PROGRAMA PER L'ANY


>PROGRAMA PER L’ANY 2021

VIDEOMISSATGE del Papa Francesc a la 75ª Assemblea General de les Nacions Unides traduït al català

Clicant aquest vídeo, el podeu escoltar en castellà, directament pronunciat per ell mateix."El futur que volem, 
les Nacions Unides que necessitem: 
reafirmació del nostre compromís 
col·lectiu amb el multilateralisme"

 Senyor president:

La pau sigui amb Vostès!

El saludo cordialment a Vostè, Senyor president, i a totes les Delegacions que participen en aquesta significativa setantena cinquena Assemblea General de les Nacions Unides. En particular, estenc les meves salutacions al Secretari General, Sr. Antonio Guterres, als Caps d'Estat i de Govern participants, i a tots aquells que estan seguint el Debat General.

El Setantè cinquè aniversari de l'ONU és una oportunitat per reiterar el desig de la Santa Seu que aquesta Organització sigui un veritable signe i instrument d'unitat entre els Estats i de servei a tota la família humana.

Ref.: » Francesc (25/9/2015) Discurs a l'Assemblea General de l'ONU

Actualment, el nostre món es veu afectat per la pandèmia del COVID-19, que ha portat a la pèrdua de moltes vides. Aquesta crisi està canviant la nostra forma de vida, qüestionant els nostres sistemes econòmics, sanitaris i socials, i exposant la nostra fragilitat com a criatures.

La pandèmia ens crida, de fet, «a prendre aquest temps de prova com un moment d'elecció:

Ref.: » 18/4/2008 Benet XVI Discurs a l'Assemblea General de l'ONU

el temps per triar entre el que compta veritablement i el que passa, per separar el que és necessari del que no ho és

Ref.: » FRANCESC (27/3/2020) Meditació/oració en temps de la pandèmia

Pot representar una oportunitat real per a la conversió, la transformació, per repensar la nostra forma de vida i els nostres sistemes econòmics i socials, que estan ampliant les distàncies entre pobres i rics, arran d'una injusta repartició dels recursos. Però també pot ser una possibilitat per a una "retirada defensiva "amb característiques individualistes i elitistes.

Ens enfrontem, doncs, a l'elecció entre un dels dos camins possibles: un condueix a l'enfortiment del multilateralisme, expressió d'una renovada corresponsabilitat mundial, d’una solidaritat fonamentada en la justícia i en el compliment de la pau i de la unitat de la família humana, projecte de Déu sobre el món; l'altre, dona preferència a les actituds d’autosuficiència, nacionalisme, proteccionisme, individualisme i aïllament, deixant fora els més pobres, els més vulnerables, els habitants de les perifèries existencials. I certament serà perjudicial per a la comunitat  sencera, causant autolesions a tots. I això no ha de prevaler.

La pandèmia ha posat en relleu la urgent necessitat de promoure la salut pública i de realitzar el dret de tota persona a l'atenció mèdica bàsica.

Ref.: » Cf. Declaració Universal dels Drets Humans, (Article 25.1.)

Per tant, renovo la crida als responsables polítics i al sector privat a que prenguin les mesures adequades per garantir l’accés a les vacunes contra el COVID-19 i a les tecnologies essencials necessàries per atendre als malalts. I si cal privilegiar a algú, que aquest sigui el més pobre, el més vulnerable, aquell que normalment queda discriminat per no tenir poder ni recursos econòmics.

La crisi actual també ens ha demostrat que la solidaritat no pot ser una paraula o una promesa buida. A més, ens mostra la importància d'evitar la temptació de superar els nostres límits naturals. «La llibertat humana és capaç de limitar la tècnica, orientar-la i col·locar-la al servei d'un altre tipus de progrés més sa, més humà, més social, més integral.

Ref.: » Francesc (24/5/2015) Carta encíclica LAUDATO SI', 112

També hauríem de tenir en compte tots aquests aspectes en els debats sobre el complex tema de la intel·ligència artificial (IA).

Tenint això present, penso també en els efectes sobre el treball, sector desestabilitzat per un mercat laboral cada vegada més impulsat per la incertesa i la "robotització" generalitzada. És particularment necessari trobar noves formes de treball que siguin realment capaces de satisfer el potencial humà i que afirmin alhora la nostra dignitat. Per poder garantir una feina digna cal canviar el paradigma econòmic dominant que només busca ampliar els guanys de les empreses. L'oferiment de treball a més persones hauria de ser un dels principals objectius de cada empresari, un dels criteris d'èxit de l’activitat productiva. El progrés tecnològic és útil i necessari sempre que serveixi per fer que el treball de les persones sigui més digne, més segur, menys pesat i aclaparador.

