XI REUNIÓ PELEGRINA LA SEU D'URGELL 4 maig 2019


ACTA de la XI REUNIÓ PELEGRINA de la COMISSIÓ PERMANENT a La Seu d’Urgell 4 maig 2019

Acolliment i refrigeri
Des de mitja hora abans de l’hora prevista per a començar la Reunió, les membres de la Junta de l’Associació de Dones i Confraresses de l‘Alt Urgell acompanyades del rector Mn. Ignasi Navarri, ens acollien a l’Aula “Sant Josep de Calassanç” del Casal Parroquial de St. Ot per a compartir i refer forces amb cafè, llet, sucs, aigua, pastes i entrepans que havien preparat acuradament fins que, havent arribat totes les expedicions es va començar la XI Reunió Pelegrina.

Assistents
D’Alpicat: Antonio Gilart, prior i president de la Comissió Permanent, acompanyat de la seva esposa Puri Galo i la seva filla Joanna Gilart; d’Amer: Llorenç Cullell, secretari, i vocal de la Comissió Permanent; de Bellpuig: Beneta Santiveri, presidenta; de Blanes: Mercè Oms, presidenta, i vocal de la Comissió Permanent i Domnina Rodriguez, contacte; de Girona: Francesc Cayuela, prior i vocal del Consell i Antonio Martín, secretari; de la Seu d’Urgell: Ester Malé, presidenta, Montse Bernal, viepresidenta, Núria Nicolau, secretaria, Elena Navas i Nuri Temes, vocals, i ; i de Badalona el secretari executiu de la Comissió Permanent Josep Lleixà acompanyat de la seva esposa Rosa Jané. Mn. Ignasi també hi va participar activament desprès de celebrar la Missa a l'església de la Missió.


Presentació del perquè de les Reunions Pelegrines i Pregària Inicial.
El president comença la Reunió agraint a tothom l’assistència, i a la Junta de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i al rector de la parròquia de St. Ot Mn. Ignasi Navarri, el seu acolliment i les facilitats que ens han donat per a poder celebrar aquesta Reunió Pelegrina a la Seu d’Urgell, i procedeix a la lectura del text “del perquè de les Reunions Pelegrines”, que trobareu accedint directament a la pàgina de les >“Reunions Pelegrines” del Blog “Servites de Catalunya”, on està publicat el text a continuació de la Pregària Inicial de Petició de Llum i Gràcia extreta dels Capítols de l’Orde dels Servents de Maria adaptada per a les Reunions Pelegrines que els assistents adrecen al Pare.

Història i Objectius de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell 
La seva presidenta explica que l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell va néixer per la inquietud d’un grup de dones que manifestaven una il·lusió en comú: participar en l’acte processional de Divendres Sant que s’organitza a la nostra ciutat de la Seu d’Urgell portant un pas, fet fins llavors vetat a les dones, que només hi participaven acompanyant els passos amb espelmes.
L’església va proposar fer-se càrrec del Pas de la Dolorosa, ja que estava menat exclusivament per senyors d’una edat avançada, i alhora tenia mancança d’acompanyament.


Passats uns dos anys i gràcies a la tenacitat de les iniciadores, la implicació i participació de la dona d’una forma activa en l’acte processional de la ciutat es va veure normalitzada.
Aquest conjunt de fets va promoure que l’any 1993 nasqués l’Associació. El 20 d’octubre de 1997 es reuniren les primeres dones fundadores, per signar l’acta fundacional i establir els estatuts de l’associació sota la denominació “ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESES DE L’ALT URGELL” que va quedar legalment constituïda el 17 d’abril de 1998.
Els seus fins primordials són:
Representar i defensar els interessos de les persones associades davant les diferents administracions públiques i d’altres persones físiques o jurídiques.
Promoure, donar suport, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, lúdic, recreatiu, civil i social, sense ànim de lucre i en especial tota activitat que afavoreixi la promoció de la dona per aconseguir la plena igualtat home-dona.
Qualsevol activitat legítima i sense afany de lucre per a la defensa dels interessos de les persones associades i totes aquelles que, en un sentit d’ampli abast, vagin dirigides a obtenir un major enriquiment cultural i una convivència harmònica.
El nombre actual de sòcies és de 221 que desenvolupen activitats principalment culturals com la desfilada processional, teatre, sortides o sopars, així com la participació activa col·laborant en actes conjunts com la Marató o el dia de la dona. I estem obertes a qualsevol proposta de les sòcies.
També va deixar constància que compten amb el suport i ajut de l’Ajuntament per les esmentades activitats.  
Suport De les Administracions Públiques.
En aquest punt els representants de totes les Fraternitats van informar dels suports i ajudes diversos que reben de les Administracions Públiques per diversos conceptes, quasi tots referits als aspectes propis de cada Fraternitat de Foment i Manteniment de la Cultura Popular i Tradicional a la seva vila, població o ciutat, (logística, reparació i manteniment dels passos, publicitat, permisos, serveis de tancament i obertura de carrers i places, vetllar pel trànsit de vehicles i per l’ordre, etc.) amb total respecta a l’organització en seva vesant religiosa que n’és el fonament, i que també n’és  responsabilitat inalienable de la/les Fraternitat/s organitzadora/es.


