X REUNIÓ PELEGRINA MATARÓ 12 gener 2019


X REUNIÓ PELEGRINA MATARO 12 de gener de 2019
ACTA
Acolliment/Benvinguda
A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Congregació de Mataró van acollir als representats de les altres Fraternitats al portal de la Basílica de Santa Maria de Mataró al carrer de Sant Francesc d’Assís, 25, convidant-los a refer forces a la propera Granja Caralt.
Tot seguit a la Capella dels Dolors va tenir lloc la Reunió Pelegrina.
Assistents
D’Alpicat: Antonio Gilart, prior i president del Consell; de Blanes: Mercè Oms, presidenta i Domnina Rodriguez, contacte; de Girona: Antonio Martín, secretari; de Sitges: Esteve Ferré, prior i vicepresident del Consell, Bet Olària, secretària i vicesecretària del Consell, i Joan Manel Enriquez, tresorer; de Mataró: Xavier Alarcón, prior, Manel Riera, secretari, Hèctor López, discret i Leroy Rechi, tresorer; i el secretari executiu del Consell Josep Lleixà de la Congregació de Badalona.
Per motius diversos han excusat la seva assistència les Fraternitats de: Amer, Bellpuig, Caldes de Montbui, Cambrils, Castellterçol, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Valls i Vilassar de Dalt.
ORDRE DEL DIA
1. Record de Fra Antonio M. Moreno, OSM (A.C.S.)
En record del P. Antonio, es projecta a la pantalla el vídeo que ens va enviar poc abans del seu traspàs, amb el guitarrista clàssic Emmanuel Rossfelder interpretant l’Ave Maria de Schubert, mentre els presents, mentalment, eleven a la Mare la pregària de l’Ave Maria també projectada a la pantalla, tot demanant que el seu exemple ens esperoni!
La presidenta de Blanes informa que Fra Andrés M. Boluda, OSM, Prior del Santuari de Santa María del Puerto de Plasencia i vicepostulador de la causa de la Beata Madre Guadalupe Ricart, els va enviar el Díptic Necrològic/ Biogràfic que van editar amb motiu del traspàs del P. Antonio, i es constata que la resta de Fraternitats també el van rebre.
Es decideix publicar el seu contingut a la pàgina “Benvinguda” del Blog, acompanyant la salutació que va dedicar-nos el P. Antonio quan es va posar en funcionament el Blog, deixant constància de l’agraïment d’aquest Consell per la seva Assistència i el seu tarannà. Tanmateix, amb l’enviament d’aquesta Acta a les Fraternitats, se’ls hi adjunta l’arxiu pdf “Diptic Fra Antonio M. Moreno, O.S.M.” 


2. Pregària de Petició de Llum i Gràcia per a la Reunió Pelegrina

D’acord amb allò establert per iniciar l’orde del dia de les Reunions Pelegrines, els reunits adrecen al Pare la pregària de Petició de Llum i Gràcia, pròpia de l’Orde dels Servents de Maria, que es projecta a la pantalla.
3. Presentació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró
El prior Xavier Alarcón informa breument de la història de la Congregació que fou instaurada fa 325 anys i de la seva providencial recuperació. Més info > http://www.servitesdemataro.es/ 
4. Informació del perquè de les Reunions Pelegrines
El secretari informa als membres de la Congregació de Mataró de les motivacions que van conduir a transformar des del 2014 les Reunions en Pelegrines per poder aconseguir els objectius previstos als Estatuts inicials de l’anterior secretariat: "Ser el vincle d'unió de les Fraternitats Seglars Servites per tal de coordinar-se i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans i en la vivència del carisma servita, actuant de forma col·legiada d’acord amb aquests estatuts, sense tenir, però, capacitat jurídica més enllà de la que té cadascuna de les fraternitats que la formen."
5. Aprovació tàcita de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Valls
Per a evitar prolixitat, d’acord amb el procediment establert afegit als Estatuts. Manual d’Organització. Art. 6.6.d., havent enviat el 15 d'octubre l’Acta de la Reunió Pelegrina de Valls a les Fraternitats pel seu vist i plau o esmenes, i també el 20 de desembre amb la Convocatòria d’aquesta Reunió, al no haver-se produït esmenes, es considera tàcitament aprovada.
