III. PREGÀRIES MARIANES


III. PREGÀRIES MARIANES

III. PREGÀRIES MARIANES


CONTINGUT 

1. Benedicta Vigília de Nostra Senyora - Llibret i Díptic pdf

2. Avemaria Pregaria meditació - Llibret i Díptic pdf
1. BENEDICTA 

La Vigília de Dòmina o Benedicta és un dels obsequis més antics i característics que els Servents de Maria adrecen a la seva Senyora.
Tot i que la Benedicta no fou composta pels servites, amb el temps ha esdevingut una de les seves expressions peculiars de pregària, i des de fa segles acompanya la cerimònia ritual de la vestició de la santa imatge de la mare de Déu dels Dolors.
Pel cap baix, des dels temps de sant Felip i sant Aleix, als darrers decennis del segle XIII, la Benedicta és vigent a l’orde i ha romàs inalterada en el seu formulari. Quan la celebrem, entrem en un moviment de comunió que transcendeix les fronteres del temps i de l’espai: comunió amb tots els Servents de Maria –frares, monges i laics- que, escampats pel món, consideren la Benedicta com un obsequi comú a la Verge i com un humil però eficaç vincle de fraternitat; comunió especialment amb generacions de germans i germanes que ens han precedit en el servei a santa Maria i que van fer d’aquesta devota “reverència” el signe de la seva fidel dedicació a la Senyora.
(D'acord amb una tradició ininterrompuda, la Vigília es resa o es canta a peu dret, com un moment de joiosa pregària)


Frares Servents de María
Prior Provincial
Prot. H.M/29/93
Madrid, 19 de juny de 1993
APROVACIÓ-INTRODUCCIÓ DE L'EDICIÓ EN LLENGUA CATALANA DE LA “VIGÍLIA DE NOSTRA SENYORA”
En presentar i aprovar l'edició en llengua catalana de la “Vigília de Nostra Senyora”, celebració amb la qual la Família Servita ha honorat la memòria de Santa Maria al llarg dels segles, vull recordar allò que afirma la Regla de Vida de l'Orde Seglar dels Servents de Maria:
L'oració és la trobada amb Déu en la fe; en aquest camí, la Verge, gran exemple de criatura orant, és per al Servent de Maria guia segura i ajuda” (n.19)
Aquest és el meu desig sincer per a tots aquells germans i germanes que ara manifestaran els seus sentiments religiosos i el seu culte vers la Mare del Senyor, seguint la seva forma d'expressió antiga i pròpia.
Confio a la intenció orant de totes les Congregacions Servites les preocupacions i els anhels del nostre Orde, particularment l'oració i la voluntat per suscitar noves vocacions servites i l'acompanyament i la solidaritat amb les nostres missions.
Que Santa Maria al Peu de la Creu ens protegeixi a tots i ens guiï benignament en el camí de la vida i que, com Ella, sapiguem estar al costat dels qui pateixen per portar-los consol i cooperació redemptora.
Fraternalment
Fra Honorio Martín Sánchez, OSM
Prior Provincial Servents de Maria a Espanya
Madrid, 19 de juny de 1993. Festa de Santa Juliana Falconieri, verge del nostre Orde.
Des del nostre convent de la “B. V. Dolorosa

VIGÍLIA DE NOSTRA SENYORA
SANTA MARIA SENYORA DELS SEUS SERVENTS


SALMÒDIA
Ant. 1 Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre.


Salm 8
Majestat del Senyor i dignitat de l’home
Tot ho ha posat sota els seus peus;

i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església (Ef 1, 22)


Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!


La majestat que teniu dalt del cel ,
els infants més petits ja la canten:
«Heu fet del firmament un baluard
que detura el rebel i l'enemic.»


Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: «Què és l'home, perquè us en recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu autoritat?»Gairebé l’heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:Ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l'ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.


Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.Ant. 1 Beneïda sou vós entre totes les dones  
i beneït és el fruit del vostre ventre.

Ant. 2 Com mirra elegida, 
emanàreu suau fragància, Mare de Déu.