Lliurament de la publicació Divendres, professó.
Mn. Ignasi Navarri, rector de la parròquia de St Ot, Vicari General del Bisbat d’Urgell i Canonge de la S. E. Catedral d’Urgell va lliurar a les Fraternitats participants com a Record de la Reunió, el llibre editat l’any 2007 per L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Comissió organitzadora de la Setmana Santa.
Per a que pugueu participar del Record de la Reunió, us adjuntem arxius pdf “Divendres, professó. lectura” i  “Divendres, professó. imprimir” per imprimir-lo en 30 fulls DIN A 4 a 2 cares en color.
 700 Anys de la Parròquia de Santa Maria de Blanes.
La presidenta de Blanes informa que la Parròquia de Santa Maria de Blanes ha publicat un tríptic amb el Calendari/Programa d’Actes per Commemorar els 700 anys, i lliura un exemplar a tots els assistents per si tenen interès i oportunitat per assistir a algun/s dels actes.
Per si voleu conèixer el contingut i/o imprimir-lo, us adjuntem arxiu pdf amb el tríptic escanejat.
Corona dels Set Dolors de Maria de la Congregació de Bellpuig.
La Presidenta de Bellpuig lliura als assistents l’exemplar de la Corona del Set Dolors de Maria que han publicat amb el text actualitzat i en format “de butxaca” plegat “acordió”, per facilitar als devots que el tinguin a ma i puguin resar-lo en qualsevol moment en part o del tot.
Agraint aquest detall de la Congregació de Bellpuig i considerant que és un bon exemple a seguir, també ho publicarem a la pàgina >“Exemples a Seguir” perquè tothom ho pugui tenir present Permanentment,
Tanmateix, si més endavant podem disposar del format d’arxiu adient per a imprimir-lo, amb la possibilitat de personalitzar-ho amb  el títol i la imatge de cada Fraternitat, ja us ho comunicarem per si és del vostre interès.
La presidenta de Bellpuig també agraeix que se li hagin facilitat les dades de contactes d’una empresa fabricant de imatges de Olot, les del frare servita de Dénia que disposa de Corones dels Dolors molt assequibles de preu (4 € les de fusta i 6 € les de cristall) i les del congregant joier que té cura de fabricar insígnies.
El secretari recorda a totes les Fraternitats que la Comissió Permanent està al seu servei per tot allò que puguin necessitar, especialment en l’àmbit de les gestions de informació (entre altres). La presidenta de L’Alt Urgell, assabentada, també demana que se li enviïn aquestes dades.
 Aprovació de l’Acta de la X Reunió Pelegrina de Mataró
D’acord amb els Estatuts de Ordre Intern, no havent-se produït esmenes, es considera tàcitament aprovada.

Protocol de la XXV TROBADA 2010 a Montserrat - Diumenge 1 de març - 1r de Quaresma.

Ja s’ha contactat, reservat la data i concretat inicialment detalls i horaris amb la secretària del rector del Santuari, el secretari del P. Abat i el coordinador del servei de  Restaurant, dels qual s'informa a la Reunió i es decideix fer-los constar al Protocol perquè la Comissió Permanent els ressegeixi, però no fer-los constar al llibre d'actes, atès que la conformitat definitiva està supeditada a contactes i consultes posteriors, tractar-ho a la reunió Pelegrina de Manresa i decidir-ho a la Reunió Pelegrina de Monistrol de Montserrat. 

