IV REUNIÓ PELEGRINA CALDES DE MONTBUI 1 d'octubre de 2016


IV REUNIÓ PELEGRINA
CALDES DE MONTBUI
1 octubre 2016


ACTA
De la Reunió Pelegrina de la Comissió Permanent del Consell «Servites de Catalunya» celebrada el dissabte 1 d’octubre de 2016 festa de Santa Teresa de l’infant Jesús, a les 11 h del matí a la rectoria de la parròquia de Santa Maria acollits per la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Caldes de Montbui.
Assistents.- Antoni Gilart d'Alpicat, Mercè Oms de Blanes, Esteve Ferre, Elisabet Olària i Joan Manel Enriquez de Sitges; Josep Lleixà de Badalona secretari del Consell i de Caldes de Montbui 17 congregantes, entre elles les deneres d’anys anteriors.
Per causes de força major han excusat la seva assistència, de Caldes de Montbui el rector Mn. Xavier Blanco i la denera d’enguany Mª Àngels Fàbregas, les Fraternitats d’Amer, Balaguer, Banyoles, Cambrils, Castellterçol, Girona, Lleida, Mataró, Moià i el president del Consell que ha delegat les seves funcions al vicepresident.
Benvinguda.- El secretari, en nom de la Comissió Permanent agraeix a la Congregació de Caldes el seu acolliment i a tothom la seva assistència, informa àmpliament a les congregants de Caldes dels motius que han conduit a celebrar les reunions de treball «Pelegrines» i dels seus objectius, i de que el camí iniciat amb les Reunions Pelegrines, les Trobades anuals, el Blog «Servites de Catalunya», les pàgines de les Fraternitats al Blog, l’equip de Recursos de «WhatsApp», i els Nous Estatuts d’Ordre Intern, ajudin a aconseguir el principal objectiu del Consell; la fàcil comunicació i l’apropament entre les Fraternitats de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya.
Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la darrera Reunió Pelegrina de Girona.- El secretari llegeix l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat. 
Presentació de la Congregació de Caldes de Montbui.- La Congregant Consol Fontcoberta, per delegació de la denera d’enguany informa que la Congregació de Caldes des dels seus inicis és de senyores, actualment compten amb 379 afiliades que celebren La Festa de la Mare de Déu dels Dolors el 15 de setembre i els divendres de quaresma amb el res del Sant Rosari i la Santa Missa, i el divendres de Dolors acaben amb la processó per l’interior del temple, i que per a recaptar els ingressos de l’any, les responsables de cobrar els rebuts van casa per casa per a lliurar-lis un sobre amb l’estampa de l’any i cobrar, i les estampes sobrants les deixen a disposició dels feligresos a l’Altar de la Mare de Déu dels Dolors al costat de la bústia d'almoines perquè hi puguin dipositar la seva i quan s’acaben, passen comptes, descomptant les despeses de les estampes, els sobres, les flors, la cera i la denera lliura al rector la quantitat excedent per a la parròquia. 
També informa que la denera de l’any és la responsable, amb l’ajut de les acompanyants , de tenir cura del patrimoni de la Congregació, l’altar i tots els seus estris, la imatge, l’aixovar i el Tabernacle, de vestir dos cops l’any a la Mare de Déu amb vestit de festa, i tanmateix de que es portin a bon terme tots els actes propis de la Congregació, de vetllar pel compliment dels estatuts de la Congregació, de la recaptació de fons i de presentar al rector perquè confirmi el seu nomenament de denera de l’any a la congregant que ha escollit per substituir-la el 6è divendres de quaresma, festa de Santa Maria al Peu de la Creu, de la que en serà l’acompanyant en el servei per ajudar-la en tot allò que calgui.
Lliurament als visitants de l’estampa de la Santa Majestat de Caldes de Montbui.- I com a obsequi-record de la reunió, la Congregació de Caldes lliura als representants de les altres Fraternitats l’estampa de l’any, de la Santa Majestat de Caldes de Montbui, que adjuntem a les darreres pàgines de l’acta amb la imatge i el text per si us la voleu imprimir.
