IX REUNIÓ PELEGRINA VALLS 6 octubre 2018


IX REUNIÓ PELEGRINA VALLS 6 d’octubre 2018 
ACTA
Acolliment/benvinguda
A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Confraria de Valls acollien als representats de les altres Fraternitats a la rectoria de l’església arxiprestal de Sant Joan a la Plaça dels Escolans, 2, convidant-los a refer forces amb un bon assortit de galetes i begudes. 
Assistents
D’Alpicat: Antonio Gilart, prior i president del Consell; de Blanes: Domnina Rodriguez, confrare delegada de Sitges: Esteve Ferré, prior i vicepresident del Consell, Bet Olària, secretària i vicesecretària del Consell, Fina Planas i Paquita Rafols congregants; de Valls: Núria Dalmau, presidenta, Joan Fontanilles, secretari, Josep Menero, tresorer, Mª Carme Ferrando sots presidenta, i Josep Batet i Dolors Ferrer, vocals; i el secretari executiu del Consell Josep Lleixà de la Congregació de Badalona acompanyat de la seva esposa Rosa Jané.
El secretari informa que per motius diversos i justificats, han excusat la seva assistència el rector arxipreste i consiliari de la Confraria de Valls Mn. Joan Àguila i Chavero, i les Fraternitats de: Amer, Banyoles, Bellpuig, Caldes de Montbui, Cambrils, Castellterçol, Girona, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Rocafort de Queralt i Vilassar de Dalt.
El secretari recorda als assistents que allò més important de les 3 Reunions Pelegrines de l’any no és pas el nombre de participants, sinó que sigui la Comissió Permanent la que es desplaci o pelegrini a les Fraternitats per facilitar a la Fraternitat organitzadora i a les més properes que hi puguin participar, i que per mitjà del coneixement i l’estimació mútua es reforcin els vincles entre les Fraternitats, el Consell i l’Orde, per tot lo qual, agraeix als presents la seva assistència.
 1. Pregària Inicial de Petició de Llum i Gràcia per a la Reunió Pelegrina
Els reunits, dempeus, adrecen al Pare la pregària de Petició de Llum i Gràcia, extreta dels Capítols de l’Orde dels Servents de Maria, que va ser adaptada i publicada a les pàgines de:
·       > REUNIONS PELEGRINES;
·       i > I“FRATERNITATS”
2. Presentació de la Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors de Valls i la Setmana Santa Vallenca “Art i Silenci”
La presidenta de la Confraria Vallenca, Núria Dalmau, amb la projecció del Power Point titulat “A Valls, coques, aufarsons i professons”, que reproduïm tot seguit, explicita la Història i el funcionament de la Setmana Santa Vallenca i de la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors de Valls. 
A la pàgina >Confraria de Valls del Blog, hi trobareu publicada més informació.

  El Vallenc.cat – Vídeo Processó San Enterrament Valls 2018

3. Informació del Perquè de les Reunions Pelegrines
Amb la projecció de la pàgina del Blog >REUNIONS PELEGRINES, el president Antoni Gilart i la vicesecretària Elisabet Olària procedeixen a la lectura del text “Sortim al carrer”, i a les motivacions que van conduir a transformar des del 2014 les Reunions en Pelegrines per aconseguir això que ja estava molt ben previst als Estatuts inicials de l’anterior secretariat: 
"Ser el vincle d'unió de les Fraternitats Seglars Servites per tal de coordinar-se i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans i en la vivència del carisma servita, actuant de forma col·legiada d’acord amb aquests estatuts, sense tenir, però, capacitat jurídica més enllà de la que té cadascuna de les fraternitats que la formen."

