COMISSIÓ PERMANENT



Amb “Ella” anem fent camí, pas a pas, amb fermesa i confiança, sense defallir...



Doneu-li un cop d'ull: >El conte de les quatre espelmes...
COMISSIÓ PERMANENT - COMPOSICIÓ ACTUAL

Assistent 
Fra Javier Maria Badillo, OSM, delegat regional per a les Fraternitats Seglars de l'Orde Servita.

President del 2018 al 2022.
Antoni Gilart i Narcís, prior d'Alpicat.

Vicepresident del 2018 al 2020.
Esteve Ferré i Planas, prior de Sitges.

Vocals del 2018 al 2022
Llorenç Cullel i Puig, secretari d'Amer.
Francesc Cayuela i López, prior de Girona.

Vocal del 2018 al 2020
Mercè Oms i Bassols, presidenta de Blanes.

Secretari executiu amb funcions delegades (sense dret a vot)
Josep Lleixà i Cervantes, congregant de Badalona.

Vicesecretaries del 2018 al 2022 amb funcions delegades. 
Elena Gracia i Merola, congregant de Lleida (sense dret a vot). 
Elisabet Olària i Ràfols, congregant de Sitges (sense dret a vot).

>ESTATUTS D'ORDRE INTERN als Capítols V al IX hi trobareu els texts referits a la Comissió Permanent.

>CONVOCATÒRIES hi trobareu la Convocatòria per a les eleccions del 28/1/2018 i del 1/3/2020.

>ACTA RESUM DE LA XXIII TROBADA hi trobareu l’espai referit a les eleccions del 28/1/2018.



Actualització: 5 gener 2020