I tot això requereix un canvi de direcció, i per això ja tenim els recursos i tenim els mitjans culturals, tecnològics i tenim la consciència social. No obstant això, aquest canvi necessita un marc ètic més fort, capaç de superar la «tan difosa i inconscientment consolidada "cultura del descarti".

Ref.: » Francesc (25/9/2015) Discurs a l'Assemblea General de l'ONU

En l'origen d'aquesta cultura de l’exclusió hi ha una gran falta de respecte per la dignitat humana, una promoció ideològica amb visions reduccionistes de la persona, una negació de la universalitat dels seus drets fonamentals, i un desig de poder i de control absoluts que domina la societat moderna d'avui. Diguem-ho pel seu nom: això també és un atemptat contra la humanitat.

De fet, és dolorós veure quants drets fonamentals continuen sent violats amb impunitat. La llista d'aquestes violacions és molt llarga i ens fa arribar la terrible imatge d'una humanitat violada, ferida, privada de dignitat, de llibertat i de la possibilitat de desenvolupament. En aquesta imatge, també els creients religiosos continuen patint tot tipus de persecucions, incloent el genocidi a causa de les seves creences. També, entre els creients religiosos, som víctimes els cristians: quants pateixen al voltant de el món, de vegades obligats a fugir de les seves terres ancestrals, aïllats de la seva rica història i de la seva cultura.

També hem d'admetre que les crisis humanitàries s'han convertit en el “status quo”, on els drets a la vida, a la llibertat i a la seguretat personals no estan garantits. De fet, els conflictes a tot el món mostren que l'ús d'armes explosives, sobretot en àrees poblades, té un impacte humanitari dramàtic a llarg termini. En aquest sentit, les armes convencionals s'estan tornant cada vegada menys "convencionals" i cada vegada més "armes de destrucció massiva", arruïnant ciutats, escoles, hospitals, llocs religiosos, i infraestructures i serveis bàsics per a la població.

A més, molts es veuen obligats a abandonar les seves llars. Sovint, els refugiats, els emigrants i els desplaçats interns en els països d'origen, trànsit i destí, pateixen abandonats, sense oportunitat de millorar la seva situació en la vida o en la de la seva família. Pitjor encara, milers són interceptats al mar i retornats a la força a camps de detenció on s'enfronten tortures i abusos. Molts són víctimes del tràfic, l'esclavitud sexual o el treball forçat, explotats en tasques degradants, sense un salari just. Això que és intolerable, però, és avui una realitat que molts ignoren intencionadament!

Tots els esforços internacionals importants per respondre a aquestes crisis comencen amb una gran promesa, entre ells els dos Pactes Mundials sobre Refugiats i per a la Migració, però molts no tenen el suport polític necessari per tenir-ne èxit. Altres fracassen perquè els Estats individuals eludeixen les seves responsabilitats i compromisos. No obstant això, la crisi actual és una oportunitat: és una oportunitat per l'ONU, és una oportunitat de generar una societat més fraterna i compassiva.

Això inclou reconsiderar el paper de les institucions econòmiques i financeres, com les de Bretton-Woods, que han de respondre al ràpid augment de la desigualtat entre els súper rics i els permanentment pobres. Un model econòmic que promogui la subsidiarietat, doni suport al desenvolupament econòmic a nivell local i inverteixi en educació i infraestructura que beneficiï les comunitats locals, proporcionarà les bases per al mateix èxit econòmic i alhora, per a la renovació de la comunitat i la nació en general. I aquí renovo la meva crida perquè «Considerant les circumstàncies [...] s'afrontin - per part de tots els Països - les grans necessitats del moment, reduint, o fins i tot condonant, el deute que pesa en els pressupostos d'aquells més pobres.

Ref.: » Francesc (12/4/2020) Missatge URBI ET ORBI

La comunitat internacional s’ha d'esforçar per acabar amb les injustícies econòmiques. «Quan els organismes multilaterals de crèdit assessorin les diferents nacions, resulta important tenir en compte els conceptes elevats de la justícia fiscal, els pressupostos públics responsables en el seu endeutament i, sobretot, la promoció efectiva i real dels més pobres en l'entramat social.

Ref.: » Francesc (5/2/2020) Discurs als participants en el Seminari "Noves formes de solidaritat"

Tenim la responsabilitat de proporcionar assistència per al desenvolupament a les nacions empobrides i alleugeriment del deute per a les nacions molt endeutades.

