II. DEVOCIÓ I LITÚRGIAII. DEVOCIÓ I LITÚRGIA DELS DOLORS DE MARIA
Enllaços amb les Pàgines 


II. DEVOCIÓ I LITÚRGIA DELS DOLORS DE MARIA


1. SEPTENARI i CORONA DEL DOLORS DE MARIA


CONTINGUT Llibrets i Díptics pdf

1. Septenari i Corona dels Dolors de Maria

2. Corona senzilla

3. Benedicció de Corones i Escapularis

4. Stabat Mater

5. Litúrgia de les Hores

6. Salve Regina partitura 

Son set dies de reflexió i meditació dels Dolors de Maria Santíssima, i segons el lloc i la tradició es celebren setmanalment amb un dolor cada divendres de Quaresma o bé diàriament des del dissabte anterior al Divendres del Dolors, aprofundint cada dia en un Dolor i acaben sempre amb la Festa Mariana, i te com a finalitat l'ajut als congregants i devots de la Mare de Déu a reflexionar, preparar i celebrar la diada dels Dolors amb molta devoció i fervor.SEPTENARI DOLORÓS DE LA MARE DE DÉU
PRIMER DIA DEL SEPTENARI


ORACIÓ DE DEDICACIÓ
Santíssima Verge Maria, adolorida Mare de Déu i Senyora nostra, encara que siguem indignes d'estar davant la vostra virginal presència, moguts per la vostra pietat i desitjant servir-vos, volem renovar l'afecte i la voluntat amb què us elegírem per Patrona , Mare, Senyora i Advocada nostra. Fem propòsit de servir-vos tota la nostra vida i us preguem, per la Preciosíssima Sang que vessà el vostre Fill i pel vostres Dolors, que vulgueu acceptar-nos com a fills i ens concediu la gràcia que tots els nostres pensaments, paraules i obres s'adrecin a major glòria de Déu i vostra perquè, després d'haver-vos estimat i servit en aquesta vida, arribem a una bona mort. Amén.

ORACIÓ INICIAL
Afligida i desconhortada Senyora, jo, el més indigne servent vostre, us prego que, pels vostres dolors, vulgueu ser la meva guia i la meva empara per tal que pugui servir-vos i agradar-vos. Us consagro totes les meves potències i sentits; els meus pensaments, paraules i obres siguin en compensació dels dolors que amb les meves culpes us he causat; conseguiume el perdó i una bona mort. Amén.

ORACIÓ PROPIA DEL PRIMER DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en la profecia de Simeó. Us preguem que ens aconseguiu del Senyor l'acceptació de la voluntat divina, sentit cristià del dolor, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén
Res de la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL SEGON DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència de la paciència i fortalesa amb què sofríreu la persecució del rei Herodes en aquell llarg camí. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor fortalesa i conformitat amb la voluntat de Déu en les nostres penes, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.
ORACIÓ PRÒPIA DEL TERCER DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en l'absència del vostre Fill i per l'ànsia amb què durant tres dies el buscàreu. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor sol·licitud per buscar la gràcia divina i, si la perdéssim, un veritable dolor dels nostres pecats i una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL QUART DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en trobar el vostre Fill camí del Calvari amb la creu a les espatlles. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor paciència en les penes, acceptació de la divina voluntat en les persecucions i una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL CINQUÈ DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència de l'agonia que patíreu veient morir el vostre Fill tan escarnit. Us preguem humilment que ens concediu vostra assistència en la nostra agonia i ens aconseguiu del Senyor un veritable penediment dels nostres pecats i una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.

ORACIÓ PRÒPIA DEL SISÈ DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del desconhort que sentíreu en rebre als vostres braços el cos mort del vostre únic Fill, el Fill de Déu. Us preguem humilment que la nostra ànima sigui dipositada al final de la nostra vida en la vostra clemència i misericòrdia i que ens aconseguiu del Senyor un veritable penediment dels nostres pecats i una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.