4. Aprovació tàcita de l’Acta de la Reunió Pelegrina d’Amer
Per a evitar prolixitat, d’acord amb el procediment establert a l’Assemblea de Lleida, havent enviat a les Fraternitats pel seu vist i plau o esmenes l’Acta de la Reunió Pelegrina d’Amer el 3 de juny i amb la Convocatòria d’aquesta Reunió, i no haver-se produït esmenes, es considera tàcitament aprovada.
5. Programació de la XXIV TROBADA “Servites de Catalunya” 2019 a Mataró
El secretari informa que el prior i el secretari de la Congregació de Mataró, davant la seva impossibilitat d’assistir avui a aquesta Reunió Pelegrina, es van reunir amb ell abans d’ahir per a informar-lo de tot allò que tenen previst i reservat fins ara per a portar a bon terme la XXIV Trobada de Mataró, perquè ho pugui presentar avui a la Comissió Permanent, pel seu vist i plau o esmenes, per a poder confirma-ho definitivament a tots els efectes.
El secretari, complint l’encàrrec, trasllada a la Comissió Permanent tota la informació que la Congregació de Mataró ha previst per a la Trobada.
La Comissió Permanent dona conformitat  a tots els punts perquè puguin confirmar definitivament les reserves dels llocs previstos pels Actes, i hi segueixint treballant per a poder presentar a la Reunió Pelegrina de Mataró del dissabte 12 de gener de 2019 la resta de detalls, i de comú acord, portar a bon terme els treballs de comunicació i preparació de la Trobada. 
També agraeix a la Congregació de Mataró que siguin tan curosos, perquè els participants a la Trobada puguin gaudir al màxim de la jornada, procurant que els llocs dels Actes siguin propers i a peu pla els uns dels altres, avisant que la circulació pels carrers del Centre de Mataró (zona de vianants) és força complicada, i recomanant que tots aquells que puguin i vulguin, aprofitin que la Ciutat de Mataró està molt ben comunicada per Tren amb Renfe Rodalies, informant del llocs d’aparcaments gratuïts i de pagament a prop del Centre, i altres detalls de tots els punts del programa.

6. Calendari de Trobades 
·      S'accedeix a la nova pàgina del Blog > TROBADES Servites de Catalunya .
·       S’informa que es fàcil accedir a cada Trobada clicant el títol al peu del seu logotip.
·       Estan compromeses les TROBADES:  XXIV 2019 a Mataró; XXV 2020 a Montserrat; XXVI 2021 a Alpicat; XXVIII 2023 a Badalona.
·       Només queden lliures les TROBADES: XXVII 6 març 2022;  XXVIX 18 febrer 2024; XXX 9 març 2025.
Propostes per a organitzar una TROBADA
Les Fraternitats que per qualsevol motiu tinguin interès en organitzar una Trobada a la seva localitat, cal que ho proposin quan abans millor a la Comissió Permanent per a que hi puguin donar conformitat. Amb la informació i l'experiència organitzant les darreres Trobades, poden comptar amb la col·laboració i el suport de la Comissió Permanent en tot allò que estigui al seu abast en tots els aspectes: organització, planificació, logística, publicitat, comunicació i gestió.

7. Presentació de la pàgina >EXEMPLES A SEGUIR del Blog 
Es dona conformitat a la pàgina amb les aportacions inicials de les Fraternitats de Sitges i Amer.
Es decideix fer-ne publicitat a les Fraternitats per si els pot ser útil assabentar-se’n, i per si consideren adient aportar-hi qualsevol altra iniciativa o costum que portin a bon terme habitualment, que pugui ser un bon “EXEMPLE A SEGUIR” per a la resta de Fraternitats.
8. Homenatge a Membres Exemplars de les Fraternitats. Projecte de la Benedicció Papal 
El secretari informa que actualment el Vaticà, ha centralitzat totes les gestions per a obtenir-la a la 
> LIMOSNERIA APOSTOLICA  VATICANA , i s'accedeix a la seva pàgina web, on està explicitat amb tots els detalls el procés a seguir, que necessàriament té de gestionar per a tots els efectes l’entitat interessada, en el nostre cas, la Fraternitat organitzadora, amb el suport del rector.
D’acord amb aquesta circumstància, es decideix publicar aquesta informació a la pàgina del Blog > HOMENATGE A MEMBRES EXEMPLARS, i que, quan les Fraternitats manifestin a la Comissió Permanent del Consell el seu interès per a Homenatjar algú a una TROBADA, se’ls hi faciliti tota informació del procés a seguir, incloent també el pergamí amb la Benedicció Papal, i que en cas de que els sorgeixin dubtes o problemes en la seva tramitació, s’adrecin a la Comissió Permanent per a cercar  “Consell” a servitesdecatalunya@gmail.com

