V. ALTRES


Contingut Arxius pdf

1. SÚPLICA dels SERVENTS. HIMNE  

2. 4 de maig NOVENA a SANT PELEGRÍ · PATRÓ dels MALALTS de CÀNCER i de ÚLCERES. 

3. 16 de novembre TOTS els SANTS de l’ORDE · PRIMERES VESPRES

4. 17 de novembre DIFUNTS de l’ORDE · PRIMERES VESPRES 

1. SÚPLICA dels SERVENTS. HIMNE


Bondat que ve a descloure'ns l'insondable
tresor on hi ha la gràcia, santa Mare,
infon als teus servents nova esperança.
Virtut que generosa ens ve a socórrer
pel camí, tot incert i prou difícil,
dona'ns fidelitat per a servir-te.
El nostre compromís sagrat referma
de servir en l'amor fratern els homes,
l'esguard fixat en tu, seguint el Crist.
    lletra fr. Davide M. Montagna, osm.
      música fr. Francesco M. Rigobello, osm.
      traducció Joan Rosàs, ossm.

Vídeo YouTube: Súplica dels Servents. 1

Vídeo YouTube: Súplica dels Servents. 2


2. SANT PELEGRÍ LAZIOSI, OSM 1260-1345
Patró dels malalts de cáncer i de úlceres 
Biografia

Sant Pelegrí Laziosi, osm, va néixer a Forlì (Itàlia) l’any 1265.
Quan el prior general dels Servents de Maria, sant Felip Benizi, va anar a Forlì per retornar els seus ciutadans a l’obediència de la Seu Apostòlica, fou expulsat amb cops i insults per un grup de gent entre els que hi havia Pelegrí que llavors portava una vida turbulenta. Sant Felip va acceptar l’agressió amb tanta mansuetud que Pelegrí, de 18 anys, admirat va anar a demanar-li humilment perdó. 
Poc després va anar al convent dels Servents de Maria de Siena on va demanar l'hàbit i, sota el guiatge del beat Francesc de Siena, va professar.
Enviat a la seva ciutat de Forlì, va fundar una nova casa dels Servents i es va dedicar a predicar, a la pregària i a les obres de caritat, i donà exemple de penitència i de paciència en suportar les malalties.
Quan tenia 60 anys tenia una llaga a la cama que es va anar agreujant de tal manera que el metge va decidir que calia amputar-li. La nit abans, però, Pelegrí va estar pregant davant la imatge del Sant Crist, i s’hi va quedar adormit somiant que Jesús baixava de la creu i li tocava la cama.  
L’endemà, quan el metge hi va anar, va veure com, miraculosa-ment, la cama estava curada.
Va morir l’any 1345 als 85 anys. Al seu enterrament hi van acudir multituds de tota la comarca i es diu que alguns malalts s’hi van curar.
Fou canonitzat pel Papa Benet XIII l’any 1726, i el seu cos es conserva incorrupte a l’església dels Servents de Maria de Forlì. Es conten nombrosos miracles deguts a la seva intercessió.

NOVENA
Invocació a l'Esperit Sant
Veniu Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels; i enceneu en ells el foc del vostre amor. Envieu el Vostre Esperit i tot serà creat. I renovareu la faç de la terra.
Preguem
Oh Déu, que us heu dignat instruir els cors dels vostres fidels amb la llum de l'Esperit Sant. Us demanem que pel mateix Esperit sapiguem obrar rectament, i ens n’alegrem amb el seu celestial consol. Us ho demanem per Jesucrist Senyor Nostre. Amén.
Oració preparatòria
Senyor meu Jesucrist que desitgeu que Sant Pelegrí sigui invocat com a Protector dels malalts de càncer o de úlceres. Us donem gràcies Senyor, per la vostra compassió pels que pateixen i per concedir-nos la vostra misericòrdia per intercessió del vostre servent Sant Pelegrí.
Concediu-nos que els seus precs ajudin a les nombroses ànimes que pateixen afligides en el seu cos amb la malaltia del càncer o de úlceres i us encomanem especialment a
(Aquí, si s’escau,  s’anomena aquell o aquells pels qui es resa en particular aquesta novena).
Digneu-vos escoltar benigne les súpliques de Sant Pelegrí, i les de  la vostra Santíssima Mare, Salut dels malalts, a favor d'aquells que encomanem a la compassió i amor del vostre Sacratíssim Cor. Doneu-los paciència i resignació en la seva aflicció. Doneu-los el consol que necessiten i especialment la curació que anhelen, si és pel be de les seves ànimes. Concediu-nos que adorem i imitem els vostres dolors sagrats amb veritable amor, perquè podem merèixer quan sigui l’hora la recompensa eterna d'estar amb Vós a la glòria que viviu i regneu amb Déu Pare i l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.