ORACIÓ PRÒPIA DEL SETÈ DIA DEL SEPTENARI
Afligida i desconsolada Verge Maria, Mare dels pecadors, us venerem en reverència del dolor que patíreu en vostra Soledat, deixant sepultat el vostre Fill. Us preguem humilment que ens aconseguiu del Senyor que el nostre esperit no es trobi sol sense la divina gràcia, perquè no resti sepultat en la foscor de les tenebres, i obtinguem així finalment una bona mort. Amén.
Res de la Corona dels Set Dolors.

ACCIÓ DE GRÀCIES
Puríssima i angoixada Senyora i Mare nostra, hem estat sovint ben ingrats amb els vostres beneficis, perquè en lloc d'agrair-los, amb les nostres culpes us hem donat tant de dolor.
Ens proposem d'esmenar-nos evitant-vos tantes penes, donar-vos gràcies, lloar-vos i beneir-vos pels vostres favors.
Que supleixi la nostra curta acció de gràcies la lloança que us fan totes les criatures, tant les de la Terra com les del Cel.
Us preguem pel nostre Sant Pare, pel poble cristià, i per la pau i la concòrdia entre els homes.
Mireu amb ulls de clemència tot aquest principat de Catalunya que tant us estima i venera, compadida dels vostres dolors; allibereu-la de tots els mals. Feu partícips de les gràcies divines tots els vostres servents, i especialment la de tenir una bona mort.
Amén.

CORONA DELS SET DOLORS DE MARIA SANTÍSSIMA


Pel senyal de la Santa Creu + dels nostres enemics + deslliureu-nos, Senyor Déu nostre, + en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant + Amén.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones; beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara, i a l'hora de la nostra mort. Amén.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles del segles. Amén.

ORACIÓ PREPARATÒRIA
Verge sens màcula, Mare de Pietat, plena d'aflicció i d'amargura però ferma en l'esperança, us suplico que il·lumineu el meu enteniment i inflameu la meva voluntat, perquè amb esperit fervorós contempli els dolors que es proposin en aquesta santa corona, i així pugui obtenir les gràcies promeses als qui s'ocupin en aquest sant exercici, el qual us dedico... (intencions).

Per set espases ferida us mirem trista i plorosa
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