Badalona informa que fa 3 anys van recuperar la processó dels Dolors per l’exterior.- El secretari informa que a cada edició van creixent i millorant, i s’ofereix per enviar informació per correu electrònic a la Congregació de Caldes, que li encarrega que l’enviï a na Mercè Sala denera 2014. 
Lliurament de una copia dels Estatuts de la Confraria de Cambrils.- El secretari informa que a la reunió de Cambrils la presidenta de la Confraria de senyores va informar amb xifres molt convincents que, d’ençà que van actualitzar els seus estatuts havien avançat, crescut i progressat molt, i com que no els ha estat possible fer un desplaçament tan llarg per venir a la Reunió ens els han enviat perquè els lliurem a la Congregació de Caldes per si els volen conèixer i per si, en qualsevol ocasió, aquest treball els pot ser útil per alguna cosa, i els lliura impresos a la delegada de Caldes. 
Projecte d’estatuts actualitzats del Consell «Servites de Catalunya».- El secretari informa que en compliment de allò acordat a la reunió de Girona, es va redactar un esborrany amb un contingut excessiu que un cop garbellat i destriat, ha quedat resumit i condensat, i es procedeix a la projecció i lectura complerta del text dels Estatuts i en acabar, seguint l’orde del dia es decideix per unanimitat enviar-los a les Fraternitats per si hi volen aportar esmenes per a poder presentar la redacció definitiva a l’aprovació de l’Assemblea General de la XXII Trobada de Blanes del 5 de març de 2017. 
També informa que amb el material excedent de l’esborrany inicial, s’ha redactat un «Recull Històric» amb les motivacions que han animat a actualitzar-los, i un «Manual d’Organització» amb les instruccions de funcionament pràctic de la Comissió Permanent, perquè puguin servir de orientació i guia als que siguin elegits en el futur, per ajudar a aconseguir que els Objectius i el Funcionament del Consell tinguin continuïtat.
Presentació de les pàgines de les fraternitats al Blog www.servitesdecatalunya.cat.- Es projecta part del contingut del Blog animant a les congregants de Caldes a que hi accedeixin per conèixer el seu ja extens contingut i també es projecten parcialment algunes de les pàgines en construcció d’algunes Fraternitats amb el material cercat a Internet perquè els interessats ho puguin esmenar o afegir-hi allò que vulguin, sabent que cada Fraternitat pot tenir les subpàgines que li calguin. En qualsevol cas, el secretari del Consell està a la seva disposició per a tot allò que necessitin que estigui al seu abast. 
Enllaços directes amb les pàgines de les Fraternitats.- També s'informa que des de les pàgines «Fraternitats», «Enllaços» i des de la llista de «Pàgines Fraternitats» del Blog «Servites de Catalunya» clicant sobre el títol de la Fraternitat s’accedeix a la pàgina pròpia de les Fraternitats que en tenen, i també de les pàgines de les Fraternitats del Blog que estan en construcció o prova. 
Facebook.- El secretari informa que les Fraternitat de Lleida i Balaguer han obert pàgines potser més dinàmiques i adequades als nous temps a la xarxa social de Facebook. 
Fraternitats Servites d’Andalusia.- A la pàgina enllaços, també si han inserit enllaços amb les pàgines web, Blog i/o Facebook de les Fraternitats Servites de Andalusia, amb l’objectiu de que tothom pugui accedir a la informació que contenen i això també ajudi a conèixer i apreciar a aquestes Fraternitats germanes amb les que compartim joiosament amb cultures diverses la herència de la devoció a la Mare Adolorida. 
Enllaços de les pàgines web o blogs en actiu al blog del Consell.- També s’ha demanat a les Fraternitats que ja tenen en funcionament la seva pròpia pàgina web que hi insereixin l'enllaç o link www.servitesdecatalunya.cat per a facilitar l'accés al Blog del Consell des de la seva pàgina web o Blog. 
