha fet que el nombre de confrares s’incrementés en més del doble en aquests anys. Actualment son 482 (235 l’any 2006) i la confraria es sustenta econòmicament a través de quotes de les confrares, que es comencen a cobrar cada any a meitat de gener.
La quota mínima són 8 €. 
El toc de l’inici de la Setmana Santa a Cambrils el dóna l’acte denominat “Altres Mirades”, que cada any l’organitza una de les 3 entitats. Amb un format diferent: conferència, degustació de menjars típics del moment religiós, exhibició de bandes de diverses congregacions de municipis propers, etc, comença aquest període religiós.
El divendres abans de Divendres Sant la confraria de la Mare de Déu dels Dolors, a les 20 hores, a la Parròquia de Santa Maria a la qual està adscrita, fa la missa de la seva titularitat i en finalitzar es realitza l’Assemblea General anual ordinària. Un cop s’ha explicat tot allò que fa referència a l’any anterior es realitzen diversos sortejos mitjançant butlletes extretes per les assistents que corresponen a: confrares que portaran el penó de l’entitat en les processons i en el Via Crucis, així com també la possibilitat de tenir a la llar durant 15 dies una imatge petita de la Mare de Déu.
El dimarts Sant, a les 21 hores, es realitza la Processó de l’Acompanyament del pas del Natzarè des de la Parròquia de Sant Pere, situada al barri del port, fins a la Parròquia de Santa Maria, ubicada al cas antic. Aquesta processó es celebra des de fa uns 10 anys, pels carrers de la zona que pertany a aquesta parròquia, per on desfila també la processó de Divendres Sant, que és quan surt aquest pas.
L’altre acte extern a la Parròquia és el Via Crucis de Divendres Sant. Si el temps ho permet s’efectua pels carrers al voltant de la Parròquia de Santa Maria, tot seguint les creus que hi ha encastades a diverses parets.
Aquest dia, de les 12 fins a les 18 hores, a la Plaça de la Vila, s’exposen els passos ornamentats amb les flors per diverses floristeries de Cambrils. Aquesta ornamentació va a càrrec de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i els/les professionals que els guarneixen fan un treball i una aportació  molt més gran i rica del que comporta l’import que reben.
A les 21 hores, comença la Processó de Divendres Sant des de la Parròquia de Santa Maria. Les confrares de la Mare de Déu dels Dolors porten arrossegant 6 dels 8 tabernacles que desfilen. El requeriment de vestimenta és anar de negre i amb l’agulla de plata amb el cor travessat per les 7 espases que representen els 7 dolors de la Mare de Déu. A les que porten l’estendard de la confraria se’ls recomana anar amb vestit jaqueta o abric negres. Quan comença la zona de la processó on desfilen les doloroses, l’obren les confrares que van amb pinta, que solen ser unes 25/30.
També la nostra confraria s’encarrega dels nens/nenes que porten els improperis i de les seves vestes de color grana amb coll blanc de puntes. Així mateix, les faldilles dels passos les adquireix la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i es responsabilitza de guardar-les i del seu manteniment i/o renovació.En finalitzar la processó les portants recullen la ornamentació floral dels passos i es col·loca als altars de la parròquia, excepte la del pas del Natzarè que es retorna a la Parròquia de Sant Pere amb el seu guarniment floral. La Junta que va entrar el 2006 ja ha fet la renovació de dues de les seves integrants, però la il·lusió de fer les coses ben fetes i d’integrar cada cop a més confrares tot adaptant-nos als nous temps, és una inquietud que tenen molt marcada. Sense trencar amb la tradició si volen persones joves que puguin agafar les regnes han d’apropar-los la Confraria i fer que no la vegin com una entitat tancada, sectària i antiga, allunyada totalment dels temps actuals. Aquest és per a elles un repte i un objectiu prioritari. 
PRESENTACIÓ DE LA CONGREGACIÓ DE REUS
La priora Josefina Caixés informa actualment son unes 60 sòcies i que les persones que componen la junta de la congregació des de fa temps ja son molt grans, i han demanat de no continuar amb el convenciment de que que cal una renovació de la junta i fins i tot de la manera de actuar, perquè mantenint tot allò que és essencial,sigui mes d'acord amb els nostres temps. Al llarg dels anys han perseverat en la celebració del tridu de la Verge dels Dolors (tres dies abans del diumenge de Rams), la cerimònia de la Soledat de la Mare de Deu dels Dolors la tarda dels Dissabte Sant, i la celebració de la Festivitat de la Mare de Deus dels Dolors el 15 de Setembre. 
PROGRAMA DE LA XXI TROBADA A BALAGUER
Sergio Casanova, soci major de l'Associació Cultural Nostra Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors de Balaguer informa dels detalls del programa d'actes.
S'encomana al secretari que en faci la difusió urgent a totes les Fraternitats perquè formalitzin la seva inscripció i també el resseguiment amb les Fraternitats demanant la seva confirmació d'assistència i que informi periòdicament als organitzadors perquè puguin fer totes les previsions logístiques i d'organització que calguin als diferents llocs previstos pels actes, i molt especialment pel dinar de germanor. 