6. Nou Assistent del Consell
El secretari del Consell informa que Fra Javier M. Badillo, OSM del Convent de la B. V. Dolorosa de Madrid, que fou el darrer provincial de l’Orde abans de la fusió amb altres països, que compartia amb Fra Antonio M. Moreno, OSM (A.C.S.) la delegació de l’Orde per a les Fraternitats Seglars Servites, ha assumit el servei d’Assistent d’aquest Consell i ha acceptat venir a Mataró a presidir la XXIV TROBADA.
També avança que ja es posarà d’acord amb ell per a concretar el dia i l’hora de la seva arribada a l’Estació de Sants amb en Tren AVE procedent de Madrid, i del dia i l’hora de la seva marxa des de l’estació de Sants cap a Madrid també amb el Tren AVE, de tot lo qual informarà immediatament als responsables de la Congregació de Mataró perquè el puguin acollir i acompanyar-lo en la seva estada. 
El prior de Mataró confirma que estan preparant la seva estada preveient en principi que arribi el divendres 8 de març a mitja tarda per hostatjar-lo a la rectoria acollit per Mn. Josep Rodríguez, rector de la Parròquia de Santa Maria, i perquè pugui assistir a la Junta i als membres de la Congregació fins l’endemà dissabte 9 al vespre, i dedicar el Diumenge 10 a presidir la XXIV TROBADA i al capvespre marxar cap a Madrid per poder complir el dilluns amb els seus compromisos religiosos i professionals, per acollir-lo i acompanyar-lo en la seva estada entre nosaltres.
7. Programació de la XXIV TROBADA 2019 a Mataró
·       La Congregació de Mataró, informa que el Cardenal Arquebisbe de Barcelona Joan-Josep Omella ha acceptat presidir la Solemne Concelebració Eucarística, acte central de la XXIV TROBADA, .
·       El president informa de les dificultats que li han sorgit per a poder aparcar fins a la tarda el seu vehicle a l’aparcament municipal en principi recomanat com a gratuït el cap de setmana, que li han endarrerit la seva arribada a la Reunió, amb l’interès de que es puguin concretar lo millor possible els llocs i condicions dels diversos aparcaments perquè les expedicions ho puguin tenir en compta a tots els efectes. La Congregació de Mataró agraeix la informació i per a evitar que es puguin repetir incidències semblants cercarà informació vers la ubicació i la gratuïtat dels Aparcaments Municipals de Zona Blava, i la traslladarà immediatament a la Comissió Permanent perquè ho puguin fer constar clarament al Programa. 
·       Es presenta l’organització complerta de la Trobada, projectant a la pantalla l’esborrany del programa redactat amb totes les previsions que  fins ara ha confirmat. Tanmateix es produeixen diverses esmenes ortogràfiques i d’altres petits detalls al contingut del programa, que és aprovat.
·       La Congregació de Mataró informen que el llocs de les diverses celebracions de la XXIV TROBADA son molt a prop els uns dels altres amb la finalitat de facilitar els desplaçaments a peu, perquè siguin curts, com en un passeig.
·       També informen que en pocs dies tenen previst que els responsables del New Hotel Colon els facilitin els menús i els preus pel Dinar de Germanor per a poder-los escollir i confirmar-los a la Comissió Permanent. Tanmateix confirmen que la sala menjador té una capacitat màxima de 100 comensals i atès que és molt a prop camí de l’aparcament o de l’estació, han previst que hi anem havent dinat per a conèixer el lloc.
·       El president del Consell, prior d’Alpicat informa que té previst contactar amb les Fraternitats properes de Lleida, Balaguer i Bellpuig per oferir-los la possibilitat d’organitzar el desplaçament conjuntament amb un autocar  de les places que siguin necessàries, sortint d’Alpicat amb parades a Lleida i Bellpuig, amb l’interès d’aconseguir la màxim tranquil·litat, comoditat i seguretat amb un mínim de despeses. 
8. Calendari de Trobades
·     TROBADA XXV 2020 Compromesa a Montserrat. Han donat conformitat a la data, l'horari, sala Assemblea i salutació del P. Abad. Pendent del programa definitiu i les gestions amb el responsable del Restaurant pel Dinar de Germanor.