S’accedeix a la pàgina del Blog on està publicada tota la informació.
Per part del prior de Sitges es dona una explicació dels diferents actes que es porten a terme per la celebració dels 325 anys de la Congregació. A partir d’aquesta setmana les Congregacions començaran a rebre les cartes de convit per assistir als actes del dia 16 de desembre. Es prega que les Congregacions confirmin o no la seva assistència el mes aviat possible.
A partir d’aquest punt, el secretari informa a la Comissió Permanent dels contactes, gestions i evolució dels diversos assumptes que li té encomanats o delegats, demanant que hi facin les aportacions que considerin adients i hi donin el seu vist i plau.
10.  Contactes amb el Secretariat Servita d’Andalusia
Complint l'encàrrec del Prior General en la seva visita a Catalunya de que contactéssim amb el Secretariat Servita d'Andalusia, per intentar posar-nos d'acord per escollir i anomenar un delegat representant de les Fraternitats Seglars Servites de la Península per convocar-lo a assistir als Capítols Generals de l'Orde, amb l'objectiu d'aconseguir una forta vinculació amb l'Orde dels Servents de Maria i facilitar al Secretariat de Andalusia i al Consell de Catalunya tota la informació i documentació emanada pels Capítols.
Estem en això i de moment no entrarem en detalls, però allò important es recuperar els vincles que a ben segur van existir en el passat, i inicialment els consultats de la Comissió Permanent coincideixen en que fent les aportacions que calgui respecta a les característiques que convindria tingués l'escollit, consideren que és preferible que l'escullin ells, a ser possible amb els coneixements i tarannà adients per a contactar amb ambdues entitats, i que disposi del temps i els recursos necessaris per desenvolupar aquest servei, atès  que actualment els membres de la Comissió Permanent estem força saturats per a poder complir els objectius de revitalitzar i posar al dia el nostre llegat, i tampoc disposem de pressupost ordinari de despeses, que com recomanem en aquest cas, son assumides pels seus membres particularment. Tot això ja ho hem manifestat en conversa telefònica aquesta setmana al president del Secretariat Servita de Andalusia. Es dona la coincidència de que la majoria d’aquests punts ja els vàrem posar  sobre la taula al Prior General quan ens va encomanar la gestió mentre dinàvem a Montserrat.
Com hem anat informant des del primer moment per si teniu interès en adherir-vos-hi, fruit dels contactes amb el Secretariat Servita d’Andalusia, la Fraternitat Servita de la Palma del Condado de Huelva, ens va enviar “Saludas de Coronación”, informant que havien iniciat l’Expedient de Coronació Canònica de la seva imatge de la Verge dels Dolors.
Ens plau posar-vos en coneixement que fins ara han manifestat la seva adhesió el Consell "Servites de Catalunya" i les Fraternitats de: Alpicat, Amer, Badalona, Blanes, Cambrils, Girona, Lleida, Mataró, Sitges.
Us preguem que si teniu interès en enviar-los un escrit d’adhesió ho feu quan abans millor per a que ho puguin afegir a l’expedient presentat al Bisbat de Huelva.
12. Informació de Recerca i Contactes amb Institucions dels Dolors
Continuem enviant tota la informació que emana d’aquest Consell a: Arenys de Mar, Calella de la Costa, Camprodon, Mieres, Monistrol de Montserrat, Palafrugell, Sant Esteve de Sesrovires i El Vendrell, per si en qualsevol moment, fruit de la seva devoció a la Mare de Déu dels Dolors decideixen adherir-se al Consell.
13. Estat de Comptes de Despeses Extraordinàries
Hi ha pendents de compensar 144 € import del saldo negatiu que es va produir a la XXIII TROBADA 2018 de Lleida, i que per a evitar mals entesos que no venien al cas, van ser assumides per aquest secretari, de lo qual s’ha anat informant desprès demanant-vos a les Fraternitats que hi féssiu una Aportació Voluntària en la mesura de les vostres possibilitats.
De moment hi ha dues Fraternitats que han avisat que faran un ingrés. però encara no en tenim constància. En qualsevol cas, si es produeixen excedents aniran a compensar les despeses extres de la XXIV TROBADA 2019 de Mataró
Compta de Caixa Banck a nom de Josep Lleixà i Cervantes al qual podeu fer l’ingrés: IBAN ES16 2100 1145 3401 0034 0544 
14. Procés de Incorporació Gradual de l’equip de Secretaria
Fruit de la incorporació de 2 vicesecretàries a la XXIII TROBADA 2018 de Lleida, s’està redactant un projecte de publicació en arxiu pdf, per a poder organitzar més endavant una jornada de formació/treball per conèixer i assumir parcialment el funcionament del Blogger (eina de treball del Blog),  
15. Com Accedir Fàcilment al Blog amb al Mòbil