PRIMER DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en la profecia de Simeó, quan us digué que la Passió del vostre Fill seria una espasa de dolor que travessaria el vostre cor, però que això revelaria les intencions amagades als cors de molts. Feu, Senyora, que sentim en el nostre interior la Passió del vostre Fill i els vostres Dolors, i això ens reveli el sentit cristià del dolor.
El primer dolor el sentíreu quan, per donar-nos exemple,
vàreu oferir en el Temple el voste Fill, on hi oïreu
la sentència sentida que el vell Simeó us proposa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
SEGON DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en el desterrament a Egipte, pobra i necessitada en aquell llarg camí. Feu, Senyora, que siguem lliures de les persecucions dels nostres enemics.
El segon dolor el patíreu quan, per l'àngel avisada,
sou d'Herodes deslliurada i vers Egipte fugíreu.
Treballs passàreu sens mida per via tan escabrosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
TERCER DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en la pèrdua del vostre Fill a Jerusalem durant tres dies. Concediu-nos llàgrimes de veritable dolor per plorar les nostres culpes, amb les quals hem perdut el nostre Déu, i feu que el retrobem per a sempre.
El tercer, en perdre el Messies, dolor fou, per Vós, sensible.
Trobar-lo no us fou possible, fins havent passat tres dies:
anant al Temple afligida, foreu en veure'l sortosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
QUART DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en trobar el vostre Fill amb la pesada creu sobre les seves espatlles, caminant cap al Calvari, entre escarnis, injúries i caigudes. Feu, Senyor, que portem amb paciència i amb serenor la creu de la mortificació i els treballs.
El quart fou quan l'esguardàreu talment d'home sens figura
i al carrer de l'amargura portant la creu el trobàreu.
Amb càrrega tan sentida el veiéreu angoixosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
CINQUÈ DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en veure agonitzar i morir el vostre Fill clavat a la creu entre dos lladres. Feu, Senyora, que assumim la nostra condició mortal amb realisme i amb esperança.
El cinquè dolor tinguéreu quan Jesús crucificaren
i enlaire l'enarboraren i, a prop d'Ell, morir el veiéreu.
Mirant voste Fill sens vida: oh visió llastimosa!
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
SISÈ DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en rebre als vostres braços aquell santíssim cadàver dessagnat amb tantes nafres i ferides. Feu, Senyora, que els nostres cors visquin inflamats d'amor de Déu i morts a les vanitats del món.
El sisè dolors us causaren els més punyents dels abraços,
quan, ja mort, als vostres braços, Jesús de la creu baixaren.
Quina penetrant ferida fou per Vós Mare piadosa!
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
SETÈ DOLOR
Em compadeixo, Senyora, de vós, pel dolor que patíreu en vostra Soledat, sepultat ja vostre Fill. Feu, Senyora, que quedem sepultats a les coses de la terra, vivint solament per bastir el regne de Déu en mig del món.
Al setè dolor us doblaren la soledat i amargura
quan ja dins la sepultura el seu Cos sagrat posaren.
De veure-us sola i sens vida, restàreu trista i plorosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.
Obligant-vos en memòria d'aquest dolor amb un Parenostre, set Avemaries i un Gloriapatri.
OFERIMENT
Puríssima Verge Maria, Mare dels pecadors, us preguem humilment que ens vulgueu concedir les gràcies que us hem demanat, i especialment la de no ofendre mai Déu. També us demanem que intercediu pel Sant Pare i per la pau entre els cristians. Mireu amb ulls de pietat els vostres servents i concediu-los especials auxilis de gràcia, per a major glòria de Déu i vostra. Amén.
Puix sempre és de Déu oïda vostra súplica piadosa
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

LLETANIES DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Senyor, tingueu pietat Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat Senyor, tingueu pietat
Crist, oïu-nos Crist, oïu-nos
Crist, escolteu-nos Crist, escolteu-nos
Déu Pare celestial Tingueu pietat de nosaltres
Déu Fill Redemptor del món
Déu Esperit Sant Paràclit
Trinitat santa, un sol Déu

Mare del Crucificat Pregueu per nosaltres
Mare del cor traspassat
Mare del Redemptor
Mare dels redimits
Mare dels vivents
Mare dels deixebles
Verge obedient
Verge oferent
Verge fidel
Verge del silenci
Verge del perdó
Verge de l'espera
Dona exiliada
Dona forta
Dona valenta
Dona del dolor
Dona de la nova aliança
Dona de l'esperança
Nova Eva
Consòcia del Redemptor
Serventa de la reconciliació
Defensa dels innocents
Coratge dels perseguits
Fortalesa dels oprimits
Esperança dels pecadors
Consol dels afligits
Refugi dels pobres
Ànim dels desterrats
Suport dels dèbils
Salut dels malalts
Reina dels màrtirs
Glòria de l'Església
Verge de la Pasqua

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món 
Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. 
Escolteu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. 
Tingueu pietat de nosaltres.

Pregueu per nosaltres, Verge adolorida. 
Perquè siguem dignes de les 
promeses de nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓ CONCLUSIVA
Oh, Déu, vós volguéreu que la vida de la Verge fos marcada pel misteri del dolor; us preguem que ens concediu de caminar amb ella pel camí de la fe i d'unir els nostres sofriments a la passió de Crist perquè esdevinguin ocasió de gràcia i instrument de salvació.
Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.

ANTÍFONA FINAL A LA MARE DE DÉU (Salve Regina)
Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. A vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, Senyora, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. I després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh, clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria.
Mare de Déu dels Dolors! Pregueu per nosaltres.2. Corona (senzilla) dels Dolors de Maria (Arxius pdf)

Déu vos salve Maria,
plena sou de gràcia;
el Senyor és amb vós.