·       TROBADA XXVI 2021. Compromesa a Alpicat
·       TROBADA  XXVIII 2023. Compromesa a Badalona.
·       Estan lliures les TROBADES: XXVII 6 març 2022;  XXVIX 18 febrer 2024, i XXX 9 març 2025
·       Propostes per a organitzar-ne.- Les Fraternitats que per qualsevol motiu tinguin interès en organitzar una Trobada a la seva localitat, cal que ho proposin quan abans millor a la Comissió Permanent per a que hi puguin donar conformitat. Amb la informació i l'experiència organitzant les darreres Trobades, poden comptar amb la col·laboració i el suport de la Comissió Permanent en tot allò que estigui al seu abast en tots els aspectes: organització, planificació, logística, publicitat, comunicació i gestió.
9. Tràmits per a obtenir la Benedicció Papal pels Homenatjats
Atès que enguany no hi ha inscripcions, no es tracta el tema.
10. Recerca i contactes amb Institucions dels Dolors en actiu
Actualment enviem tota la informació que emana d’aquest Consell a 18 Parròquies, Fraternitats o Grups que ens han autoritzat, per si en qualsevol moment, fruit de la seva devoció a la Mare de Déu dels Dolors decideixen adherir-se al Consell, i encara en queden 13 més per començar a contactar. També hi ha hagut diversos llocs on ja no hi queda res.
11. Estat de Comptes de Despeses Extres
·       S’han rebut aportacions voluntàries de les Fraternitats de Girona, Castellterçol, Blanes i Amer que han compensat les despeses i han permès adquirir 7 pen drives per a utilitzar-los per a:
11.1 Establir un sistema de seguretat de les dades informàtiques del Consell
Pels responsables de la Comissió Permanent. Les dades es renovaran a cada Reunió Pelegrina, i el saldo positiu actual és de 2,39 € que es destinen  al capítol de futures despeses extres.
12. Procés de Incorporació Gradual de l’equip de Secretaria
S’està redactant un projecte de publicació en arxiu pdf, per a poder organitzar més endavant una jornada de formació/treball perquè l’equip de secretaria pugui conèixer i assumir parcialment el funcionament del Blogger (eina de treball del Blog).
13. Informació del Grup de Recursos WhatsApp
·       Estatuts. Manual d’Organització. Art. 4.-  Integrat per representants de les Fraternitats que han mostrat el seu interès a participar-hi per agilitzar el tractament  i l'intercanvi d'informació, consultes, criteris, propostes, iniciatives i tot allò que calgui, entre els membres del Grup. 
·       S’ofereix a la Congregació de Mataró la possibilitat de integrar-se al Grup. 
·       Les Fraternitats que vulguin integrar-se al Grup, cal que ho comuniquin a: servitesdecatalunya@gmail.com, perquè, si s'escau, l'administradora del Whats App els afegeixi al Grup.
14. Precs i Preguntes
El prior de Sitges manifesta que algunes Fraternitats que havien confirmat la seva participació en la Missa d’Acció de Gràcies, el Dinar de germanor i la Processó Extraordinària de la celebració principal del 325 anys de Sitges del diumenge 16 de desembre, i als que amb tota l’estimació havien reservats els primers bancs de l’església, lloc a la taula i el servei del Dinar de Germanor, amb en seu inexcusable i irresponsable comportament els van provocar un desconcert i un desencís generalitzat, quan uns, van anular la seva participació al darrer moment sense cap possibilitat de capgirar res, i d’altres molt pitjor, dons com que no apareixien, i no havien avisat, ni res de res, quan va ser possible contactar amb ells, simplement es van excusar per no poder venir com si el fet de incomplir un compromís contret amb una Fraternitat germana no tingués la més mínima transcendència, deixant els bancs del davant vuits amb l’església plena, i allò que encara és pitjor amb els espais reservats al menjador per a ells, també buits, i a més a més van tingué que abonar  al servei de restauració les despeses dels dinars reservats que ja estàven  cuinats i a punt de servir.  
Les Fraternitats presents que hi van participar-hi van manifestar el seu agraïment a la Congregació de Sitges per totes les atencions rebudes i per la seva acurada i eficaç organització que els va permetre gaudir devotament i joiosament de tots els actes de la jornada, i van lamentar que haguessin rebut un immerescut i menyspreador tracte. 