Salm 18
Lloança a Déu, 
creador de l’univers i legislador
Quan el Verb es va fer carn, 
s’uní com espòs a la naturalesa humana:
el si de la Verge 
esdevingué tàlem nupcial (St. Agustí)El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l'un a l'altre es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món.Ha posat dalt del cel un pavelló per al sol,
i el sol en surt com un espòs de la cambra;
radiant com un atleta, corre pel camí,
surt a un extrem del cel i se’n va fins a l'altre;
res no s'escapa de la seva escalfor.
I vós, Senyor, tingueu pietat de nosaltres.És perfecta la llei del Senyor, i l'ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa, dóna seny als ignorants.
Els preceptes del Senyor són planers,omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls.Venerar el Senyor és cosa santa, es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos, tots són justíssims.
Són més desitjables que l'or fi, més que l'or a mans plenes;
són més dolços que la mel regalimant de la bresca.El vostre servent està prompte a guardar-los amatent;
però, qui s'adona de les pròpies errades?
Disculpeu allò que em passa inadvertit!
Preserveu-me, Senyor, de l'orgull, que no s'apoderi de mi;
així seré irreprensible, i net d'una gran culpa.Les paraules que em surten dels llavis
i els pensaments que el meu cor medita,
que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén. Ant. 2 Com mirra elegida,
emanàreu suau fragància, santa Mare de Déu.

Ant. 3 Davant el prodigi de la vostra virginitat, entonem      
joiosos càntics d’alegria.
Salm 23
Entrada del Senyor al seu santuari
Les portes del cel s’obriren davant Crist,
quan vingué a assumir la naturalesa humana.
(St. Ireneu)És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos
ni jura per ganes d'enganyar.Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquest són els qui venen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l'univers,
és aquest el rei de la glòria. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.Ant. 3 Davant el prodigi de la vostra virginitat,
entonem joiosos càntics d’alegria.
LECTURES
V. Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és amb vós.
R. Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Absolució: Que per les súpliques i els mèrits
de Santa Maria, sempre verge, i de tots els sants,
el Senyor ens condueixi al regne dels cels.
R. Amén.


(Es proposen les tres lectures oracionals que són tradicionals del Benedicta. Tanmateix, poden substituir-se per una lectura més extensa, de contingut marià, presa de la Sagrada Escriptura, dels documents de l’Església o de l’Orde, dels escrits dels sants Pares o dels autors de doctrina reconeguda.)

PRIMERA LECTURA
Lector: Pare [Germà], doneu-me la benedicció.
Benedicció: Que amb el seu Fill diví, ens protegeixi la Verge Mare.
R. Amén.
Santa Maria, Verge de les verges, Mare i filla del Rei dels reis, concediu-nos vostre consol en les tribulacions de cada dia. Que, per vostra intercessió misericordiosa, el Senyor ens concedeixi el premi celestial i el regne etern amb els seus elegits.
(I vós, Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Donem gràcies a Déu.)

RESPONSORI
V. No sé amb quines lloances exalçar-vos, virginitat inmaculada i santa * Perquè vós estotjàreu en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir.
R. No sé amb quines lloances exalçar-vos, virginitat inmaculada i santa * Perquè vós estotjàreu en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir.
V. Beneïda sou vós entre les dones i beneït és el fruit del vostre ventre.
R. Perquè vós estotjàreu en les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir.

SEGONA LECTURA
Lector: Pare [Germà], doneu-me la benedicció.
Benedicció: Que amb el seu Fill diví, ens protegeixi la Verge Mare.
R. Amén.
Santa Maria, mare piadosa, intercediu per nosaltres, Verge Santa; presenteu les nostres súpliques al vostre Fill, el qual, havent nascut per a la nostra salvació, regna ara en el Cel. Per tal que la seva gràcia misericordiosa esborri els nostres pecats.
R. Donem gràcies a Déu.

RESPONSORI
V. Feliç vós, Verge Maria, que portàreu el Creador del món:
* Infantàreu Aquell qui us va crear i resteu sempre verge.
R. Feliç vós, Verge Maria, que portàreu el Creador del món:
* Infantàreu Aquell qui us va crear i resteu sempre verge.
V. Déu vos salve, plena de gràcia, el Senyor és amb vós.
R. Infantàreu Aquell qui us va crear i resteu sempre verge.
V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
R. Infantàreu Aquell qui us va crear i resteu sempre verge.

TERCERA LECTURA
Lector: Pare [Germà], doneu-me la benedicció.
Benedicció: Que amb el seu Fill diví, ens protegeixi la Verge Mare.
R. Amén.
Santa Mare de Déu, que fóreu digna d’estotjar a les vostres entranyes Aquell que els cels no poden contenir, acolliu les nostres súpliques: que la vostra misericordiosa intercessió ens obtingui el perdó de les culpes i que el vostre guiatge maternal ens condueixi a l’estatge de la llum, on regneu per sempre amb el vostre Fill. I vós, Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Donem gràcies a Déu.