Beneïda sou vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. 
Amén.

Us lloem, Senyor, i us beneïm.
Perquè heu associat la Mare Verge
a l'obra de la salvació.

Contemplem el vostre dolor, santa Maria.
Per seguir-vos en el camí de la fe.

1. Maria escolta la profecia de Simeó.
Parenostre, 7 avemaries.

2. Maria fuig a Egipte amb Jesús i Josep.
Parenostre, 7 avemaries.

3. Maria cerca Jesús a Jerusalem.
Parenostre, 7 avemaries.

4. Maria troba Jesús camí del Calvari.
Parenostre, 7 avemaries.

5. Maria s'està al peu de la Creu de Jesús.
Parenostre, 7 avemaries.

6. Maria acull en els seus braços el cos de Jesús davallat de la Creu.
Parenostre, 7 avemaries.

7. Maria lliura Jesús al sepulcre, tot esperant en soledat la resurrecció.
Parenostre, 7 avemaries.

ORACIÓ CONCLUSIVA
Oh, Déu, vós volguéreu que la vida de la Verge fos marcada pel misteri del dolor; us preguem que ens concediu de caminar amb ella pel camí de la fe i d'unir els nostres sofriments a la passió de Crist perquè esdevinguin ocasió de gràcia i instrument de salvació.
Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.

ANTÍFONA FINAL A LA MARE DE DÉU (Salve Regina)
Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia, vida, dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. A vós cridem els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara doncs, Senyora, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. I després d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria.
Mare de Déu dels Dolors!            Pregueu per nosaltres!.


3. Benedicció de Corones i Escapularis (Arxiu pdf)
****Fórmula per a la Benedicció de Corones dels Dolors de la Benaurada Verge Maria
Déu omnipotent i etern, que pel gran amor amb què ens heu estimat, volguéreu que el vostre Fill Jesucrist, per la nostra salvació davallés del cel, s’encarnés de la Verge Maria per obra de l’Esperit Sant, sofrís la mort en creu i ressuscités al tercer dia d’entre els morts; us preguem que beneïu + aquesta(es) corona(es) en memòria dels set dolors de la Mare del vostre Fill, i a tots els qui, tenint-la(es) a les mans, resaran amb els llavis o amb el cor a honor de la Verge Dolorosa, per tal que perseverin en la devoció, i així, alliberats de qualsevol mal en aquest món, en arribar al final de la seva vida, coronats de bones obres, mereixin de ser presentats a Vós, per la mateixa Santa Verge Maria. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Fórmula per a la Benedicció dels Escapularis de l’Orde Seglar dels Servents de Maria
Senyor nostre Jesucrist, que, en néixer de la Benaurada sempre Verge Maria, us dignàreu de revestir-vos de la nostra carn mortal; us preguem, per la vostra infinita bondat, que beneïu + aquest(s) hàbit(s) que els nostres Set Sants Pares ens transmeteren en testimoni de virtut i humilitat, per tal que aquell(s) qui els porti(n), revestit(s) de l’home nou, esdevingui(n) fidel(s) servent(s) de Santa Maria. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

4. STABAT MATER (Arxius pdf)


Text llatí i adaptacions al català


L’Stabat Mater és un preciós himne dedicat a la Mare de Déu, centrant-se bàsicament en el seu dolor al contemplar la mort del seu Fill. És d’origen medieval, de finals del s. XIII, i es situa dintre d’una corrent poètica anomenada de la “compassio Mariae” precisament perquè té com a temàtica els dolors de la Mare de Déu. El seu autor és una incògnita per bé que recorda l’estil del franciscà Jacopone da Todi (+ 1306). De fet va ser dintre dels ambients franciscans on es va començar a utilitzar l’Stabat Mater dintre de la litúrgia, i més endavant, sobretot en el segle XV figurava en molts missals d’arreu d’Europa. En l’edició del Missal de Trento, però, no va ser inclòs, i no seria fins a l’any 1727 quan el papa Benet XIII l’introdueix de nou en el Breviari, en la festa dels Dolors de Maria, el divendres de Passió, elevant l’Stabat Mater a la categoria de seqüència. Juntament amb l’Ave Maria i el Salve Regina, l’Stabat Mater és l’himne marià més musicat.