Es decideix deixar-ne constància de tot a aquesta acta, amb l’interès de que les Fraternitats ho coneguin i reflexionin vers aquestes actituds de manca de respecta, contradictòries amb allò que proclamem arreu, de ser seguidors fervents de la Mare Dolorosa, i perquè amb responsabilitat, d’ara en endavant, no és tornin a repetir fets semblants, del tot innecessaris.
I no havent-hi més Precs i Preguntes, s’acaba la Reunió Pelegrina amb el cant de la Salve Regina.
I per a deixar-ne constància, el secretari redacta aquesta Acta enviant-la a les Fraternitats i publicant-la a aquesta pàgina del Blog.
31 de gener de 2019. Festivitat de Sant Joan Bosco
Galeria Fotogràfica

X REUNIÓ PELEGRINA MATARÓ  12 gener 2019
CONVOCATÒRIA
Benvolguts,
Us convoquem a la propera Reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» que tindrà lloc el dissabte 12 de gener de 2019, a la Seu de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró, amb el següent programa horari:
·       10:45 Acolliment/Refrigeri de Benvinguda. 
·       11:00  Reunió Pelegrina (ordre del dia). 
·       13:15  Conclusió de la Reunió Pelegrina.
·       13:30 Visita a la Capella dels Dolors i cant de la “Salve Regina”.
·       Visita a la Basílica de Santa Maria.
·       14:00 Dinar de Germanor al New Hotel Colon. Preu 20 €.
ORDRE DEL DIA
·       Record de Fra Antonio M. Moreno, OSM (a.c.s.).
·       Pregària de petició de llum i gràcia amb motiu de la Reunió Pelegrina.
·       Presentació de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró i les celebracions dels seus 325 anys.
·       Informació del perquè de les Reunions Pelegrines “Sortim al carrer”.
·       Aprovació tàcita de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Valls.
·       Informació: Fra Javier M. Badillo, OSM nou Assistent del Consell.
·       Programació definitiva de la XXIV TROBADA 2019 a Mataró.
·       Calendari de Trobades fins el 2023 i propostes per a organitzar-ne.
·       Tràmits per a obtenir la Benedicció Papal pels Homenatjats.
·       Recerca i contactes amb Institucions dels Dolors en actiu. 
·       Presentació de l’estat de comptes de despeses extraordinàries.
·       Procés d’incorporació gradual de l’equip de Secretaria.
·       Informació del Grup de Recursos WhatsApp.
·       Precs i preguntes.
D’acord amb allò establert des d’un principi referent als objectius i la Convocatòria de les  Reunions Pelegrines, us animem als responsables de la vostra Junta a que hi participeu, en la seguretat de que el fet d’anar-nos coneixent i tractant, enfortirà els vincles de la nostra amistat i estimació, i amb l’experiència profitosa de les 8 Reunions Pelegrines que portem fins ara, tanmateix gaudirem de la jornada organitzada per la Congregació de Mataró.
Units en Crist i amb l’esguard de la Mare, rebeu una abraçada fraternal.
Per encàrrec de la Comissió Permanent.
Josep Lleixà, ossm
secretari
18 de desembre, Solemnitat de la Mare de Déu de l’Esperança

Adjuntem: 
·       Arxiu pdf > Convocatòria Reunió Pelegrina de Mataró, per si us la voleu imprimir i enllaç amb la pàgina del Blog Reunió Pelegrina de Mataró, on hi trobareu aquesta Convocatòria publicada.
·       Enllaç > amb Google Maps amb el recorregut amb cotxe, la distància i els horaris aproximats de sortida i tornada a casa vostra.
·       Els aparcaments recomanats, i si és possible el trajecte amb tren, els horaris.
·       Arxiu pdf amb el “Desplaçament a peu des de l’estació de Renfe i dels aparcaments recomanats”
·       Enllaç > amb l’Acta de la Reunió Pelegrina de Valls per si la voleu tenir present.
·       Enllaç > amb la pàgina del Blog Reunions Pelegrines amb tota la informació des del seu inici, per si voleu accedir-hi per a tenir present els seus continguts.