ANTÍFONA MARIANA (Salve Regina)
Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. A vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, Senyora, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. I després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria.
V. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓ
Senyor Déu Totpoderós, que per obra de l’Esperit Sant preparàreu el cos i l’ànima de Maria, gloriosa Verge i Mare, per fer d’ella una mansió digna del vostre Fill; concediu-nos que, mentre celebrem amb goig la seva memòria, per la seva piadosa intercessió siguem alliberats del mals presents i de la mort eterna. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

(En lloc de l’oració anterior, es pot dir una de les tres oracions que segueixen, segons les circumstàncies)ORACIÓ PER L’ESGLÉSIA I L’ORDE
Per la vostra pietat, Senyor, trenqueu els vincles dels nostres pecats i, per la intercessió de la benaurada Verge Maria, Mare de Déu, dels nostres set sants Pares, de sant Felip, el vostre servent, de santa Juliana i de tots els sants, assistiu i santifiqueu el nostre sant pare, el papa N, el nostre germà N, prior general, a nosaltres, els vostres servents, les nostres comunitats i els nostres benefactors; allibereu de tot mal i ompliu de virtuts els nostres pares, parents i amics; doneu-nos la pau i la salut, allunyeu de nosaltres els enemics visibles i invisibles i purifiqueu-nos dels desigs d’aquest món; concediunos puresa per a l’aire i fertilitat per a la terra; allibereu el món de la fam, de la guerra i d’altres tribulacions; conserveu aquesta ciutat [vila, poble o lloc] i tots els seus habitants lliures de qualsevol calamitat; infoneu el vostre amor als nostres amics i també als nostres enemics, i concediu el repòs etern als fidels difunts. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

PETICIÓ DE LLUM I GRÀCIA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DELS CAPÍTOLS
Dirigiu Senyor la vostra mirada sobre la nostra família que, confiant en Vós, es disposa a celebrar [celebra] un moment d’intensa convivència fraterna, i una trobada de revisió del seu compromís evangèlic. Susciteu en ella la capacitat de sentir la veu de l’Esperit i d’acollir amb fe la vostra Paraula; renoveu el seu ideal de servei, el seu amor per la justícia i el seu entusiasme apostòlic. Assistiu i santifiqueu el Prior general i els germans que participaran [participen] en el Capítol: doneu-los prudència per a judicar, fermesa per a decidir, saviesa per a discernir i clarividència per a preveure. Que res no pertorbi la seva concòrdia i que la diversitat d’opinions esdevingui comunió de propòsits; que plens d’amor vers les tradicions dels nostres pares, i sensibles als signes dels temps, es preocupin veritablement pel bé de l’Orde. Que experimentin la presència maternal de la Verge, nostra Senyora, i que per la nostra oració, feta eficaç mitjançant la vostra gràcia, els acompanyi per tal que el seu treball sigui profitós, els seu servei a l’Església i l’Orde sigui ple de joia, i el seu testimoni d’amor a Vós i als homes sigui veritable. Per Crist, Senyor nostre. Amén.INVOCACIÓ A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Oh Maria, beneïda de l’Altíssim, Mare de la Gràcia: per vós s’eleva la lloança de l’Església.
Filla predilecta del Pare, que en acollir l’anunci de l’àngel cooperàreu en la salvació de l’home: en vós la criatura va obeir altra vegada el Creador.
Mare de Jesús, el Fill de Déu, que conservant la Paraula en el vostre cor ens heu mostrat el camí de la saviesa: en vós l’home es va obrir a la Bona Nova.
Esposa estimada de l’Esperit que en rebre el Verb de Déu en les vostres entranyes heu donat la vida al món: en vós l’home s’ha fet estatge de l’Etern.
Aquesta imatge vostra, Mare de Déu dels Dolors, ens recorda devotament (des de fa segles) la vostra dignitat única i la vostra intercessió maternal.
Mare piadosa, Verge orant, ens adrecem a vós: que la vostra gloriosa assistència sostingui la nostra súplica i que la vostra misericòrdia ens obtingui la pau i la salvació a nosaltres, a tots els vostres Servents, als nostres familiars, als nostres germans en la fe i a tots els homes. Imploreu del Pare, per a nosaltres, el ple coneixement de Crist, els dons de l’Esperit, la protecció en front dels perills i l’alliberament del mal. Feu que amb vós edifiquem el Regne del Senyor, regne de lloança perenne, regne de justícia i de pau, per a tothom i per sempre. Amén.