1. Obrir >Mòbil

2. Accedir >Google

3. Posar el mòbil horitzontal pel visualitzar millor el Blog

4. Cercar > www.servitesdecatalunya.cat

5. Accedir > www.servitesdecatalunya.cat INICI

6. Visualitza la versió per a web a sota de la pàgina INICI


7. Obrir pàgines PRINCIPALS a la capçalera

 i les d'ARXIU, FRATERNITATS i de MOSTRA als llistats de la dreta

16. Blog. Pàgines Fraternitats> PÀGINES DE MOSTRA

Oferir a les Fraternitats que no tinguin web o Blog la possibilitat de publicar-hi periòdicament allò que consideri adient amb caràcter gratuït: comunicats, programes, reportatges, fotos, vídeos, notícies, convocatòries, etc.

Veure les possibilitats de pàgina principal amb altres pàgines enllaçades entre elles.

La presidenta de la Confraria Vallenca, com a preparació de la visita a l’església, projecta a la pantalla  un document amb informació històrica i descriptiva, que va explicitant.
Precs i Preguntes
I no havent-hi precs ni preguntes, tothom recull els seus estris i anem a visitar l’església, la Capella dels Dolors, el Cambril, i... el campanar?

Nau Central
Retaule de Sant Joan Baptista
Verge de la Candela - Patrona de Valls

   Capella dels Dolors de Valls - Fotos de Família

Foto de Família. 1

Foto de Família. 2

Foto de Família. 3
Imatge de "La Pietat" de Nostra Senyora dels Dolors de Valls al seu Cambril


   Cant de la “Salve” al Cambril de Nostra Senyora dels Dolors de Valls


I consultats els concurrents, opten “per unanimitat i per raons diverses” no pujar al campanar.
Els vinguts de fora agraeixen a la Junta de la Confraria de Valls el seu acolliment i les atencions rebudes i per acabar-ho d’arrodonir, 4 de fora acompanyats per 2 de Valls, mentre dinàvem “molt a gust” al Restaurant “Cervelló” de FONTSCALDES, vàrem seguir confraternitzant fins l’hora de marxar “cap a casa”. 
Estampa de “record” que la Confraria de Valls va lliurar als assistents
(A les pàgines del Blog DOCUMENTS DE L’ORDE, a la pàgina > IV “Poemes i Meditacions” hi trobareu publicat entre d’altres, aquest poema extret del Blog > algunsgoigs.blogspot.com de > Mn. Josep Maria Viñolas Esteva


