VIII REUNIÓ PELEGRINA AMER 12 maig 2018


VIII REUNIÓ PELEGRINA AMER 12 maig 2018

ACTA

1. Acolliment/Benvinguda
A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Congregació d’Amer acollien als representats de les altres Fraternitats a Centre Social i Cultural “Can Boles” de la plaça Monestir on hi tenen la Seu, convidant-los a refer forces amb un abundant assortit de pastes, entrepans i begudes, mentre es coneixien i compartien fraternalment.
2. Assistents
D’Alpicat: Antonio Gilart, prior i president del Consell; de Badalona: Anna Rams, secretària; de Blanes: Mercè Oms presidenta i vocal del Consell, i Domnina Rodriguez; de Sitges: Esteve Ferré, prior i vicepresident del Consell, Bet Olària, secretària i vicesecretària del Consell; d’Amer: Llorenç Collell, secretari, Lourdes Casacuberta, Maria Pilar Casas, Mª Assumpció Molas, Mª Dolors Molas, Pere Font, Mª Assumpció Noguer, Joan Sanahuja  i Joan Oliver, vocals, i el secretari executiu Josep Lleixà de la Congregació de Badalona.
Han excusat l’assistència les Fraternitats de Banyoles, Besalú, Castellterçol, Girona, Valls i Vic.

3. Benvinguda de la Congregació d’Amer
Mn. Ignasi López, Diaca permanent d’Amer des de fa uns 6/7 anys, dona la benvinguda als membres de la Comissió, explica el perquè de la seva vocació, que el va portar a ser Diaca, té família, es cap de la policia local de Olot i també congregant d’Amer.
Tot seguit, ens convida a compartir la projecció del vídeo 

Maria és fonamentalment "MARE"
Amb  una senzilla reflexió del Papa Francesc,  que constata i afirma, que per sobre de tots els títols amb que reconeixem a la Mare de Deu, el principal reconeixement és el de Mare, Mare de Jesús, i Mare nostra, i ens esperona a confiar plenament amb Maria com a Mare de tots els creients i de tota la Humanitat.

4. Presentació de la Reunió Pelegrina per a revisar el curs 2017 - 2018

El president Antoni Gilart explica que  mentre preparaven la reunió sen van adonar que "deu-ni-do" les coses que s’han tractat, decidit i tirat endavant aquest curs, pas a pas, sense córrer, però també sense deixar-ho córrer, i sempre tenint en compta que només és la Comissió Permanent del Consell de Fraternitats Servites de Catalunya, i que com a Consell, ens limitem a això: a aconsellar, i mitjançant la comunicació, a obrir portes que ens permetin a tots, amb el màxim respecta pel funcionament intern de cada Fraternitat  aconseguir els fins del Consell previstos als Estatuts des del seu inici: 
"Ser el vincle d'unió de les Fraternitats Seglars Servites per tal de coordinar-se i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans i en la vivència del carisma servita, actuant de forma col·legiada d’acord amb aquests estatuts, sense tenir, però, capacitat jurídica més enllà de la que té cadascuna de les fraternitats que la formen”.
4.1 Properes Reunions Pelegrines
Anuncia que la propera Reunió Pelegrina està programada pel dissabte 6 d’octubre a Valls en la que es preveu programar el proper curs, i que la Congregació de Mataró, d’acord amb el Protocol, presenti totes les previsions del programa de la XXIV TROBADA 2019, per a poder decidir de comú acord, els passos següents del Protocol, fins a la Reunió Pelegrina de Mataró del 12 de gener de 2019 preparatòria de la TROBADA del 10 de març on  es preveu concretar definitivament tots els detalls de l’Organització.
4.2. XXIII TROBADA 2018 a Lleida 
Manifesta públicament l’agraïment de la Comissió Permanent a la  Congregació Lleidatana per l’organització i les atencions rebudes, i  la satisfacció i l’agraïment de les Fraternitats de Castellterçol i Alpicat, per l’estrena de la celebració d’Homenatge d’agraïment a membres exemplars, en el qual Castellterçol va homenatjar a la Sra. Rosa Canet i Garolera, en reconeixement a la seva aportació d’excel·lència per la creació i continuïtat de l’Agrupació de la Mare de Déu dels Dolors de la parròquia de Sant Fruitós de Castellterçol, i Alpicat va homenatjar a un matrimoni que des del 1988 que es va fundar la congregació han estat al seu servei. L’home va poder assistir a la trobada i la dona per motius de salut no ho va poder fer., però també va ser obsequiada amb un ram de flors.
4.3. Lliurament d’una placa de record al Prior General de l’Orde Servita 
I gràcies a haver organitzat els homenatges, a la sobretaula del Dinar de Germanor, també es va poder lliurar una placa de Record al Prior General de l’Orde Fra Gottfried M. Wolff, OSM. agraint la seva estada a Catalunya acceptant la invitació del Consell.
4.4. Eleccions dels membres de la Comissió Permanent
El president deixa constància de la utilitat pràctica dels Nous Estatuts d’Ordre Intern, que han facilitat tot el procés de  les recents eleccions, de tot lo qual s’ha anat informant puntualment a les Fraternitats en les Convocatòries i les Actes, i  publicant-ho obertament al Blog. 