PRIMER DIA
Oh gloriós Sant Pelegrí, model perfecte de virtut, tu que vas respondre promptament a la crida divina, deixant els honors, comoditats i riqueses d’aquest món, quan prosternat davant una imatge de Santa Maria a la catedral de Forlì imploraves la seva poderosa intercessió i vas ser cridat per Ella perquè fossis el ser Servent; Et prego, que m’obtinguis correspondre promptament a totes les inspiracions divines, i que deixant tots els bens i plaers d’aquest món, estigui sempre disposat a complir la seva divina voluntat. Amén.
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

SEGON DIA
Oh venturós Sant Pelegrí. Que per la teva promptitud i fervor en respondre a la crida divina vas merèixer rebre un àngel com a guia en el camí a Siena quan anaves a demanar ser admès a l’Orde dels Servents de Maria; Et suplico que m’obtinguis que sigui assistit pel meu bon àngel en tots els moments de la meva vida i sigui il·luminat i guiat per ell en el meu camí vers la vida eterna. Amén.
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT). 

TERCER DIA
Que ben rebut al cel, ¡oh gloriós Sant Pelegrí, fou el sacrifici que vas fer voluntàriament d’oferir la teva ànima i el teu cos a la vida religiosa, renunciant als plaers del món. Déu es va dignar demostrar-te quan acceptat va ser el teu renunciament al rebre la sagrada lliurea de Servent de Maria, quan miraculosament es va veure sobre el teu cap una bola de foc, emblema d’eminent santedat amb la que vas brillar a l’Església de Jesucrist; Et demano m’obtinguis, ¡oh gran sant! participar d’aquest sant foc, i que consumeixi en mi tot l’afecte terrenal perquè pugui desitjar i cercar només l’amor de Déu. Amén.
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

QUART DIA
¡Oh Sant Pelegrí, Fidel Servent de Maria, que vas perseverar generosament en el camí veritable de la virtut i la santedat. Constant en l’oració, rígid en el dejuni i l’abstinència, auster per a dominar el teu cos, i un exemple vivent de penitència pels teus germans. Penedit dels teus pecats de joventut, vas avorrir el pecat mereixent viure sempre pur fins el final dels teus dies a la terra; Et demano que pugui imitar-te, ¡oh gloriós sant!, i sincerament penedit dels meus pecats, m’obtinguis per la teva intercessió, la misericòrdia, el perdó de Déu i la gràcia de no morir a l’imperi de les passions mundanes; que, constant en les meves decisions, serveixi sempre a Déu per a continuar fidel fins a la mort i merèixer la corona de la vida eterna. Amén. 
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

CINQUÈ DIA
Humil Sant Pelegrí. Foren grans en veritat els teus mèrits complint amb tot el rigor els més servils deures per amb els teus germans. No hauries arribat a la dignitat sacerdotal si no haguessis tingut de complir, pel vot d’obediència, les ordres dels teus superiors; Et suplico que m’obtinguis, veritable humilitat de cor, perquè lliure dels honors i plaers del món, pugui amagar la meva vida amb Jesucrist en Déu i així sigui digne de rebre la seva gràcia i glòria al cel. Amén.
 (Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

SISÈ DIA
¡Oh Sant Pelegrí! Que amb paciència admirable vas patir, sense murmurar mai, les contradiccions i insults dels homes, i no tenint-ne prou amb fer rigoroses penitències, demanaves a Déu més grans sofriments que vas suportar en silenci: l’agut dolor d’una úlcera incurable que vas patir a conseqüència de la teva mortificació penitencial. ¡Quan amorosament el nostre Creador va recompensar la teva fe i els teus sofriments, quan en un miracle, Jesucrist tocant l’úlcera amb la seva ma et va guarir; Et prego m’atorguis, practiqui la paciència i mortifiqui els meus sentits com a expiació dels meus pecats i així pugui participar del mateix consol que tu ja gaudeixes en el paradís etern. Amén. 
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

SETÈ DIA
¡Oh beneit apòstol Sant Pelegrí, ple de zel per la conversió dels pecadors i incansable predicador de la paraula divina, que vas portat tantes ànimes al camí de la penitència promovent la glòria i l’honor de Déu arreu del món i que Ell es va dignar confirmar amb miracles; Et demano m’obtinguis que no en tingui prou en treballar per la meva pròpia salvació, i ho faci també per a la santificació d’altres ànimes per mitjà del bon exemple, oració constant, bons consells i apostolat incansable. Que feliç seria si pogués estendre la glòria de Déu a la terra i així aconseguir la meva part amb tu i tots els sants a l’eterna glòria. Amén. 
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT). 