Estat de comptes de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya» i de les aportacions de les fraternitats a 1 d’octubre de 2016.-
Es decideix recordar a l'acta que les Fraternitats que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient per anar cobrint l'avançament del pagament de les despeses extraordinàries de implantació del Blog «Servites de Catalunya» que va assumir la   Congregació de Badalona, que poden fer l'ingrés al compta:
Important.- Per a evitar que es produeixin errors la Comissió Permanent demana a les Fraternitats que confirmin les dades de l'ingrés a servitesdecatalunya@gmail.com per poder-ho compulsar i acusar-ne rebut immediatament.
Protocol d’Organització de la XXII Trobada de Blanes .- La presidenta de Blanes fa saber que estan treballant amb molta il·lusió en la preparació de la XXII Trobada i malgrat que encara no poden fer-ho públic per no estar confirmats encara, confiadament informa d’alguns detalls de tot allò que tenen previst fins ara perquè els participants gaudeixin d’una jornada de joiosa convivència i germanor, i anima a tothom a assistir-hi. El secretari li lliura un exemplar imprès de l’esborrany del Protocol d’Organització de la XXII Trobada de Blanes, que conté informació i experiències de les Trobades de Moià i Balaguer amb algunes observacions i suggeriments de millores, perquè puguin anar concretant els detalls de cara a la Reunió Pelegrina del 15 de gener de 2017.
Propostes per a organitzar les Trobades dels anys 2019, 2021 i 2022.- Es recorda que les dates corresponen sempre al 1r Diumenge de Quaresma: XXIV 10 de març de 2019 - XXVI 21 de febrer de 2021 - XXVII 6 de març de 2022. i que les Fraternitats que desitgin acollir-ne una per un aniversari, esdeveniment, celebració extraordinària o per qualsevol altra circumstància, només cal que es posin en contacte amb el secretari del Consell que està a la seva a disposició per col·laborar en tot allò que estigui al seu abast per informar-los, facilitar l'organització, la comunicació i la logística, d'acord amb allò previst al «Protocol d’Organització» publicat al Blog a l'apartat de «TROBADES:».
Informació de les gestions de recerca de Fraternitats en actiu.-  El secretari informa que segueixen en procés de contactes i reflexió les Institucions de: Camprodon, La Seu d'Urgell, Mieres, Monistrol de Montserrat i Tortosa, a les que s'envia tota la comunicació del Consell i que ja s’ha contactat amb Ripoll que també ens han autoritzat a enviar-los informació per possiblement estructurar un grup de devots de la Mare de Déu dels Dolors i programar i fomentar a nivell parroquial els actes per fer-lo créixer, i Arenys de Mar que ho agraeixen i ens tindran informats. El prior de Girona té pendent contactar amb les juntes de Palafrugell i Peralada.
També hi ha pendents de recerca alguns llocs on hi havien existit fraternitats en el passat, per esbrinar si ni ha alguna en actiu o amb la flama de la devoció a la Mare de Déu dels Dolors encara encesa per a poder-hi iniciar el procés de contactes.
Properes Reunions Pelegrines del Curs 2016/.- El vicepresident i la presidenta de Blanes proposen que la primera reunió de l’any es celebri sempre al mateix lloc que la Trobada, perquè la Fraternitat organitzadora i la Comissió Permanent puguin designar l’Equip de Suport i distribuir-ne les responsabilitats. S’accepta la proposta per unanimitat i es decideix que la propera reunió del dissabte 14 de gener es celebri a la Vila de Blanes, i també s’accepta l’oferiment de la Congregació de Sitges per acollir la reunió del dissabte 20 de maig.
Objectius del Curs 2016/2017 de la Comissió Permanent.-Posar en funcionament les pàgines web de prova de les Fraternitats.
Crear noves pàgines web de prova per a les Fraternitats que ho vulguin.
Continuar la recerca, els contactes i l’adhesió de Fraternitats dels Dolors en actiu.
Estar amatents a donar el suport que sigui possible a les Fraternitats amb problemes.
Invitar a fra Antonio M. Moreno, OSM, assistent del Consell a presidir la Trobada
Reunió Pelegrina del dissabte 14 de gener de 2017 a la Vila de Blanes
Creació de l’equip de suport organitzatiu i logístic a la Confraria de Blanes. 