5. Projecció i informació de la pàgina nova del Blog > REUNIONS PELEGRINES

· Aquesta pàgina l’encapçala el logotip dissenyat exprés amb la imatge del mural Montserratí del “Camí de Sant Jaume” i a l'entorn els noms de la seus de les Fraternitat del Consell que fan el mateix “camí o pelegrinatge”, subratllant aquelles que han celebrat o està previst que celebrin la Reunió Pelegrina a casa seva, on podem adonar-nos que “anem fent camí” d’acord amb el objectius que la Comissió Permanent es va proposar al crear-les.
· Tot seguit, s'hi publicaràn els enllaços amb les pàgines de les Reunions Pelegrines amb tota la informació, començant per aquesta d’Amer, substituint el calendari.
· Segueix el text del president del Consell Dr. Pere Tomeu assumint el missatge del Papa Francesc i adaptant-lo al carisma de les Fraternitats Servites de Catalunya, que fou publicat l’any 2016 al Programa de Setmana Santa de l’Associació Cultural de la Ciutat de Balaguer. 
· I finalitza la pàgina descrivint els motius, els objectius, l’organització i el calendari de les Reunions Pelegrines.

6. Pregària de Petició de Llum i Gràcia amb motiu de la Reunió Pelegrina
Els participants a la Reunió s’adrecen al Pare resseguint la Pregària pròpia dels Consells Servites, adaptada per a les Reunions Pelegrines i Trobades que es va estrenar a la Reunió de Lleida en format paper i que es va decidir a partir de les hores, projectar-la per a poder resseguir-la millor.

7. Presentació de la Congregació d’Amer

El  Secretari de la Congregació Llorenç Cullell,  mitjançant la projecció d’un vídeo que en un principi va ser adreçat als escolars va explicant que: 
· La Congregació va ser fundada el 1710.  
· La Junta està formada per 9 membres (1 Secretari, 1 Tresorer i 7 vocals).
· El prior es itinerant, es adir, el més antic de la Congregació.
Els Actes que porten a terme durant la Setmana dels Dolors
· De dilluns a dijous: Corona a la Verge , missa i Cants dels goigs.
· Des de fa pocs anys, atenent un suggeriment del rector, el dilluns, dimarts i dimecres, la homilia la fan tres mares (una cada dia), reflexionant sobre un dels Set Dolors de Maria. Malgrat que de bon principi tenien els seus dubtes, aquest fet té molt bona acceptació per part de tothom i cada any es procura que siguin altres mares les que facin l’experiència. 
· El dijous, els Manaies porten a terme l’ofrena a la Mare de Déu dels Dolors i porten els penons a casa del Prior i la Priora
· Divendres: Entrada de congregants, es obligat haver fer la primera Comunió. Missa
· Processó Penitencial (ordre): Manaies, escolans, creu gran, set creus petites, improperis, les tres Maries, els musics.
    Vice-prior – Prior – Secretari
    Vice-priora- Priora 
    Sagrista –Sagristanes 
    PoblMare de Déu dels Dolors
·I que accedint a la pàgina web www.elsdolorsamer.cat es pot seguir a la Congregació. 