VUITÈ DIA
Oh Déu, que ens heu donat com a Sant Pelegrí un àngel com a company, a la vostra Mare com a mestra, i al vostre fill Jesús perquè ens guareixi i ens salvi; us supliquem que ens concedeixis que mentre vivim a aquest món els estimem intensament i un cop al cel els beneïm per sempre. Us ho demanem pel mateix Jesucrist, Senyor Nostre. Amén. 
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

NOVÉ DIA
Oh Déu Totpoderós, escolteu benigne les pregàries que us elevem en honor de Sant Pelegrí el vostre amat servent i protector de tots els que pateixen càncer o úlceres, perquè nosaltres, que no podem confiar en els propis mèrits, puguem rebre el vostre auxili misericordiós en les nostres necessitats per la intercessió del vostra servent Pelegrí, que va lliurar la seva vida al vostre servei i al de la humanitat sencera. Us demanem aquesta gràcia per Jesucrist Senyor Nostre. Amén. 
(Acabar amb les PREGÀRIES DE COMIAT).

PREGÀRIES DE COMIAT

Oració a la Mare de Déu dels Dolors

Oh nostre estimada Mare de Déu dels Dolors, mireu-me, soc el/la vostre fill/a, pregant davant vostre. He vingut a suplicar-te aquest favor especial per intercessió del vostre fidel Servent Sant Pelegrí.
(es fa la petició).
Oh, Mare Dolorosa, us prego que presenteu aquesta petició al teu fill Diví. Si vos hi intercediu no la rebutjarà. Ja sé, bona Mare, que vós voleu que jo accepti en tot la voluntat de Déu. Es per això que amb confidència de fill m’abandono a la santa voluntat de Déu. Si lo que jo demano no convé que em sigui concedit, feu-me digne de rebre allò que sigui de més gran benefici per a la meva ànima. Dolça Mare Dolorosa, jo us estimo i poso tota la meva confiança en Vós, doncs els vostres precs davant Déu son molt poderosos. Per a la major glòria de Déu, en nom de Jesucrist i per la intercessió de Sant Pelegrí, a qui Vós portàreu a la santedat, oïu-me i concediu-me el que us demano. Amén.

Oració a Sant Pelegrí


Forlì: Capella de Sant Pelegrí - Sepulcre amb el cos incorrupte del Sant
Oh Sant Pelegrí, a qui la Santa Mare Església ha declarat protector dels que sofreixen de càncer o de úlceres, vinc amb gran confiança perquè m’ajudis en la present infermetat. Mira que afligit/da en el cos i en l’ànima ja decau la meva valentia i la impaciència i la tristor m’oprimeixen, per això et demano que intercedeixis per mi Bon Sant Pelegrí, demana a Déu que m’alleugi d’aquesta infermetat si es la seva Santa Voluntat. Advoqueu davant la nostre Mare de Déu dels Dolors, a qui vas estimar amb tendresa, perquè ella m’ajudi amb la seva poderosa súplica i dolç consol.
Més, si es la voluntat de Déu que jo sofreixi aquesta infermetat, obteniu-me valor i fortalesa per acceptar amb resignació i paciència totes aquestes proves de l’amorosa ma de Déu. Que aquests sofriments em portin a una vida millor i em permetin expiar els meus pecats i tots els pecats del món.
Sant Pelegrí, ajudem a imitar el teu sofriment, unint-me a Jesús Crucificat i a la seva Mare Dolorosa i a oferir les meves penes i dolors a Déu amb tot l’amor del meu cor per a la seva glòria i la salvació de les ànimes, especialment de la meva. Amén.
Sant Pelegrí. Pregueu per nosaltres.
Mare de Déu dels Dolors. Pregueu per nosaltres.


16 de novembre. Festa
3. TOTS ELS SANTS DE L'ORDE
PRIMERES VESPRES
INVITATORI 
Ant. Veniu , adorem al Senyor, 
admirable en els sants Servents de Maria.
OFICI DE LECTURA
HIMNE
Pels camins del cel
hi van els germans nostres.
Van ser deixebles fidels,
van ser Servents Maria,
van ser fills preclars i bons.
dels set Sants Fundadors.