«Una nova ètica suposa ser conscients de la necessitat que tots es comprometin a treballar junts per tancar els paradisos fiscals, evitar les evasions i el rentat de diners que li roben a la societat, com també per dir a les nacions la importància de defensar la justícia i el bé comú sobre els interessos de les empreses i multinacionals més poderoses. Aquest és el temps propici per renovar l'arquitectura financera internacional.

Senyor president:

Recordo l'ocasió que vaig tenir fa cinc anys de dirigir-me a l'Assemblea General en el seu setantè aniversari. La meva visita va tenir lloc en un període d'un multilateralisme veritablement dinàmic, un moment prometedor i de gran esperança, immediatament anterior a l'adopció de l'Agenda 2030. Alguns mesos després, també es va adoptar l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic. 

No obstant això, hem d'admetre honestament que, si bé s'han aconseguit alguns progressos, la poca capacitat de la comunitat internacional per complir les seves promeses de fa cinc anys em porta a reiterar que «hem d'evitar tota temptació de caure en un nominalisme declaratori amb efecte tranquil·litzador en les consciències. Hem de tenir cura que les nostres institucions siguin realment efectives en la lluita contra tots aquests flagells.

Ref.: »Francesc (25/9/2015) Discurs a l'Assemblea General de l'ONU

Penso també en la perillosa situació a l'Amazònia i les seves poblacions indígenes. això ens recorda que la crisi ambiental està indissolublement lligada a una crisi social i que la cura de l'entorn exigeix ​​una aproximació integral per combatre la pobresa i combatre la exclusió.

Ref.: » Francesc (24/5/2015) Carta encíclica LAUDATO SI', 139

Certament és un pas positiu que la sensibilitat ecològica integral i el desig d'acció hagin crescut. «No hem de carregar a les pròximes generacions amb els problemes causats per les anteriors. [...] Ens hem de preguntar seriosament si hi ha -entre nosaltres- la voluntat política [...] per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic, així com per ajudar les poblacions més pobres i vulnerables que són les més afectades.

Ref.: » Francesc (1/12/2019) Missatge als participants en el XXV període de sessions de la Conferència dels Estats. Part en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic

La Santa Seu seguirà exercint el seu paper. Com un senyal concret de cuidar la nostra casa comuna, recentment vaig ratificar l'Esmena de Kigali a el Protocol de Mont-real.

Ref.: » Francesc (7/11/2019) Missatge a la XXXI Reunió de les parts del Protocol de Montreal

Senyor president:

No podem deixar de notar les devastadores conseqüències de la crisi del Covid-19 en els nens, incloent els menors emigrants i refugiats no acompanyats. La violència contra els nens, inclòs l'horrible flagell de l'abús infantil i la pornografia, també ha augmentat dramàticament.

A més, milions de nens no poden tornar a l'escola. En moltes parts del món aquesta situació amenaça amb un augment de la feina infantil, l'explotació, el maltractat i la desnutrició. Desafortunadament, els països i les institucions internacionals també estan promovent l’avortament com un dels denominats "serveis essencials" en la resposta humanitària. És trist veure com de simple i convenient s'ha tornat, per a alguns, negar l'existència de vida com a solució a problemes que poden i han de ser resolts tant per a la mare com per al nen no nascut.

Imploro, doncs, a les autoritats civils que prestin especial atenció als nens a qui se'ls neguen els seus drets i dignitat fonamentals, en particular, el seu dret a la vida i a la educació. No puc evitar recordar l’apel·lació de la jove valenta Malala Yousafzai, qui fa cinc anys en l'Assemblea General ens va recordar que "un nen, un mestre, un llibre i un bolígraf poden canviar el món ".

Els primers educadors de l'infant són la seva mare i el seu pare, la família que la Declaració Universal dels Drets Humans descriu com «l'element natural i fonamental de la societat.

Ref.: » Francesc Declaració Universal dels Drets Humans, Article 16.3

Massa sovint, la família és víctima de colonialismes ideològics que la fan vulnerable i acaben per provocar en molts dels seus membres, especialment en els més indefensos -infants i ancians-un sentit de desarrelament i orfandat. La desintegració de la família es fa ressò en la fragmentació social que impedeix el compromís per enfrontar enemics comuns. És hora de tornar a avaluar i tornar a comprometre'ns amb els nostres objectius.