8. Revisió del Curs 2017 – 2018 
Mitjançant la projecció de un Power Point es procedeix a fer una revisió del curs amb l’objectiu de constatar tot allò que s’ha portat a terme, i si cal, proposar, debatre i decidir les correccions i millores més adients pel futur.
8.1 . Revisió Reunió Pelegrina de Sitges
· La Congregació de Sitges va informar que tots els divendres de l’any , celebren la Missa en sufragi pels difunts de la Congregació i el rés de la “Corona dels Set Dolors de Maria”.
· Es va constatar la utilitat pràctica dels Nous Estatuts, promovent els serveis en funcions de president, vicepresident i vicesecretari 
· Es va lliurar el Protocol d’Organització de la XXIII TROBADA 2018 a la Congregació de Lleida.
· La Fraternitat d’Alpicat va cedir a la de Mataró l’Organització de la XXIV TROBADA 2019.
· Es va acceptar la proposta de Instaurar l’Homenatge d’Agraïment a Membres Exemplars i es va decidir cercar records per a poder decidir el mes adient a l Reunió Pelegrina d’Amer.
8.2. Reunió Pelegrina amb mitjans telemàtics
Degut a que la incidència dels fets del 1 d’octubre a Catalunya no van permetre poder celebrar la Reunió Pelegrina d’octubre a Amer, aquesta va ser substituïda excepcionalment per informacions i consultes diverses per mitjans telemàtics, que van permetre a la Comissió Permanent resseguir-los, avançar i portar a bon terme tot allò que tenien encomanat per mitjà dels acords.
Malgrat que es van aconseguir els objectius organitzatius, es va constatar la limitació d’aquest sistema excepcional per aconseguir els fins de les Reunions Pelegrines, atès que va mancar allò que és fonamental per a sembrar i recollir-ne bons fruïts, "la relació personal”, doncs, encara que inicialment ens a sembli que assistir a les Reunions Pelegrines requereix un petit sacrifici, a l'hora de la veritat "ens ho passem molt bé!" 
En aquest punt, gosem recordar les paraules encoratjadores de l’Assistent del Consell Fra. Antonio M. Moreno a la XXII TROBADA 2017 a Blanes: “Tot allò que hom fa amb afecte, no requereix cap esforç”.
8.3. Revisió de la Reunió Pelegrina de Lleida
L’expedició de Sitges van tenir un accident que ja eren a Lleida que  va trastocar una mica la reunió, però va permetre que el secretari de la Fraternitat de Lleida es personés al lloc de l’accident i els donés el seu suport moral i  material mentre feien tots el tràmits.
· Es va estrenar el resseguiment de la Reunió per mitjà de la projecció de Power Point, i es va constatar la validesa del sistema per comunicar, visualitzar, resseguir, agilitzar i amenitzar la Reunió, substituint el format imprès.
· Es va estrenar en format imprès la Pregaria de Petició de Llum i Gràcia, i es va constatar la seva idoneïtat per a les Reunions i Trobades. 
· Es va informar de tots els detalls de l’estada del Prior General, acompanyat del Conseller General, des de la seva arribada amb el vol de Roma el divendres 16 de febrer al matí, fins la seva marxa el diumenge 18 de febrer a mitja nit.
· Es va decidir celebrar l’Homenatge d’Agraïment a Membres Exemplars al matí com a cloenda de l’Assemblea, que cada Fraternitat decidís l’objecte del record al seu albir i redactar un senzill protocol per l’acte, que servis de guia, obert a les modificacions i millores que es decidissin sobre la marxa. 
· D’acord amb l’Art. 16 dels Nous Estatuts es va decidir convocar per a la propera Assemblea, les eleccions pels serveis de president, vicesecretari i vocals, animant a les Fraternitats a que presentéssin candidatures.
· Es va informar que l’Assistent del Consell, Fra Antonio M. Moreno, ens va confirmar telefònicament que al darrer Capítol Provincial de l’Orde es van presentar i aprovar els Estatuts d’Orde Intern i els annexos amb el Resum Històric i el Manual d’Organització. 
· Es va constatar de nou la utilització pràctica dels Estatuts d’Ordre Intern amb totes les normes legals i democràtiques, i es va decidir oferir-los com a model a les Fraternitats que ho necessitin
· Programació de la XXIII Trobada. No es van poder concretar diversos aspectes de la programació, lo qual va endarrerir considerablement l’enviament de la convocatòria a les Fraternitats i el seu reseguiment.
8.4. Revisió de la XXIII TROBADA 2018 de Lleida 
Desprès de revisar amb el Protocol d’Organització, la celebració de la XXIII TROBADA 2018 de Lleida, s’ha actualitzat alguns punts per millorar el Protocol de la XXIV TROBADA 2019 de Mataró. 