Mentrestant, degut a l'importància de l'esdeveniment, gosem animar-vos a totes les Fraternitats a que reserveu la data de l'1 de març de 2020 i comenceu a organitzar-vos per a participar-hi massivament (a Montserrat hi cabem tots).


INSCRIPCIONS.- Puntualment us anirem informant de tots els detalls perquè pugueu preveure formalitzar-les abans del 12 de febrer de 2020 per a poder reservar lloc amb temps per l’esmorzar i el Dinar de Germanor, i confeccionar les Credencials i Identificacions personalitzades per a cada participant, cada Fraternitat.


CALENDARI de TROBADES “Servites de Catalunya"XXV Trobada Montserrat 1 març 2020 "25 anys de Trobades"

XXVI Trobada Alpicat 21 febrer 2021
XXVII Trobada (lliure) 6 març 2022
XXVIII Trobada Badalona 26 febrer 2023 "300 aniversari"
XXIX Trobada (lliure) 18 febrer 2024
XXX Trobada (lliure) 9 març 2025
Recerca i Contactes amb Institucions dels Dolors en actiu
El secretari informa que segueixen els contactes amb Arenys de Mar, Calaf, Calella de la Costa, Campdevànol, Camprodon, Mieres, Monistrol de Montserrat, Montcada i Reixach, Mora d’Ebre, Palafrugell, Peralada, Ripoll, Sanaüja, Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan de les Abadesses, Tortosa, Tremp i El Vendrell. + 13 llocs pendents de contactar i altres on ja s’ha constatat que ja no hi ha res relacionat amb la devoció a la Mare Dolorosa.

DADES carpeta principal SERVITES DE CATALUNYA

D'acord amb allò decidit per a protegir les dades de tota l'informació del Consell, recopilada des del 13 de desembre de 2014, el secretari lliura als membres de la Comissió Permanent un Pen Drive de la carpeta SERVITES DE CATALUNYA del seu ordinador amb tots els arxius ordenats en diversos graons de subcarpetes. 

A cada Reunió Pelegrina caldrà que els membres de la Comissió Permanent retornin el Pen Drive perquè els hi actualitzin les dades o perquè el substiuteixin per un Pen Drive actualitzat.

No es va poder informar de l’Estat de Comptes de Despeses Extres que s’especifica a quest llistat, però es decideix deixar constància a l’Acta de que gràcies a les aportacions voluntàries de les Fraternitat el Saldo positiu per a despeses futures és de 3,20 €. La Comissió Permanent vol deixar constància del seu agraïment a les Fraternitats donants.Dinar de Germanor al Café ORIENTE


I tot passejant pel carrer Major, on ja es desmuntaven les parades del mercat ambulant, arribarem al Café ORIENTE on teníem reservat lloc per a Dinar tots plegats, on, amb un servei molt curós i rapit ens van anar servint a cadascú el menú que havíem escollit mentre compartíem animadament, fins que desprès de fer un brindis d’agraïment mutu, a l’hora prevista ens vam encaminar a fer la...
Acompanyats i guiats per Mn. Ignasi vam fer una visita molt complerta a la Catedral d’Urgell, que va acabar-se al Claustre, on ens van fer aquestes Fotos de Família.


I tothom cap a casa seva, bé, menys una parella que sortien amb el BUS cap a Barcelona una mica més tard, i als que les membres de la Junta no els van deixar sols acompanyant-los fins i tot a l’estació d’Autobusus perquè no es perdéssin.


A l’endemà Mn. Ignasi ens va manifestar la seva satisfacció per correu electrònic diguent-nos textualment:  


Moltes moltes gràcies.


Vam passar un dia molt agradable!


