V REUNIÓ PELEGRINA BLANES 14 gener 2017


 V REUNIÓ PELEGRINA A BLANES 14 gener 2017

ACTA

Celebrada des de les 11 a les 13 h del matí a la sala de reunions de la rectoria de la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Assistents.- De la Congregació d’Alpicat. Antoni Gilart; de la Congregació d’Amer. Llorenç Cullell,; de la Congregació de Badalona. Pere Tomeu, Josep Lleixà, Assumpta Llorens i Rosa Jané; de la Congregació de Girona. Francesc Cayuela i Antonio Martin; de la Congregació de Sitges. Esteve Ferré, Elisabet Olària, Joan Manel Enriquez i Mª. Antònia Plana, i de la Confraria de Blanes. Mn. Enric Roura, Mercè Oms, Domnina Rodriguez i Ramona Marcó. Han excusat l’assistència les Fraternitats de Castellterçol, Mataró, Cambrils i Valls.


Acolliment/benvinguda.- El president agraeix a la Confraria de Blanes la seva proposta per a organitzar la XXII Trobada Servita del proper 5 de març a Blanes, i al seu consiliari Mn. Enric Roura rector de la parròquia el seu acolliment i suport per a poder celebrar aquesta reunió i la Trobada.

Acta de la reunió de Caldes de Montbui.- El secretari i la presidenta de Blanes llegeixen l’acta de la reunió anterior que es aprovada per unanimitat.


Presentació de la Confraria de Blanes.- La presidenta informa que estan preparant la publicació d’un opuscle històric de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Blanes amb tot allò que estan cercant i recopilant i tot allò que han viscut, amb l’interès de poder presentar-lo a la Trobada, i n’explicita àmpliament molts detalls que no es fan constar en aquesta acta per a evitar prolixitat, atès que quan sigui hora es facilitarà l’opuscle a totes les Fraternitats. També invita als assistents a visitar l’església de Santa Maria i la imatge de la Dolorosa en acabar la reunió, i els mostra un antic llibret devocionari a la Mare de Déu dels Dolors de Blanes que li ha regalat una família amiga de Sant Cugat, com a mostra de l’existència de l’antiga Confraria, atès que en la persecució religiosa de la guerra civil li van ser destruïts tots els seus bens.


XXII Trobada «Servites de Catalunya».- I presenta al Consell amb tot detall allò que estan preparant per a la Trobada: programació, aparcament, llocs per l’acolliment i l’assemblea, celebració central a la parròquia, visita turística i transport al restaurant, dinar, etc. i amb les aportacions d’uns i altres es concreten horaris, actes, menús, preus, i logística, que un cop confirmats per l’organització es faran constar al programa que no s’esmenten a l’acte per a evitar prolixitat.


Assemblea general.- El president presenta l’ordre del dia previst per l’Assemblea General de la Trobada, que es detalla tot seguit:


Aprovació nous estatuts.- Es decideix enviar-los de nou a tothom amb la convocatòria, acompanyant els annexos.


Pàgines de les Fraternitats al Blog.- Es decideix projectar a títol de mostra les pàgines de Badalona, per si poden ser útils per a la resta.


Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma).- Es decideix recordar a l’Assemblea que queden lliures les dates dels anys: 2019 (10 de març), 2021 (21 de febrer) i 2022 (6 de març), animant a les Fraternitats a que presentin propostes per a organitzar-les, i tanmateix recordar-ho a les Fraternitats en tots els enviaments que es produeixin. La Congregació d’Alpicat s’ha ofert per a organitzar-ne una, cedint la preferència a les altres Fraternitats per si volen escollir les dates més properes.

Gestions de recerca i contactes de Fraternitats en actiu.- S’informarà a l’Assemblea que segueixen el contactes però per circumstàncies diverses en aquest període fins ara no s’ha pogut avançar en aquest tema.

Propera Reunió Pelegrina a Sitges el dissabte 20 de maig de 2017.- Ordre del dia pendent dels acords de l’Assemblea
Precs i preguntes.- I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la reunió amb la salutació pregària de l’Ave Maria i una invocació a la Mare de Déu dels Dolors.

I per a deixar-ne constància el secretari redacta aquesta acta que signa el president al peu en senyal de conformitat.


Josep Lleixà, ossm.                         Pere Tomeu, ossm


secretari                                             president
CONVOCATÒRIA 

Us convoquem a la propera reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» (Congregacions. Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors) que tindrà lloc el dissabte 14 de gener de 2017 a les 11 del matí a la rectoria de l’església parroquial de Santa Maria de Blanes acollits per la junta de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors.
ORDRE DEL DIA
·         Acolliment/Benvinguda
·         Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la reunió de Caldes de Montbui
·         Presentació de les Fraternitats
·         XXII Trobada «Servites de Catalunya»
o    Programació, organització i logística. 
o    Assemblea general, aprovació nous estatuts, pàgines fraternitats al Blog
o    Equip de suport logístic i de comunicació
·         Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma) -. Queden lliures les dates dels anys 2019 (10 de març), 2021 (21 de febrer) i 2022 (6 de març) 
·         Informació de les gestions de recerca i contactes de Institucions en actiu
·         Propera reunió Pelegrina del Consell a Sitges el dissabte 20 de maig de 2017
·         Precs i preguntes
REPRESENTACIÓ DE LES FRATERNITATS MÉS PROPERES.- Amb la bona experiència de les anteriors Reunions Pelegrines, us animem a que hi assistiu diversos responsables de la junta per informar del funcionament, els actes i les particularitats de la vostra Fraternitat, intercanviar experiències i participar als debats, fomentant així el coneixement mutu i la convivència entre les Fraternitats de Consell i la Comissió Permanent (En tot cas, si fossin necessàries votacions el vot de cada fraternitat correspondrà al representant habitual).
RESERVA D’APARCAMENTS.- Per a poder reservar-vos espai per aparcar el/s vostre/s vehicles a la Plaça de l’Església cal que confirmeu la vostra assistència abans del dimarts dia 10 facilitant-nos marca, model i número de matrícula del/s vehicles, -vos l’autorització per aparcar a la vostra arribada. Quan confirmeu la vostra assistència ja ho concretarem tot millor i si cal us facilitarem el pla d’aparcaments de la zona centre de Blanes, l’enllaç de «com arribar-hi» de Google Maps, i el preu del menú de cap de setmana d’un restaurant proper, per si també voleu que us reservem lloc per a dinar plegats abans de marxar cap a casa.
Units en Crist i sota l'esguard de la Mare rebeu una fraternal salutació.
Per encàrrec del Consell
Josep Lleixà, ossm
secretari