9. Protocol d’Organització de la XXIV TROBADA 2019 de Mataró
Atès que per motius de força major el secretari de la Congregació de Mataró no podia assistir a aquesta Reunió Pelegrina, la setmana passada, el secretari de la Comissió Permanent va tractar telefònicament amb ell, amb la pàgina del Blog “Protocol d’Organització de la XXIV TROBADA de Mataró” a la vista, tots els continguts, amb l’objectiu de que la Congregació de Mataró, resseguint el protocol dia a dia, pugui complir amb les previsions que cal presentar a la Reunió Pelegrina de Valls del 6 d’octubre.

10.  Celebracions del 325 aniversari de la Congregació de Sitges

El Sr. Esteve Ferré,  prior de la Congregació de Sitges, va explicar extensament el contingut del programa dels actes que van lliurar als   invitant a totes les Fraternitats a que reservin la data del 16 de desembre de 2018 per a participar als actes programats per aquesta data, especialment a la solemne processó commemorativa que estan organitzant. A part, enviaran informació, invitació i programa amb tots els detalls a totes les Fraternitats.

Esgotat el temps, es decideix no tractar la resta de punts merament informatius i explicitar-los a l'Acta resum
Constatant que s’havia esgotat amb excés el temps previst per a la Reunió Pelegrina, i que els punts 11 al 15 que restaven pera tractar eren merament informatius, es va decidir explicitar-los a l’Acta Resum amb tota la informació.

Cant de la Salve Regina davant de la imatge de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer, i visita a la Capella dels Dolors i a l’Església Parroquial de Santa Maria d’Amer
Per acabar la Reunió Pelegrina els assistents es desplacen a la Capella dels Dolors de l’Església parroquial de Santa Maria per cantar la Salve Regina davant la imatge de la Mare de Déu dels Dolors d’Amer, i aprofiten per a visitar l’església parroquial i conèixer les restauracions que s’hi han dut a terme els darrers anys.
Dinar de Germanor
I a l’hora prevista, es van desplaçar fins al proper Restaurant “Can Giralton, compartint el dinar i converses es va allargar la sobretaula fins a ben entrada la tarda.

Una altra bona experiència de “Reunió Pelegrina” que  esperem poder repetir a la Ciutat de Valls el dissabte 6 d’octubre, acollits per la seva Fraternitat. 

Punts informatius que no es van poder tractar a la Reunió Pelegrina per haver-se esgotat el temps