I un d'aquests objectius és la promoció de la dona. Aquest any es compleix el vintè cinquè aniversari de la Conferència de Pequín sobre la Dona. En tots els nivells de la societat les dones estan jugant un paper important, amb la seva contribució única, prenent les regnes amb gran coratge en servei de el bé comú. No obstant això, moltes dones queden endarrerides: víctimes de l'esclavitud, el tràfic, la violència, l'explotació i els tractes degradants. A elles i a aquelles que viuen separades de les seves famílies, els expresso la meva fraternal proximitat a la vegada que reitero una major decisió i compromís en la lluita contra aquestes pràctiques perverses que denigren no només a les dones sinó a tota la humanitat que, amb el seu silenci i no actuació efectiva, es fa còmplice.

Senyor President:

Hem de preguntar-nos si les principals amenaces a la pau i a la seguretat com la pobresa, les epidèmies i el terrorisme, entre d'altres, poden ser afrontades efectivament quan la carrera armamentista, incloent les armes nuclears, continua malgastant recursos preciosos que seria millor utilitzar en benefici del desenvolupament integral dels pobles i per protegir el medi ambient natural.

Cal trencar el clima de desconfiança existent. Estem presenciant una erosió del multilateralisme que resulta encara més greu a la llum de noves formes de tecnologia militar,

Ref.: » Francesc (24/11/2019) Discurs sobre les Armes Nuclears, Parc de l'epicentre de la bomba atòmica, Nagasaki

com són els sistemes letals d'armes autònomes (LAWS), que estan alterant irreversiblement la naturalesa de la guerra, separant-la encara més de l'acció humana.

Cal desmantellar les lògiques perverses que atribueixen a la possessió d'armes la seguretat personal i social. Tals lògiques només serveixen per incrementar els guanys de la indústria bèl·lica, alimentant un clima de desconfiança i de por entre les persones i els pobles.

I en particular, "la dissuasió nuclear" fomenta un esperit de por basat en l'amenaça de la aniquilació mútua, que acaba enverinant les relacions entre els pobles i obstruint el diàleg. Per això, és tan important donar suport als principals instruments legals internacionals de desarmament nuclear, no proliferació i prohibició. La Santa Seu espera que la propera Conferència de Revisió de el Tractat sobre la No Proliferació de les Armes Nuclears (TNP) resulti en accions concretes conformes amb la nostra intenció conjunta «d'aconseguir el més aviat possible el cessament de la cursa d'armaments nuclears i d'emprendre mesures eficaces encaminades al desarmament nuclear.

A més, el nostre món en conflicte necessita que l'ONU es converteixi en un taller per a la pau cada vegada més eficaç, la qual cosa requereix que els membres de el Consell de Seguretat, especialment els Permanents, actuïn amb més unitat i determinació. En aquest sentit, la recent adopció de l’alto el foc global durant la present crisi, és una mesura molt noble, que exigeix ​​la bona voluntat de tots per la seva implementació continuada. I també reitero la importància de disminuir les sancions internacionals que dificulten que els Estats brindin el suport adequat a les seves poblacions.

Senyor president:

D'una crisi no se’n surt igual: o en sortim millors o en sortim pitjors. Per això, en aquesta conjuntura crítica, el nostre deure és repensar el futur de la nostra casa comuna i projecte comú. És una tasca complexa, que requereix honestedat i coherència en el diàleg, per tal de millorar el multilateralisme i la cooperació entre els Estats. Aquesta crisi subratlla encara més els límits de la nostra autosuficiència i comuna fragilitat i ens planteja explicitant clarament com en volem sortir: millors o pitjors. Perquè repeteixo, d'una crisi no se’n surt igual: o en sortim millors o en sortim pitjors.

La pandèmia ens ha mostrat que no podem viure sense l'altre, o pitjor encara, un contra l'altre. Les Nacions Unides van ser creades per unir les nacions, per apropar-les, com un pont entre els pobles; usem-lo per transformar el desafiament que enfrontem en una oportunitat per construir junts, un cop més, el futur que volem.

I que Déu ens beneeixi a tots!

Gràcies Senyor President.

 

Mare de Déu dels Dolors.  Pregueu per nosaltres!


Redactat traducció 4 octubre 2020

Actualitzat 22 setembre 2021


"El futur que volem, 
les Nacions Unides que necessitem: 
reafirmació del nostre compromís 
col·lectiu amb el multilateralisme"


El Papa Francesc al 214é Capítol General
 dels Servents de Maria:
“SIGUEU SEMBRADORS D’ESPERANÇA”"POSEM-NOS AL 
SERVEI DELS ALTRES"
"NO ESTIMEM DE PARAULA 
SINÓ AMB OBRES""UNA CRIDA A LA NO VIOLÈNCIA ACTIVA"
Actualitzat: 22 setembre 2021