COMIAT
Que santa Maria ens protegeixi i ens guiï benigna en el camí de la vida.
R. Amén.

2. AVEMARIA
L’Avemaria és l’oració més preuada de la pietat popular. És una oració “bíblica”, amb la salutació de Gabriel a Maria i la benedicció exclamada per Elisabet preses de l’evangeli segons Lluc; és una oració “eclesial”, perquè reflecteix l’experiència de l’Església i expressa la fe en la maternitat divina i en la intercessió misericordiosa de la Verge; és una oració “litúrgica”, perquè es repeteix evocadora en diverses celebracions de l’ofici diví i dels sants misteris; és una oració “popular”, perquè constitueix el nucli central d’exercicis pietosos molt difosos i estimats pel poble cristià, com ara l’Àngelus o el sant Rosari; és, en fi, una oració “catequètica”, perquè és font inspiradora dels ensenyaments de l’Església i n’és objecte, ella mateixa, de catequesi.

INVITACIÓ A LA LLOANÇA
Beneïda sou vós, filla, del Déu Altíssim, més que no pas totes les dones.
I beneït el Senyor, que ha creat el cel i la terra.

Vós sou la glòria de Jerusalem; vós, l’honor d’Israel;
vós l’orgull del nostre poble.
Que l’amor del Pare, que elegí Maria, la gràcia i la pau del Fill i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.
I amb el vostre esperit.

HIMNE


Sóc l’esclava del Senyor
que es compleixin en mi les teves paraules”.

Vós sou la terra obedient, Maria,
la creació que estima i adora.

Vós sou la filla fidel de Sió
arrel santa que engendra flor
per tots desitjada, invocada, esperada,
flor de llum en el nostre desert.

Així l’Església repeteix cada dia
aquestes paraules de la serventa humil,
i tornaria tot com al principi,
quan Déu caminava pel paradís.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
que des del principi renoven les coses:
ens han donat una Mare Verge,
bellesa intacta de tota la creació.

"ALEGREU-VOS MARIA"
La salutació de l’àngel Gabriel obre la pregària de l’Avemaria. És el mateix Déu qui, per mediació del seu àngel, saluda Maria. La nostra pregària gosa reprendre la salutació de Maria amb la mirada que Déu va dirigir a la seva humil serventa i alegrar-se de la joia que troba en ella.

LECTURA DEL LLIBRE DEL PROFETA SOFONIES

Crida de goig, ciutat de Sió!
Clameu ben fort, gent d’Israel!
Alegra’t i celebra-ho de tot cor, Jerusalem!
El Senyor, el teu Déu, el tens a dins.
Ell és poderós i et salva.
Per tu se sent joiós i alegre;
per l’amor que et té, no et vol blasmar;
per tu està content i crida de goig.
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)

LECTURA DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSI


El Senyor, el Déu de l’univers, ha instaurat el seu Regne. Alegrem-nos-en i celebrem-ho, cantem la seva glòria. Ha arribat l’hora de les noces de l’Anyell, i la seva esposa ja està engalanada. Li ha estat concedit de vestir-se de lli blanc i resplendent.
Paraula de Déu.

Us lloem, Senyor.


Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és amb vós i beneïda sou vos entre totes les dones
i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

ORACIÓ
Santa Maria, verge esposa de Josep, amb la salutació de l’àngel arribà l’hora de l’alegria messiànica, compliment de l’esperança d’Israel, albada dels nous temps.
Ensenyeu-nos, Verge humil, d’acomplir, com vós, la voluntat de Déu i cercar en l’Esperit l’única font del goig pur.
Verge de l’anunci, causa de la nostra alegria, intercediu per nosaltres davant el vostre Fill.
Amén.

"PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB VÓS"
Les dues paraules de la salutació de l’àngel s’il·lustren mútuament. Maria és plena de gràcia perquè el Senyor és amb ella. La gràcia de la qual és plena és la presència d’Aquell que és la font de tota gràcia. “Alegra’t filla de Jerusalem el Senyor és enmig teu” Maria, en qui el mateix Senyor ve a habitar, és en persona la filla de Sió, l’arca de l’aliança, el lloc on resideix la glòria del Senyor: és “l’estança de Déu entre els homes” “Plena de gràcia” es va donar tota a Aquell qui ve a habitar en ella i que ella va donar al món.