11. Pàgines noves del Blog “Servites de Catalunya” 
11.1. > TROBADES “Servites de Catalunya”
En aquesta pàgina s’han publicat amb el logotip personalitzat de cada Fraternitat organitzadora els enllaços amb:
· El PROTOCOL de la propera XXIV TROBADA 2019 a Mataró.
· L’informació complerta de les TROBADES: XXIII 2018 Lleida; XXII/2017/Blanes; XII 2016 Balaguer i XX 2015 Moià
· Les Actes resumides de les TROBADES: XVIII 2013 Alpicat i XVII 2012 Girona.
· L’enllaç amb la pàgina web de la Congregació d’Amer que recull nombrosa informació i fotografies de la TROBADA XX 2010 AMER.
11.2. >PROGRAMA PER L’ANY  2018 i enllaç amb el > PROGRAMA PER L’ANY 2017
Amb el contingut complert del Missatge del Papa  Francesc “No estimem de paraula sinó en obres” amb motiu de la I Jornada Mundial dels pobres, que la Comissió Permanent va proposar a les Fraternitats com a Programa per aquest any, com a continuació del Programa proposat per l’any 2017 “Una crida a la no violència activa”, que a ben segur va orientar el comportament de multitud de persones arreu del món.
11.3. > COMISSIÓ PERMANENT Composició actual 
Encapçàla la pàgina la foto d’un camí boscós, amb el text: Amb “Ella” anem fent camí, pas a pas, amb fermesa i confiança, sense defallir...,  i el conte de les 4 espelmes, amb una “paràbola” que sens dubte és molt infantil, però recordant allò de” Si no us feu com infants...”, a ben segur que ens pot ajudar a tenir clar que no tenim de perdre mai l’esperança., i a sota la composició actualitzada de la Comissió Permanent, amb els enllaços referits a les recents eleccions.
11.4. > COMUNICAT “Fets de l’1 d’octubre”
La Comissió Permanent onsidera que segueix essent actual aquesta pàgina creada a partir dels Fets de l’1 d’octubre adherint-nos al comunicat del Bisbe de Girona, afegint-hi reflexions pròpies. 
11.5. > PRIOR GENERAL ESTADA i > PRIOR GENERAL MISSATGE
S’han publicat com a pàgines principals al Blog, enllaçant entre elles i amb la pàgina de la XXIII TROBADA 2018 a Lleida.
11.6. > HOMENATGE D’AGRAÏMENT A MEMBRES EXEMPLARS 


S’han publicat els Homenatges a membres de les Fraternitats de Castellterçol i Alpicat celebrats a la XXIII TROBADA 2019 de Lleida.12. Pàgines actualitzades del Blog “Servites de Catalunya”
Dels ESTATUTS D’ORDRE INTERN

> I. RESUM HISTÒRIC. S’hi ha afegit l’estada del Prior General

> II. ESTATUTS (normes legals d’ordre intern)  . S’hi ha afegit les vicesecretaries
> III. MANUAL D'ORGANITZACIÓ . S’hi ha afegit els paràgrafs: Art.3.5; Art.3.5.d; Art. 3.6;  3.6.a; 3.6.b; 3.6.c; i 3.6.d amb instruccions per l’enviament de les convocatòries i les actes, i l’aprovació tàcita d les actes.
De l’ARXIU
>LLIBRE D’ACTES  Consta de una pàgina principal d’índex amb enllaços a 4 pàgines per anys.
>DOCUMENTS DE L’ORDE Consta de una pàgina principal d’índex amb enllaços a 6 pàgines per temes. La Comissió Permanent preveu confeccionar un calendari programant l’enviament de documents a les Fraternitats en diades pròpies de l’orde servita i presentar-lo a la Reunió Pelegrina del  6 d’octubre a Valls per a poder-ho debatre i decidir allò que sigui més adient. 
Pàgines Fraternitats 
El Consell ofereix a les Fraternitats que no tinguin web o Blog la possibilitat de publicar-hi periòdicament amb caràcter gratuït, tot allò que considerin adient: comunicats, programes, reportatges, fotos, vídeos, notícies, convocatòries, etc.Les Fraternitats que hi tinguin interès cal que ho posin en coneixement de la Comissió Permanent a servitesdecatalunya@gmail.com per a poder-se comunicar i amb el blog a la vista conèixer  les diverses possibilitats de pàgina principal i pàgines secundàries per iniciar el procés de creació de les pàgines pròpies. 