BLOG "SERVITES DE CATALUNYA
El secretari informa que malgrat que estava previst haver-lo posat en funcionament avui a Cambrils, el responsable tècnic de la seva implantació ha tingut de posposar-ho degut a que el proper dilluns té la defensa de la seva tesis doctoral que li ha ocupat més temps del que tenia previst. Ha demanat excuses i s'ha compromès a posar-ho en funcionament amb temps suficient per a poder-ho posar en funcionament a la XXI Trobada de Balaguer del 14 de febrer.
El Consell encomana al secretari l'administració del blog, i que faciliti a cada Fraternitat el codi/contrasenya diferenciat d'editor perquè a que cadascuna pugui proposar privadament a la bústia del Blog tot allò que considerin adient editar, perquè l'administrador ho contrasti i de comú acord amb els proposant procedeixi a la seva inserció a la pàgina corresponent. 
DESPESES DE LA IMPLANTACIÓ DEL BLOG
El president confirma que per a facilitar la seva implantació la Congregació de Badalona s'ha fet càrrec del pagament de l'import de 300 € del pressupost, a compta de les donacions que es produeixin de les institucions que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient al compta de La Caixa 2100 0005 94 0110606295 a nom de la Congregació dels Dolors dels Servents de Maria de Badalona. 
El secretari informa que a la Trobada de Balaguer es lliurarà com a recordatori una butlleta informativa amb el nº de compta, que posteriorment serà enviada per e-mail a les Fraternitats que no hagin pogut assistir-hi en el ben entès de que, si les donacions excedeixen del import del pressupost es destinarà l'excedent a compensar una part de les senzilles despeses originades per l'acolliment de la XXI Trobada de Balaguer. 
 TRANSPARÈNCIA EN ELS COMPTES
En qualsevol cas el president insisteix en que atès que només es produiran despeses en casos extraordinaris com aquest i en las despeses d'acolliment de la Trobada, malgrat que els imports siguin minsos caldrà deixar constància documental a les actes perquè hi hagi la màxima transparència dels moviments econòmics, malgrat que aquests siguin minsos, atès que la Junta del Consell ja va decidir des d'un principi no implantar cap quota per pertànyer al Consell, i les despeses dels seus membres originades per assistir a les reunions o qualsevol altra despesa son assumides personalment per ells/elles mateixos com un servei a la resta.  
RECERCA DE FRATERNITATS EN ACTIU
Antoni Gilart segueix amb els contactes amb La Seu d'Urgell i Francesc Cautela amb Banyoles, Palafrugell i Peralada i informaran a la propera reunió del resultat de les gestions. 
PERPINYÀ
Ja no hi ha res relacionat amb els orígens servites. 
PENDENTS D'INICIAR LA RECERCA
Per a Llorenç Collell: Olot i Torroella de Montgrí; per a Mercè Oms: Ripoll; per a Francesc Cayuela: Sant Joan de les Abadesses i pel secretari: Arenys de Mar, Casserres, Parets del Vallés, Calaf, Castell, Guissona, Esparreguera, Martorell, Oliana, Castelló de Farfanya, Sabadell, Sanaüja, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Sadurní d'Anoia, Solsona i Torà. 
DESCOBERTA DE LA RUTA SERVITA PER ITÀLIA
El president informa que d'acord amb allò previst a la darrera reunió la Congregació de Badalona està treballant amb el projecte de fer una descoberta/pelegrinatge a Itàlia per conèixer els llocs servites i en principi sembla que hi ha la problemàtica de no poder-ho organitzar amb un grup nombrós degut a la limitació de places disponibles en residències i que si aconsegueixen posar en marxa aquest pelegrinatge pilot depenent dels seus resultats es podrà proposar a la resta en successives ocasions aprofitant l'organització d'aquesta primera experiència.
Depenent de les circumstàncies, s'informarà a l'assemblea de Balaguer o en les properes reunions del Consell. 
DATA I LLOC DE LA PROPERA REUNIÓ "PELEGRINA"
Es decideix celebrar la propera reunió del Consell el dissabte 21 de maig a una Fraternitat de la demarcació de Girona per facilitar a les Fraternitats properes, que tenen dificultats per a desplaçar-se lluny, que hi puguin assistir 
PROPOSTES D'ORGANITZACIÓ DE TROBADES
I com que no sorgeix cap proposta per a organitzar-les es decideix torna-ho a recordar a l'Assemblea la Trobada de Balaguer. 
MARE DE DÉU VISITADORA

La Confraria de Cambrils mostra a la resta la seva imatge de la Mare de Déu Visitadora i els lliura aquest un punt de llibre de la Confraria com a record de la "Reunió Pelegrina" d'avui.I no havent-hi més assumptes a tractar el president adreça una pregària d'acció de gràcies a la Mare de Déu dels Dolors i s'aixeca la reunió essent les 13:15 h, i els assistents amb satisfacció baixen a la plaça per fer-se aquesta foto de família, i el secretari per a deixar-ne constància de tot allò tractat, redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.Cambrils, 16 de gener de 2016Actualitzat: 5 gener 2020