LECTURA DEL LLIBRE DEL PROFETA ISAÏES

Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu,que m’ha mudat amb vestits de victòria, m’ha cobert amb un mantell de salvació,com el nuvi coronat amb la diadema, com la núvia adornada amb joiells. Com la terra fa créixer la brotada i el jardí fa germinar la llavor,el Senyor, Déu sobirà, farà germinar la salvació i el triomf davant totes les nacions.
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)
LECTURA DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSI
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs. I vaig sentir una veu forta que proclamava des del tron:
«Aquest és el tabernacle on Déu habitarà entre els homes. Ells seran el seu poble, i el seu Déu serà “Déu que és amb ells”».
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és amb vós i beneïda sou vos entre totes les dones
i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

ORACIÓ

Verge vestida de sol, reflex de la llum de Déu, transparència de l’Esperit: vós heu trobat gràcia davant l’Altíssim per a vós i per a nosaltres.
A l’hora del parany, protegiu-nos, Verge plena de gràcia, perquè res no enfosqueixi la resplendor de l’alba vestidura, i a la fi de la vida, puguem contemplar, sants i immaculats, la claror de la divina mirada.
Verge, bellesa intacta, estimada per Déu,intercediu per nosaltres davant el vostre Fill.
Amén.
"SOU BENEÏDA ENTRE TOTES LES DONES"
Després de la salutació de l’àngel, fem nostra la d’Elisabet. “Plena de l’Esperit Sant”, Elisabet és la primera de la llarga sèrie de generacions que declaren Maria “benaurada”: “Feliç tu que has cregut...” ; Maria és “beneïda entre totes les dones” perquè ha cregut en el compliment de la paraula del Senyor.

DEL LLIBRE DE JUDIT

Ozies digué a Judit: «El Déu Altíssim, filla, t’ha beneït més que a totes les dones de la terra. Sigui beneït el Senyor Déu, creador del cel i de la terra, que t’ha guiat fins a decapitar el cabdill dels nostres enemics.
Els homes no oblidaran mai com has sabut mantenir l’esperança i recordaran per sempre més aquesta obra del poder de Déu.»
Tant bon punt entraren a casa seva, la van beneir tots alhora, dient: «Tu ets la glòria de Jerusalem, l’orgull d’Israel, l’honor del nostre poble! Has fet aquesta gesta amb les teves pròpies mans. Has fet el bé a Israel, i Déu mateix es complau en la teva obra. Que el Senyor totpoderós et beneeixi per tots els segles!»
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)
LECTURA DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSI
Va tocar el setè àngel i en el cel s’aixecà un estol de veus potents que proclamaven: «El domini del món és ara del Senyor nostre i del seu Messies, i regnarà pels segles dels segles!»
Aleshores els vint-i-quatre ancians que seuen davant Déu en els seus trons es van prosternar amb el front fins a terra i adoraven Déu dient: «Gràcies, Senyor, Déu de l’univers, el qui és i el qui era, perquè ja has pres el teu gran poder i has instaurat el teu Regne.»
Aleshores es va obrir el temple de Déu que hi ha en el cel, i dins el temple va aparèixer l’arca de l’aliança de Déu.
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és amb vós i beneïda sou vos entre totes les dones
i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.


ORACIÓ
Beneïda sou vós entre les dones, Verge Maria, perquè de la Paraula acollida al vostre cor, n’heu esdevingut deixebla; del Verb acollit al vostre si, en fóreu mare; del Fill nascut de la vostra carn, en fóreu guarda i mestra.
Beneïda sou vós entre les dones, Verge Maria, perquè fóreu una dona humil i pobre, benèvola i humil de cor, assedegada de justícia i plena de misericòrdia.
Verge, dona de les benaurances, acompanyeu-nos en el camí obscur de la fe i ajudeu-nos a descobrir en el sofriment de la història la presència lluminosa de Crist.
Santa Maria, beneïda vós que heu cregut, intercediu per nosaltres davant el vostre Fill.
Amén.