Una abraçada

Mn. Ignasi
Aquest mateix sentiment, al acomiadar-nos, també va ser expressat per tots els que hi vam participar. Donem gràcies a Déu per aquest fet que enforteix els vincles entre les Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya, i ens empeny a la Comissió Permanent del Consell a seguir avançant per aquest camí de servei expressat ja fa anys, des del principi de la creació de l’àntic Secretariat als Estatuts Fundacionals com a objectu fonamental, que continua essent vigent als Nous Estatuts d’Ordre Intern.
Com a conseqüència, amb la mateixa finalitat, gosem animar-vos a les Juntes de les Fraternitats més properes a participar activament a la XII Reunió Pelegrina del 5 d’octubre a Manresa i a la XIII Reunió Pelegrina del 10 de gener de 2020 a Monistrol de Montserrat, i naturalment a la XXV TROBADA de Montserrat del 1 de març, com des d’un principi, el 1r. Diumenge de Quaresma. Aneu-vos preparant si us plau que amb temps suficient us enviarem la convocatòria.
I en compliment d’allò establert als Estatuts respecta a la comunicació, el secretari amb la colaboració d’alguns/es participants a la Reunió ha redactat aquesta Acta, que serà enviada a tots aquells membres de les Fraternitats en actiu i/o en contactes i nformació que ens han autoritzat a fer-ho, i publicada obertament a la subpàgina titol·lada >“XI REUNIÓ PELEGRINA La Seu d’Urgell 4 maig 2019”  ubicada a la pàgina d’arxiu de “REUNIONS PELEGRINES” (en ordre invers de dates de celebració).
A la pàgina web del Bisbat d’Urgell també ha estat publicada la >ressenya de la celebració d’aquesta Reunió Pelegrina del Consell de Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya. 

11 de maig de 2019 – Festivitat de Sant Anastasi

CONVOCATÒRIA
Benvolguts,
Us convoquem a la propera XI Reunió Pelegrina de la Comissió Permanent del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya», que tindrà lloc el dissabte 4 de maig de 2019, al Casal de la Parròquia de Sant Ot, passatge de la Missió, 5 de La Seu d’Urgell acollits per l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell, amb el següent programa horari:
·       10:45 Acolliment/Refrigeri de Benvinguda. 
·       11:00  Reunió Pelegrina (ordre del dia). 
·       13:15  Conclusió de la Reunió Pelegrina.
·       Visita a la Parròquia de Sant Ot.
·       14:00 Dinar de Germanor (opcional).

ORDRE DEL DIA
·       Pregària de petició de llum i gràcia amb motiu de la Reunió Pelegrina.
·       Presentació de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell. 
·       Informació del perquè de les Reunions Pelegrines “Sortim al carrer”.
·       Aprovació tàcita de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Mataró.
·       Presentació del Protocol de la XXV TROBADA a Montserrat de l’1 de març de 2020.
·       Calendari de Trobades fins el 2023 i propostes per a organitzar-ne.
·       Recerca i contactes amb Institucions dels Dolors en actiu. 
·       Presentació de l’Estat de comptes de despeses extraordinàries.
·       Precs i preguntes.

D’acord amb allò establert des d’un principi referent als objectius i la Convocatòria de les  Reunions Pelegrines, gosem animar-vos  a que hi participeu, en la seguretat de que el fet d’anar-nos coneixent i tractant, enfortirà els vincles de la nostra amistat i estimació, i amb l’experiència profitosa de les 10 Reunions Pelegrines que portem fins ara, tanmateix gaudirem de la jornada organitzada per la l’Associació de l’Alt Urgell. Confirmeu-nos si us plau quan abans millor la vostra assistència.
Adjuntem: 

·       Arxiu pdf > Convocatòria Reunió Pelegrina de La Seu d’Urgell, per si us la voleu imprimir.

·       Enllaç > amb l’Acta de la >Reunió Pelegrina de Mataró per si la voleu tenir present.
Per encàrrec de la Comissió Permanent, units en Crist i amb l’esguard de la Mare, rebeu una abraçada fraternal.
12 d’abril de 2019, Festa de SANTA MARIA AL PEU DE LA CREU – DIVENDRES DE DOLORS
El dissabte 4 de maig s’escau la Festa de Sant Pelegrí Laziosi, OSM protector dels malalts de càncer i úlceres. 


Per si preveieu celebrar-ho, allò més adient és avançar la celebració al divendres 3 de maig. 
És per això que dels DOCUMENTS DE L’ORDE us adjuntem: Missal i novena de Sant Pelegrí, per si us poden ser útils per a celebrar el seu record en qualsevol d'ambdues formes, o en ambdues. També us afegim enllaç amb la pàgina del Blog > “V Altres" dels DOCUMENTS DE L’ORDE, on al nº 2, hi trobareu publicada informació referent a la celebració de Sant Pelegrí Laziosi, OSM patró dels malats de úlceres i càncer.

Darrera actualització (5/6/2019)