I per a deixar-ne constància, l’equip de secretaria ha redactat aquesta acta que publica al Blog a la pàgina > “REUNIÓ PELEGRINA VALLS 8 octubre 2018” i l’envia per correu electrònic en un arxiu pdf de 7 pàgines a les Fraternitats del Consell per si la volen imprimir + fàcilment:
“ 2018 10 06 Reunió Pelegrina Valls, Acta”.pdf
A 15 d’octubre de 2018 - Diumenge XXVIII de durant l’any– Sant Calitx, papa
.....................................................CONVOCATÒRIA
Benvolguts
Us convoquem a la propera Reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» que tindrà lloc a la Rectoria de l'església Arxiprestal de Sant Joan - Plaça dels Escolans, 2 de la Ciutat de Valls el dissabte 6 d'Octubre, acollits per la junta de la Reial Confraria de Nostra Senyora dels Dolors de Valls, amb el següent programa horari:
·        10:45 Acolliment/Refrigeri de Benvinguda.
·        11:00  Reunió Pelegrina.
·        13:15  Conclusió de la Reunió Pelegrina.
·        13:30 Cant de la “Salve Regina” a la Capella dels Dolors.
·        Visita a l'Església i pujada al campanar més alt de Catalunya.
·        14:00 Dinar de Germanor al Restaurant Masia Cervelló de Fontscaldes. Quan confirmeu l’assistència us informarem del preu de menú.
ORDRE DEL DIA
·        Pregària de petició de llum i gràcia amb motiu de la Reunió Pelegrina.
·        Salutació de Benvinguda, Presentació de la Reial Confraria Nostra Senyora. dels Dolors de Valls i de la Setmana Santa Vallenca "Art i Silenci".
·        Informació del perquè de les Reunions Pelegrines “Sortim al carrer”.
·        Aprovació tàcita de l’Acta de la Reunió Pelegrina d’Amer.
Programació del curs 2018/2019
·        XXIV TROBADA 2019 a Mataró. Concretar totes les previsions i reserves.
·        Calendari de Trobades fins el 2023 i propostes per a organitzar-ne.
·        Presentació de la pàgina “EXEMPLES A SEGUIR” del Blog.
·        Informació dels tràmits per a obtenir la Benedicció Papal als Homenatges.
·        Diumenge 16 desembre. Celebració del 325 anys de la Congregació de Sitges.
·        Contactes amb el Secretariat Servita de Andalusia.
·        Adhesions a la Coronació Canònica de la imatge de La Palma del Condado.
·        Recerca i contactes de Institucions dels Dolors en actiu.
·        Estats de comptes de despeses extraordinàries pendents de compensar.
·        Procés d’incorporació gradual de l’equip de Secretaria.
·        Pàgines de les Fraternitats al Blog. Veure pàgines de mostra.
·        Com accedir fàcilment al Blog amb el mòbil.
·        Precs i Preguntes.
Us preguem que els avanceu a > servitesdecatalunya@gmail.com.
ADJUNTEM:
·        En aquest punt hem facilitat Enllaç > amb Google Maps personalitzat per a cada Fraternitat amb el recorregut, la distància i els horaris aproximats de sortida i tornada a casa seva.
·        Power Point “Aparcament i desplaçaments Valls”
Que ens ha facilitat la Confraria de Valls pel desplaçament a peu des dels aparcaments recomanats, atès que es dissabte i hi ha mercat.
·        Enllaç > amb l’Acta de la Reunió Pelegrina d’Amer per si la voleu tenir present.
·        Enllaç >  amb aquesta pàgina i  Arxiu pdf “2018 10 06 Valls Convocatòria Esborrany” per si la voleu imprimir.
IMPORTANT
Gosem demanar-vos als que us hi desplaceu amb vehicle particular i us quedeu a dinar, que ens informeu si us plau si disposeu al vostre vehicle de places lliures, per a poder acompanyar al Restaurant als que tenen previst viatjar a Valls amb Transport Públic. Trajecte: 7,4 km – 11 minuts, i havent dinat, cap a 2/4 de 5 tornar-los a l’estació d’autobusos de Valls.
D’acord amb allò establert des d’un principi referent als objectius i la Convocatòria de les  Reunions Pelegrines, us animem als membres de la vostra Junta i als familiars més propers a que hi participeu, en la seguretat de que el fet d’anar-nos coneixent i tractant enfortirà els vincles de la nostra devoció i la nostra amistat i estimació, i amb l’experiència profitosa de les 7 Reunions Pelegrines que portem fins ara, tanmateix gaudirem de la jornada organitzada per la Confraria de Valls.
·        Enllaç > amb la pàgina del Blog Reunions Pelegrines amb tota la informació des del seu inici, per si voleu accedir-hi per a tenir present els seus continguts.
Units en Crist i amb l’esguard de la Mare, rebeu una abraçada fraternal.
Per encàrrec de la Comissió Permanent.
Josep Lleixà, ossm
secretari
15 de setembre, Solemnitat de la Mare de Déu dels Dolors

Darrera actualització (15/9/2018)