 Video: àudio versió en llatí


Text Llatí

 1. Stabat mater dolorosa juxta Crucem lacrimosa, dum pendebat Filius.

 2. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem pertransivit gladius.

 3. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, mater Unigeniti!

 4. Quae moerebat et dolebat, pia Mater, dum videbat nati poenas inclyti.

 5. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret in tanto supplicio?

 6. Quis non posset contristari Christi Matrem contemplari dolentem cum Filio?

 7. Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum.

 8. Vidit suum dulcem Natum moriendo desolatum, dum emisit spiritum.

 9. Eia, Mater, fons amoris me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam.

10. Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam.

11. Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas cordi meo valide.

12.Tui Nati vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divide

13. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero.

14. Juxta Crucem tecum stare, et me tibi sociare in planctu desidero.

15. Virgo virginum praeclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere.

17. Fac me plagis vulnerari, fac me Cruce inebriari, et cruore Filii.

18. Flammis ne urar succensus, per te, Virgo, sim defensus in die iudicii.

19. Christe, cum sit hinc exire, da per Matrem me venire ad palmam victoriae.

20. Quando corpus morietur, fac, ut animae donetur paradisi gloria. Amén.

Adaptacions al Català


  1. A tocar de la Creu santa que del fill el cos aguanta, dreta al peu, la Mare està.
  2. Quin dolor es compararia amb la pena de Maria quan el veu agonitzar
  3. Assotat l’ha vist i objecte de la mofa més abjecta pels pecats del nostre món.
  4. Ara el veu que en Creu expira i l’escolta com sospira: Pare meu, tot s’ha acomplert!
  5. Feu, si us plau, que el dolor vostre el sentim ben a dins nostre i que amb Vós plorem el Crist.
  6. I després per consolar-nos feu-nos créixer i sadollar-nos en l’amor del vostre Fill.
  7. Dels turments que el Crist patia prop de Vos volem, Maria, ben de cor participar.
  8. Feu-nos viure en Crist espera del perdó i la vida vera que ens guanyà amb la Passió.
  9. I en el dia del judici vostre ajut sigui’ns propici i ens defensi el vostre amor.
10. Oh Jesús, per vostra Mare conduïu-nos ja des d’ara pel camí que mena al cel.
Versió popular en català de Josep M. Folch i Camarassa
  1. És la Mare dolorosa prop la creu, tota plorosa, d'on el Fill penja clavat.
  2. La seva ànima, endolada, gemegant i contristada, punyent glavi ha traspassat.
  3. Oh quan trista i afligida era aquella beneïda Mare del Fill únic seu.
  4. Que gemia i es planyia, tot guaitant-se'l, Mare pia, al suplici, essent ell Déu.
  5. Quin és l' home que, si veia el patir que del Crist feia Mare aital, ell no plorés?
  6. Que tristor no hagués pregona si del Crist Mare tan bona compadir son Fill veiés?
  7. Per les culpes del seu poble a turment sotmès innoble i a flagell Jesús veié.
  8. El dolç fruit que tant amava, desolat morir guaitava, l'esperit quan ell reté.
  9. Eia! Mare, d'amor vena, feu que senti jo la pena del contrit, i plori amb vós.
10. Feu que el fred cor meu s'inflami de l'ardor amb què el Crist Déu ami per tal d'esser-li agradós.
11. Santa Mare, les ferides feu, del Crucifix, sentides i gravades al meu cor.
12. I del vulnerat Fill vostre, que amor tal, sofrint, em mostra, compartiu amb mi el dolor.
13. Compassiu, feu que amb vós plori i el Crucificat honori, mentre el viure em durarà.
14. Prop la creu, amb vós, estar-me i al plany vostre associar-me amb mon plany desitjo ja.
15. Verge, entre les verges clara, amargor no us vegi encara, feu que, amb vós, em dolgui jo.
16. Que la mort del Crist jo porti, i acompanyi i aconhorti sos assots i passió.
17. Dels verdancs del Crist marqueu-me, embriac de la creu feu-me i la sang del vostre Nat.
18. En el dia del judici feu-me'l, Verge, vós propici, que no sigui al flam llançat.
19. En finar, oh Crist, mia vida, per la Mare feu-me crida a la palma triomfal.
20. Quan el cos en terra mori, feu que l'anima us adori en el goig sempiternal. Amén
Font: «Himnari Litúrgic Complert» (Barcelona 1994)
Traducció al català (versió de Josep M. Llovera)


