CONFRARIA DE VALLS
Presentació

(de la pàgina web de la parròquia de Sant Joan Baptista)


Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors de Valls
El Venerable Orde Tercer dels Servents de Maria (servites) de l'Església Arxiprestal de sant Joan de Valls (instituït cap a l'any 1700), acordà la fundació de la Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors per acompanyar la imatge de la Mare de Déu a la processó del sant Enterrament. La Confraria queda constituïda el 20 de març de 1952, a iniciativa de diversos terciaris servites. El nomenament de confrares no es va fer efectiu fins el primer capítol que fou el 22 de març de 1953, presidit pel Sr. Josep Mª Ollé Tosas, amb assistència del Rv Pare Corrector del V.O.T., Mn.+ Eusèbio Ribas Vallespinosa.

El Divendres Sant de 1952, la Reial Confraria assistí a la processó del sant Enterrament amb la imatge de la Mare de Déu dels Dolors amb el Crist jacent, propietat del V.O.T. dipositada permanentment en la parròquia de sant Joan i protegida per la mateixa. És una de les obres de l'escultor vallenc Lluís Bonifàs i Massó (1730-1786)

Presidiren la processó en qualitat de procuradors els confrares Estanislao Tomàs Gibert i Salvador Rovirosa Guasch.

La nostra intenció no és només restaurar l'antiga Confraria amb el desig d'organitzar la processó del Divendres Sant a Valls. Voldríem que es revitalitzessin les seves activitats, ben inserides en l'acció pastoral de la parròquia. D'aquesta manera intentem contribuir en l'assoliment de l'acció 4ª de l'objectiu pastoral IV del Pla Pastoral Diocesà (2002-2005): "Ajudar a revisar els actes de la Setmana Santa. Que les diferents associacions de Setmana Santa aprofundeixin en la seva identitat cristiana, que mantinguin la fidelitat a les seves finalitats estatuàries, que accentuïn el contingut religiós d'aquestes manifestacions i ofereixin formació cristiana als seus associats".

President: Manel Fontanilles Rovira


Valls
Cliqueu> Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls


Arxiprestat de l'Alt Camp

Mn. Joan Àguila Chavero, rector, arxipreste i consiliari
JUNTA DE LA CONFRARIA

Núria Dalmau, presidenta
Joan Fontanilles Piñas, secretari

977 61 47 30 - 618 70 98 92

e-mail: joafonpin@gmail.com
                                       

(de la pàgina web de les Confraries de Setmana Santa de Valls)Cliqueu>Enllaç amb la pàgina web

On podeu trobar tota la informació de la Setmana Santa Vallenca “Art i Silenci”
Clicant al «Títol» i «ves a l'enllaç» de Galeria de fotos, Article, etc, accedireu directament als articles i imatges publicats en xarxa referents a la recuperada Processó del Divendres Sant de Valls i altres actes relacionats amb la Confraria, i podreu adquirir les fotografies en una excel·lent resolució.

2018El Vallenc.TV
Processó del Sant Enterrament El Vallenc.TV

Sortida dels Armats i pujada dels Misteris

 
2017


El Vallenc.TV
Processó Setmana Santa
 
2016www.elvallenc.cat 
Cliqueu> Article i Galeria de fotos 
Més de mig miler de persones participen en la processó del Sant Enterrament a Valls


Article www.elvallenc.cat  


2015


Article www.elvallenc.cat
El divendres20 de novembre, presentació del llibre


Galeria de fotos www.naciodigital.cat
Cliqueu> Processó del Sant Enterrament


Cartell

2014Article www.elvallenc.cat 
Divendres de DolorsGaleria de fotos www.flickr.com

2013Galeria de 14 fotos www.naciodigital.cat
Fotografies: Leonor Casellas

Article  www.naciodigital.cat

2003

http://usuaris.tinet.cat/
Actualitzat: 25 setembre 2021