Dòcils a la Paraula ,
lliures són i sense taca ;
pobres, en car rics de gràcia ;
purs, tot plens d'amor.

Viuen mirant a la Verge,
que ara reina i fou serventa;
i al cor conserven com ella
la Paraula i la mediten.

Humils i senzills,
com ella esperen i creuen;
amb ella al peu de la creu
del que pateix i gemega.

Com els primers Pares
d'Agustí segueixen la Regla :
estimar Déu i al germà,
ser molts i una ànima sola .

Pels camins del cel
hi van els germans nostres.
T'alabin, Senyor , els Servents ,
cantin els teus dons de gràcia.

Que és gran , enmig del seu poble ,
el Déu que ens estima i salva ! Amén.

SALMÒDIA Ant. 1. Lloeu el Senyor, gaudiu de la seva presència: a la terra heu servit fidelment santa Maria.
SALM 112
Lloat sigui el nom del Senyor
Ha mirat la petitesa de la seva serventa;
derroca els poderosos del soli i exalta els humils (Lc 1,48.52).

Servents del Senyor, lloeu-lo, lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol lloeu el nom del Senyor.
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,  
i des d'allí s'inclina per veure el cel i la terra.
Aixeca de la pols el desvalgut, treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos, els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa, la fa mare feliç amb els fills.


ORACIÓ SÀLMICA

Que ressoni; senyor, a totes les cases dels Servents la lloança de vostre nom, des de la sortida fins a la posta del sol, perquè heu portat al regne del cel una incomptable multitud de germans nostres, servents humils de santa Maria, per asseure’ls allí amb els amics del vostre Fill. Que viu i regna pels segles dels segles.

Ant. 2
Lloeu , Servents, als atris de la Jerusalem celestial: heu complert fidelment les prometences al Senyor.

SALM 115
Acció de gràcies al temple
Estan davant el tron de Déu donant-li culte nit i dia. (Ap 7, 15)


Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc, de dissortat!»;
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen!»
Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
Compliré les meves prometences,
ho faré davant el poble.
Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.
Us oferiré una víctima d'acció de gràcies
invocant el teu nom;
compliré les meves prometences,
ho faré davant el poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem.

Ant. 2 Lloeu , Servents, als atris de la Jerusalem celestial: heu complert fidelment les prometences al Senyor.

ORACIÓ SÀLMICA

Molt us va costar, Senyor, la mort del vostre Sant, Jesucrist, el qual, per la sang vessada a la creu, reconcilià el cel i la terra; feu que la seva vida sigui per a nosaltres exemple suprem de capteniment, i la seva mort, font copiosa de misericòrdia i de pau. Per Crist, Senyor nostre.
Ant. 3 Beneït sigueu, oh Déu, que elegíreu els nostres germans perquè fossin sants i irreprensibles als vostres ulls.


CÀNTIC EF 1, 3-10

El Déu Salvador


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.
Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat.
En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.
La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim.
Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres per executar-la quan els temps fossin madurs:
Ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.
Ant. 3 Beneït sigueu, oh Déu, que elegíreu els nostres germans perquè fossin sants i irreprensibles als vostres ulls.


ORACIÓ SÀLMICA
Sou beneït, Senyor, vós que en Crist, el vostre Unigènit, ens heu sadollat de béns i per ell ens heu destinat a ser fills vostres; digneu-vos a completar el vostre designi amorós, per tal que, fonamentats i recapitulats en Crist, juntament amb ell cantem eternament la vostra lloança. Per Crist, Senyor nostre. 


LECTURA BREU Ap 7, 14-17
Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu donant-li culte nit i dia dins el seu temple. El qui seu al tron els farà viure en el seu tabernacle. Mai més no passaran fam ni set, ni els farà mal el sol ni la xardor, perquè l'Anyell que està en el tron els pasturarà i els conduirà a les fonts d'aigua viva. I Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.

RESPONSORI BREU
V. Els sants, al cel, canten sens parar: “Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers”.
R. Els sants, al cel, canten sens parar: “Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers”.
V. Ell és el Senyor, el qui era, el qui és i el qui ve.
R. “Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers”.
V. Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
R. Els sants, al cel, canten sens parar: “Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers”.


CÀNTIC DE MARIA
Ant. Oh gloriosos Servents de santa Maria, que, fita la mirada en la Senyora, aprenguéreu d’ella a estimar sincerament Déu i el proïsme!.