13. Procés de Connexió amb el Blog des del MÒBIL
1. Connectar amb Google 
2. Cercar la web www.servitesdecatalunya.cat 
3. A la pàgina INICI a sota clicar > VER VERSIÓ WEB
4. Per a una millor visualització, es recomana posar el mòbil HORITZONTAL.
5. CERCAR les pàgines PRINCIPALS a la capçalera
6. CERCAR les pàgines ARXIU, FRATERNITATS i PÀGINES DE MOSTRA al quadre de diàleg de la dreta
7. AMPLIAR quan faci falta

14. Informació de Recerca i contactes amb Institucions Devotes dels Dolors en actiu
En procés de informació i contactes Arenys de Mar, Calella de la Costa i Palafrugell que han recuperat la processó, malgrat això a Palafrugell i a Manresa no han pogut sortir aquest any, i estan en procés de recuperació, i també Camprodon, Monistrol de Montserrat, Ripoll i Sant Esteve de Sesrovires, només en procés de informació per si volen recuperar l’antiga Congregació o Confraria dels Dolors.

15.  Estat de comptes de despeses extraordinàries
Observacions
Per circumstàncies de força major del tot justificades, es van produir 5 baixes pel Dinar de Germanor, que no ens van poder comunicar fins una estona abans  del dinar, i que immediatament vàrem traslladar al responsable del servei.
Malgrat això, l’empresa de Càtering d’acord amb les condicions contractuals que tenen establertes de cobrar com a mínim les reserves confirmades 2/3 dies abans, ens els van facturar. 
Atès que no havíem previst aquesta despesa afegida, per desconèixer les condicions esmentades que ningú ens va fer saber en cap moment, considerant que no era adient “fer-ne mullader” ni “embolicar la troca”, per fer-li front, els membres de la Comissió Permanent, vàrem avançar particularment l’import de 125 €, que  d’acord amb el sistema establert als Estatuts per compensar-ho, s’han afegit a les despeses de l’Estat de Comptes” de la TROBADA que es presenten a la Reunió Pelegrina d’Amer, i a part, es farà una crida a les Fraternitats demanant-les que facin aportacions voluntàries en la mesura de les seves possibilitats, per poder retornar els 19 € restants de la bestreta del Blog a la Congregació de Badalona i els 125 € avançats personalment al Dinar de Germanor de la Trobada. 
Tanmateix es preveurà per a les properes Trobades no utilitzar els serveis d'una empresa de servei de Càtering, a no ser que acceptin facturar els comensals presents al Dinar

ACORDS


1. Pàgina Nova de “REUNIONS PELEGRINES”
Es decideix crear una pàgina amb tota la informació de cada Reunió Pelegrina, i per facilitar l’accés a cadascuna, publicar els enllaços al començament de la pàgina, a sota del logotip “Reunions Pelegrines”. semblantment a la pàgina de les TROBADES “Servites de Catalunya”, mantenint a part, a nivell de consulta, les pàgines de “Convocatòries” i d’Actes” amb les redaccions.

2. Homenatge d’Agraïment a Membres Exemplars 
Atenent el suggeriment del rector d’Alpicat, secretari general del Bisbat de Lleida, i consiliari de la Congregació, es decideix oferir a les Fraternitats organitzadores dels homenatges, la possibilitat de poder obtenir la Benedicció Papal en format de pergamí com a objecte record de l’homenatge, i tanmateix, cercar i proposar el procés més adient i econòmic per aconseguir-la i exposar-la, , i presentar-ho a l’aprovació de la Comissió Permanent a la Reunió Pelegrina del  6 d’octubre a Valls. 

3. Calendari per a enviar DOCUMENTS DE L’ORDE 
Amb l’interès de facilitar de mica en mica a totes les Fraternitats els arxius pdf dels documents relacionats i explicitats a la pàgina DOCUMENTS DE L’ORDE del Blog, es decideix confeccionar un calendari programant l’enviament de documents a les Fraternitats aprofitant diades pròpies de celebracions de l’orde servita, i presentar-lo a l’aprovació de la Comissió Permanent a la Reunió Pelegrina del  6 d’octubre a Valls. 

4. Celebració del 325 aniversari de la Congregació de Sitges
La Comissió Permanent es posa disposició de la Congregació de Sitges per a tot allò que estigui al seu abast, especialment a nivell de comunicació amb les Fraternitats i s’ofereix per a publicar de comú acord una pàgina expressa al Blog, amb els continguts que desitgin.