"BENEÏT ÉS EL FRUIT DEL VOSTRE VENTRE"
Abraham, per la seva fe, va esdevenir una benedicció per a “totes les nacions de la terra” (Gn 12, 3). Per la seva fe, Maria va esdevenir la mare dels creients gràcies a la qual totes les nacions de la terra reben Aquell qui és la benedicció mateixa de Déu: “Jesús, el fruit beneït del vostre ventre”.

LECTURA DEL LLIBRE DEL GÈNESI

El Senyor va dir a Abraham: «Vés-te’n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del país es valdran del teu nom per a beneir-se.»
Després, el Senyor va comunicar la seva paraula a Abraham en una visió i li va dir: «Mira el cel i compta les estrelles, si és que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència.»
Abraham va creure en el Senyor, i el Senyor li ho comptà com a justícia.
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)
LECTURA DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSI
Llavors aparegué en el cel un gran senyal prodigiós: una dona que tenia el sol per vestit, amb la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles. Esperava un fill i cridava afligida pels dolors del part. La dona va posar al món un fill, un noi que ha de governar totes les nacions amb una vara de ferro. El fill de la dona va ser endut cap a Déu i cap el seu tron.
Paraula de Déu.
Us lloem, Senyor.

Déu vos salve Maria, plena sou de gràcia,
el Senyor és amb vós i beneïda sou vos entre totes les dones
i beneit és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.


ORACIÓ
De la nissaga d’Adam és el vostre Fill, Verge Maria; descendent d’Abraham, rebrot de David: en ell s’acompleixen les promeses antigues, per ell són beneïts tots els pobles.
Dins el vostre ventre, l’envolcalla l’amor del Pare, l’ungeix santificant l’Esperit diví, perquè sigui “consagrat amb oli d’alegria, beneït de Déu per sempre”.
Vós sou, Maria, la terra sagrada on brolla la llavor de la Paraula; vós, l’arbre bo que produeix el bon Fruit; vós, la font viva de la nostra Benedicció.
Verge beneïda, mare del Fruit beneït, intercediu per nosaltres davant el vostre Fill.
Amén.
(Tothom s’asseu per a una estona de silenci. Després el diaca, acompanyat pels acòlits que porten la llum i l’encens, introdueix solemnement l’evangeliari obert a l’aula eclesial per a la proclamació del passatge de l’anunciació. Tothom s’aixeca.)

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)
Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia, al·leluia, (2)

DE L’EVANGELI SEGONS SANT LLUC

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué: «Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.»
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. L’àngel li digué: «No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.»
Maria preguntà a l’àngel: «Com podrà ser això, si jo sóc verge?» L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant, i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta a concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.»
Maria va dir: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.
Paraula del Senyor.
Lloança a vós oh Crist!


"VÓS SOU, MARIA, LA SANTA MARE DEL SENYOR"

Santa, en la vostra Concepció pura i immaculada, delícia del Pare, del Fill i de l’Esperit.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, en el vostre naixement, goig dels patriarques, rebrot de la soca de Jessè, aurora de la salvació: en vós es féu proper l’Esperat de tots els pobles.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, en l’anunci de l’àngel: humil serventa del Senyor, en el cor i en el ventre virginal acollíreu per a nosaltres el Verb de Déu.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, en la vostra maternitat virginal, fecundada per l’alè diví, Mare del Sant de Déu.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, en la visita a Elisabet, vós, profetessa dels nous temps, arca de la nova aliança, núvol prenyat de l’Evangeli i de la Gràcia.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, a les noces de Canà: per la vostra imploració confiada vessen de misteri les àmfores, com el vostre cor de misericòrdia.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, vora l’arbre de la creu: testimoni del perdó concedit, de la Sang vessada, de l’Esperit infós.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.
Santa, en el sepulcre buit i en el cenacle de vent i foc, primícia de la Pasqua, veu orant de l’Església verge.
Vós sou, Maria, la santa Mare del Senyor.

Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en la hora de la nostra mort. Amén, Jesús.