PREGÀRIES
En acabar el dia, adrecem al Senyor les nostres peticions, acompanyades per la intercessió de tants germans i germanes nostres. Diguem tots junts: 
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.

Senyor, vós que santifiqueu contínuament la vostra Església, transformeu-nos amb el vostre Esperit d’amor, perquè esdevinguem un reflex fidel de la vostra santedat.
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.

Vós que inspiràreu als nostres germans la decisió d’abraçar una vida conforme als exemples de l’Església primitiva, feu que visquem en comunió fraternal i busquem incessantment els valors autèntics del Regne.
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.

Vós que us manifesteu de múltiples maneres als qui us cerquen amb sinceritat, feu que percebem la vostra veu i hi responguem sol·lícits. 
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.

Vós que féreu els nostres germans fidels a llur vocació de servents de santa Maria, feu que progressem constantment en la imitació de les virtuts de nostra Senyora.
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.
Abans de la següent petició, pels difunts, es poden afegir altres intencions.
Vós que estimeu la vida i sacieu els qui tenen fam i set de ser justos, tingueu pietat dels germans i germanes difunts de l’Orde i apagueu llur set d’amor. 
Senyor il·lumineu el nostre camí cap a vós.

Tot esperant d’esdevenir també nosaltres un dia ciutadans del regne del Pare, concloguem la nostra lloança vespertina, dient amb un sol cor i un sola veu: Parenostre.

ORACIÓ
Senyor, Déu nostre,
conserveu sempre en nosaltres
l’esperit de servei amorós,
que amb tanta abundància concedíreu
als sants servents de la Benaurada Verge Maria,
pares, germans i amics nostres.
Per nostre Senyor Jesucrist.


17 de novembre
4. COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS DIFUNTS DE L’ORDE
germans, germanes, parents i benefactors. 

HIMNE

Oh Crist, vós, rei d’immens poder,
l’honor del Pare procurant
i també nostra dignitat,
els dards trencàreu de la mort.
Prenent la vostra flaquedat
i disposat a gran combat,
la mort, amb què la serp vencé,
morint xafàreu, vencedor.
I del sepulcre ressorgint,
amb vostra Pasqua divinal
els qui de nou morts pel pecat
sempre a la vida renoveu.
Deu-nos la vida divinal,
que, com a espòs quan tornareu,
tots amb la llàntia flagrant
ens trobeu promptes per al cel.
Doneu entrada, Jutge august,
al lloc de llum i etern descans
als qui la fe en la Trinitat
va unir i la santa caritat.
De Maria els Servents crideu,
que, alliberats del pes del cos,
del Pare al regne volin ja
per enaltir-vos sempre més. Amén.


SALMÒDIA

Ant. 1 Acull, Senyor, el desig dels desvalguts; enforteix el seu cor, escolta'ls.

SALM 15
La meva heretat és el Senyor
Déu ha ressuscitat Jesús i l’ha alliberat dels braços de la mort (Fets 2, 24)


Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.

Jo dic: "Ningú com vós no em fa feliç."

 

Però ells estan pels déus de la regió,

pels sobirans que tenen en gran estima.

Multipliquen els seus ídols,

s'entenen amb altres déus.

 

Les meves mans no els duran cap ofrena,

els meus llavis no diran els seus noms.

Senyor, heretat meva i calze meu,

vós m'heu triat la possessió;

la part que m'ha tocat és deliciosa,

i m'encisa la meva heretat.

 

Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.

Fins a les nits m'amonesta el meu cor.

Sempre tinc present el Senyor;

amb ell a la dreta, mai no cauré.

 

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,

fins el meu cos reposa confiat:

no abandonareu la meva vida enmig dels morts,

ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

 

M'ensenyareu el camí que duu a la vida:

joia i festa a desdir a la vostra presència;

al costat vostre delícies per sempre.

 

Ant. 1 Acull, Senyor, el desig dels desvalguts; enforteix el seu cor, escolta'ls.

 

ORACIÓ SÀLMICA

Oh Déu, castell de refugi, que en vostre Fill Jesús ens heu mostrat el camí de la vida, no abandoneu els nostres germans i germanes, que han deixat la nostra família per presentar-se davant vostre: sigueu vós mateix llur heretat i sacieu-los de goig a la vostra presència. Per Crist, Senyor nostre.

Ant. 2 Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en vós.