Preparació de l’Assemblea General de Fraternitats
XXII Trobada Servites de Catalunya a Blanes del diumenge 5 de març de 2017
Acollits per la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Blanes
Presentar els Estatus d’Ordre Intern a l’aprovació de l’Assemblea 
Eleccions pels nous càrrecs de vicepresident i vicesecretari per a dos anys.
Reunió Pelegrina del dissabte 20 de maig de 2017 a la Vila de Sitges
Pendent de les resolucions de l’Assemblea General
XXIII Trobada Servites de Catalunya a Lleida del diumenge 18 de febrer de 2018 
300 anys de la Reial i Venerable Congregació de la Verge dels Dolors de Lleida
S’ha invitat al prior general de l’Orde dels Servents de Maria a presidir la Trobada
El prior general ha contestat que ens podrà donar resposta el primer trimestre del 2017
Precs i preguntes.- Per si pot ser del interès d’alguna altra Fraternitat, el secretari exposa que a Badalona preveuen crear l’Associació «Amics dels Dolors de Badalona» per a poder acollir sense cap distinció tots aquells i aquelles que per qualsevol causa simpatitzen amb la Congregació i/o participen o els agradaria participar en la preparació, l’organització i/o en els actes de la Congregació, però sense contreure les obligacions que comporta la Regla de Vida que s’assumeix quan hom professa de Congregant.
Sense més assumptes a tractar s'aixeca la reunió amb la pregària del Parenostre, una invocació a la Mare de Déu dels Dolors i donant gràcies a Déu.
I per a deixar-ne constància, el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.
Vila de Caldes de Montbui, 1 d’octubre de 2016
CONVOCATÒRIA
Benvolguts,
Us convoquem a la propera reunió Pelegrina del Consell de Priors, presidents i/o delegats de les Fraternitats «Servites de Catalunya» (Congregacions. Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors) que tindrà lloc el dissabte 1 d’octubre de 2016 a les 11 del matí a la rectoria de la Parròquia de Santa Maria (plaça de l’església, 12) acollits per la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Caldes de Montbui 
ORDRE DEL DIA
 • Acolliment/Benvinguda
 • Lectura i aprovació si s'escau de l'acta de la reunió de Girona
 • Presentació de les Fraternitats assistents a la reunió Pelegrina
 • Revisió del Curs 2015/2016
 • Aprovació si s’escau del projecte d’estatuts actualitzats d’orde intern del Consell
 • Informació de les gestions de recerca de Institucions en actiu 
 • Programació del curs 2016/2017
 • Informació de les pàgines de les Fraternitats al Blog «Servites de Catalunya»
 • Protocol de la organització de la XXII Trobada a Blanes del 5 de març de 2017
 • Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma) 2019/2021/2022
 • Data i lloc de la propera reunió Pelegrina del Consell
 • Precs i preguntes
Us preguem si us plau que a efectes logístics confirmeu la vostra assistència i el número del mòbil i en cas de qualsevol eventualitat que us impedeixi anar-hi o arribar a l'hora ens ho comuniqueu trucant al secretari al mòbil 697 425 517
APARCAMENT.- Entre altres, hi ha aparcament gratuït amb entrada pel carrer de Font i Boet al costat mateix de la rectoria. Quan ens confirmeu la vostra assistència us enviarem el enllaç de «com arribar-hi» de Google Maps.
DINAR.- Preveient que la reunió tingui una durada màxima de 2 hores i per a una major comoditat i tornar cap a casa sense preses s'ha previst previst reservar lloc a un restaurant proper per aquells que vulguin dinar plegats abans de marxar. Només cal que si hi teniu interès ens ho digueu al confirmar la vostra assistència per a reservar-vos lloc al restaurant.
Units en Crist i sota l'esguard de la Mare rebeu una fraternal salutació.
Per encàrrec del Consell
Josep Lleixà, ossm
secretari
17 de setembre de 2016


Estampa de la Santa Majestat de Caldes de Montbui

Text al dors de l'estampa de la Santa Majestat de Caldes de Montbui


Actualitzat: 30 desembre 2022