PREGUEU PER NOSALTRES, PECADORS
Mare de Déu, sou vós, Maria, humil serventa, Mare del Senyor que el cel i la terra no poden contenir. Per la vostra maternitat singular, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, Verge de Natzaret, Mare del Creador: “per ell tot ha vingut a l’existència i res no hi ha vingut sense ell”. Per la vostra maternitat divina, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, esposa promesa de Josep, mare gloriosa de Crist, sacerdot, profeta i rei. Per la vostra maternitat messiànica, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, verge prudent, mare de la Saviesa eterna, que ha fet de vós el seu tabernacle. Per la vostra maternitat esponsal, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, nova Eva, Mare del Redemptor que, vessant la sang des de la creu, ha pagat el preu del nostre rescat. Per la vostra maternitat salvífica, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, verge dolorosa, Mare del Crucificat, que en morir us ha constituït Mare de tots els pobles. Per la vostra maternitat pasqual, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors.
Mare de Déu, sou vós, Maria, germana nostra, Mare de l’Emmanuel, el “Déu-amb nosaltres”, per sempre germà nostre, per sempre partícip de la història humana. Per la vostra maternitat universal, confiats us implorem:
Pregueu per nosaltres, pecadors

Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en la hora de la nostra mort. Amén, Jesús.

PREGUEU PER NOSALTRES, ARA I SEMPRE
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, en el nostre avui ombrívol i curull d’esperances.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, quan s’alça el sospir angoixat del desterrat, el plor de l’orfe, el plany de l’oprimit.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, en l’hora desolada de l’odi racial, de l’imperi de la violència, de l’ofensa de la dignitat de l’home.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, en l’hora en què se sent l’estrèpit sinistre de la guerra, les armes arrepleguen víctimes innocents i la fam degrada i mata.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, en el nostre temps, en què urgeix que la Paraula corri de pressa i s’encengui arreu el foc de l’ amor.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, que pertot es despleguen a la santa Església nous horitzons i es llauren nous solcs on sembrar la llavor de l’Evangeli.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, ara, que l’Esperit actua i, per mitjà del misteri de la creu, transforma el rostre desfigurat de l’home en el rostre transfigurat de Crist.
Pregueu per nosaltres, ara i sempre.

Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en la hora de la nostra mort. Amén, Jesús.

PREGUEU PER NOSALTRES, EN L’HORA DE LA NOSTRA MORT
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, en l’hora de la nostra mort. En la vostra oració, gireu-vos envers nosaltres, mare de misericòrdia, perquè l’hora de la mort ens sigui un sacrifici de purificació per les nostres culpes.
Pregueu per nosaltres, en l’hora de la nostra mort.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, en l’hora de la nostra mort. Pregueu per nosaltres, mare de la santa esperança, perquè la nostra mort sigui moment d’abandonament confiat a les mans del Pare.
Pregueu per nosaltres, en l’hora de la nostra mort.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, en l’hora de la nostra mort. Pregueu amb nosaltres, mare de la vida, perquè la nostra mort sigui oblació santa, unida al sacrifici del vostre Fill.
Pregueu per nosaltres, en l’hora de la nostra mort.
Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu, en l’hora de la nostra mort. Pregueu, perquè, travessat el llindar inquietant de la mort, siguem acollits, Mare, al lloc de la llum i de la pau, on el vostre Fill viu i regna immortal, amb el Pare i l’Esperit per tots els segles.
Pregueu per nosaltres, en l’hora de la nostra mort.

Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en la hora de la nostra mort. Amén, Jesús.

CÀNTIC DE LA BENAURADA VERGE MARIA
El centre de la nostra celebració ha estat la proclamació de la pàgina de Lluc en què l’àngel Gabriel, en nom del Senyor, porta a Maria el missatge de gràcia i de salvació per a tota la humanitat.
La conclusió de la celebració serà el cant del Magnificat. Maria en rebre la salutació d’Elisabet «Beneïda entre totes les dones; feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà!» la remet a la glòria de Déu i exclama: «La meva ànima magnifica el Senyor. El Totpoderós obra en mi meravelles».
La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli i exalça els humils.
Omple de béns els pobres i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill
i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén


BENEDICCIÓ I COMIAT

Que sigui amb vosaltres l’ànima de Maria, per a lloar el Senyor.
Amén.
Que sigui amb vosaltres l’esperit de Maria, per a exultar en Déu.
Amén.
Que sigui amb vosaltres el cor de Maria, per a cantar la misericòrdia del Senyor.
Amén.
I que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Beneïm el Senyor.
Donem gràcies a Déu.


ANTÍFONA FINAL A LA MARE DE DÉU (Salve Regina)

Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. A vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, Senyora, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. I després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria.Mare de Déu dels Dolors!
Pregueu per nosaltres.


Actualitzat: 29 desembre 2022