SALM 34, 2-11

El Senyor, salvació dels justos
Jesucrist, el nostre salvador, ha destituït la mort i, per mitjà de l'evangeli, ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat. (2Tm 1, 10)Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m'ha escoltat, res no m’espanta.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor
els escolta i els salva del perill.
Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia!
Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo i no us mancarà res.
Els més rics s'empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor no els faltarà cap bé.

Ant. 2 Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en vós.


ORACIÓ SÀLMICA
Oh Pare, que escolteu el clam dels humils, salveu-nos de tots els perills i il·lumineu amb la claror de la vostra mirada els nostres germans i germanes, que han superat el límit de l’existència terrenal; enriquiu-los amb els dons de la vostra gràcia. Per Crist, Senyor nostre.
Ant. 3 Aixequeu-vos, veniu a defensar-nos! Allibereu-nos per l'amor que ens teniu!.


CÀNTIC 1PE 2, 21b-24
Passió voluntària de Crist, Servent de Déu
Crist va patir per vosaltres,
i així us deixà el seu exemple
perquè seguiu les seves petjades.
Ell no obrava amb violència
ni tenia mai als llavis la perfídia.
Quan l'insultaven, no responia insultant;
quan el turmentaven, no responia amb amenaces;
sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia.
A la creu, ell portà en el seu cos les nostres culpes,
perquè no visquéssim més com a pecadors,
sinó com a justos.
Les seves ferides ens curaven.

Ant. 3 Aixequeu-vos, veniu a defensar-nos! Allibereu-nos per l'amor que ens teniu!


ORACIÓ SÀLMICA

Rebeu, Senyor, a la vostra casa de llum de pau els nostres germans i germanes, que ens han precedit en el camí de la vida: que us glorifiquin al cel per la redempció universal obrada per Crist, que carregat amb el pes dels nostres pecats pujà a la creu, i les seves ferides ens han curat. Per Crist, Senyor nostre.


LECTURA BREU Rm 8, 14-17
Tots els qui són guiats per l'Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut un esperit d'esclaus que us faci tornar a caure en el temor, sinó l'Esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abba, Pare!» Així l'Esperit mateix s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que, sofrint amb ell, serem també glorificats amb ell.

RESPONSORI BREU

V. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor.
R. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor.
V. No ens castiga els pecats com mereixíem.
R. Lent per al càstig, ric en l’amor.
V. Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
R. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor.


CÀNTIC DE MARIA 

Ant. No hi haurà més nit, no caldrà la llum dels gresols ni la del sol: el Senyor Déu il·luminarà els seus servents, i regnaran pels segles dels segles.


PREGÀRIES

Adrecem les nostres súpliques a Jesucrist, el primer en néixer de la mort, exalçat a la glòria del Pare. Plens de confiança, diguem:
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Crist, vós que diguéreu “On tens el tresor, hi tindràs el cor”, feu que, entre les vicissituds del món, orientem la nostra vida vers el cel nou i la terra nova.
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Crist, vós que acollíreu amb amor els malalts i els atribolats, feu que ens dediquem amb generositat a alleujar el dolor dels nostres germans.
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Crist, vós que ploràreu davant la tomba de Llàtzer, i us compadíreu de Marta i Maria, no permeteu que el nostre dolor davant la mort resti sense esperança.
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Crist, vós que heu promès la vida eterna a tothom qui ho deixi tot per vós, concediu a tots els membres de la família dels Servents de gaudir per sempre del vostre amor i la vostra amistat.
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Crist, vós que considereu com a fets a vós mateix els serveis prestats als germans més humils, rebeu a la vostra glòria els nostres parents, benefactors i amics, que ens han socorregut en les nostres necessitats i ens han acompanyat amb llur afecte i generositat. 
Només vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna.

Es poden afegir algunes intencions lliures.
Preguem Déu Pare amb l’oració que el se Fill ens ensenyà, perquè, lliures de tot mal, puguem entrar en el Regne


PARENOSTRE

Pare nostre, que esteu en el cel.

Sigui santificat el vostre nom.

Vingui a nosaltres el vostre regne.

Facis la vostra voluntat, 

així en la terra com es fa en el cel.

 

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos Senyor el dia d’avui

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Amén.
ORACIÓ
Senyor, Déu nostre,
premi etern dels vostres servents fidels,
concediu a tots els nostres germans i germanes difunts,
que per mitjà del baptisme
i de la professió religiosa o del compromís seglar
compartiren aquí a la terra la mort de Crist,
de participar en el cel de la glòria de la resurrecció.
Per nostre Senyor Jesucrist.


Actualitzat: 29 desembre 2022