5. Creació de la Pàgina Nova “EXEMPLES A SEGUIR”
Constatant que a les Reunions Pelegrines van sorgint diverses aportacions de les Fraternitats que gosem definir com a “EXEMPLES A SEGUIR”, es decideix recollir-los i publicar-los al Blog amb aquest títol en una pàgina nova, amb la finalitat de donar-les a conèixer a les Fraternitats, per si pot ser profitós per a la seva Junta conèixer-los i si s’escau, imitar-los. i presentar-la a l’aprovació de la Comissió Permanent a la Reunió Pelegrina del  6 d’octubre a Valls, sempre oberta a la seva actualització permanentment afegint els “EXEMPLES A SEGUIR” que vagin sorgint en el futur 

5.1. Aportació de la Congregació de Sitges 
Tots els divendres de l’any, celebren la Missa en sufragi pels difunts de la Congregació i el rés de la “Corona dels Set Dolors de Maria”. A ben segur que als congregants que hi participen, aquest fet els referma la seva devoció  a la Verge Dolorosa.

5.2. Aportació de la Congregació d’Amer 
Des de fa pocs anys, atenent un suggeriment del rector, a la missa del septenari dels Dolors del dilluns, dimarts i dimecres previs al Divendres de Dolor, la homilia  la fa una mare (cada dia una diferent) reflexionant sobre un dels Set Dolors de Maria, i cada any es preveu que siguin altres mares les que vagin fent l’experiència.
A ben segur que elles superen la recança a parlar obertament a tothom dels Dolors de la Mare, i la resta sen meravellen.
I per a deixar-ne constància es publica aquesta pàgina REUNIÓ PELEGRINA d’Amer 12 maig 2018 al Blog “Servites de Catalunya” i es facilita l’enllaç directe a totes les Fraternitats per correu electrònic.
Diumenge 20  de maig de 2018 – La PentecostaCONVOCATÒRIA
Benvolguts,
Us convoquem a la propera reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» que tindrà lloc a la Vila d’Amer el dissabte 12 de maig de 2018 a les 11 del matí a “Can Boles”, plaça del Monestir 5, acollits per la junta de la Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer amb el següent programa horari:
·       10:45 Acolliment/Benvinguda.
·       11:00  Reunió Pelegrina.
·       13:15  Conclusió de la Reunió Pelegrina.
·       13:30 Cant de la “Salve Regina” davant la imatge de Nostra Senyora dels Dolors.
·       14:00 Dinar de Germanor (Menú cap de setmana) al Restaurant “Can Giralt” (opcional).
Complint allò previst als Nous Estatuts, els càrrecs elegits a l’Assemblea de Lleida, en aquesta Reunió Pelegrina  començaran el seu servei.
ORDRE DEL DIA
·  Pregària de petició de llum i gràcia amb motiu de la Reunió Pelegrina
·  Presentació de la Fraternitat d’ Amer.
·  Revisió del curs 2017/2018, i si cal aplicar correccions o millores.
·  Debat i lliurament del Protocol actualitzat d’organització de la XXIV Trobada.
·   Calendari de Trobades fins el 2023 (2022 LLIURE, i 2024 en endavant)
Es demana a totes les Fraternitats que sense cap recança facin aportacions d’allò que considerin que cal millorar en qualsevol aspecte, per a poder-ho tenir en compta.
Altres informacions
·  Recerca i contactes de Institucions en actiu.
·  Estats de comptes de despeses extres.
Precs i preguntes.
Amb la bona experiència de les anteriors Reunions Pelegrines, us animem a que hi assistiu diversos responsables de la junta per informar del funcionament, els actes i les particularitats de la vostra Fraternitat, intercanviar experiències i participar als debats, fomentant així el coneixement mutu i la convivència entre les Fraternitats del Consell i la Comissió Permanent.
Quan ens confirmeu la vostra assistència us facilitarem l’enllaç amb Google Maps de com arribar-hi i el preu del Menú de Cap de Setmana del Restaurant recomanat, per si cal reservar-vos lloc.
Units en Crist i amb l'esguard de la Mare rebeu una fraternal salutació
Per encàrrec de la Comissió Permanent
Josep Lleixà, ossm
secretari

Darrera actualització (20/5/2018)