  
  1. Dreta estava i llagrimosa prop la creu la Dolorosa mentre el Fill hi era penjat.
  2. El seu cor, que se'n dolia tot plorós i s'entristia, una espasa ha traspassat.
  3. Dolorosa beneïda, que n'estava d'afligida i mare del Fill de Déu!
  4. Es planyia amb plor condigne pel Fill gloriós i insigne que portà en el ventre seu.
  5. ¿Qui els seus plans es contindria, si afigurés Maria sola enfront del greu perill?
  6. Qui no es commouria, encara, contemplant la dolça mare condolguda amb el seu Fill?
  7. Veia de Jesús la pena, que per gent de tota mena suportava els greus assots;
  8. Veia el Fill que s'estimava quan l'alè darrer exhalava, sol entre els dos lladregots.
  9. Mare dolça i amorosa, que llangueixes dolorosa, deixa'm plànyer també amb tu;
10. Ja el meu cor ardent s'inflama mentre Jesucrist aclama i l'estima amb amor nu.
11. Mare santa, les ferides de Jesús adolorides fes que es gravin al meu cor;
12. Deixa'm com a recompensa, compartir amb tu la sofrença del teu Fill que a la creu mor,
13. Deixa que amb tu també plori i el Crucificat adori, piadós, en tot moment;
14. Prop la creu desitjo estar-me i al teu plany associar-me, compungit i penitent.
15. Verge santa i gloriosa, no et vull veure llangorosa; deixa'm compartir el dolor;
16. La passió que Crist sofria i els assots, em convindria contemplar amb devoció.
17. M'embriaguin la creu santa, de les nafres la complanta i del Fill amat la sang.
18. Que en dia del judici m'estalviï del suplici paorós al fosc barranc.
19. Quan m'arribi, Crist, el dia del traspàs, feu que Maria m'acompanyi al pur blavís;
20. Quan la meva carn es mori, ell em dugui al promontori gloriós del paradís. Amén.
Font: Parròquia de Santa Maria de Camprodon
Text exposat davant la imtage de la Dolorosa
Traducció en català (versió de Jaume Medina - 2006)
  1. Prop de la creu dolorosa Maria estava i plorosa veient el seu Fill clavat.
  2. Ah! gemegosa tenia pel glavi de profecia el seu cor a travessat.
  3. Oh! Que trista i afligida fou Maria, l’escollida per Mare del Redemptor!
  4. ¡Com s’entristia i plorava quan, compassiva, mirava son Fill en tan gran dolor!
  5. ¿Quin home no ploraria de veure patir Maria en suplici tan mortal?
  6. Qui no ploraria encara veient el Fill i la Mare sofrint un dolor igual?
  7. Pels pecats d’un poble ingrat veié Jesús turmentat sota els assots i en menyspreu.
  8. Va veure el seu Fill molt car per nosaltres expirar abandonat en la creu.
  9. O font d’ amor, Mare meva, feu que senti jo sens treva el dolor que us afligí.
10. Que estigui encès el cor meu de tal amor envers Déu que a Ell sol desitgi servir.
11. Feu, o Mare, que imprimides tingui en el cor les ferides de Jesús crucificat.
12. Que senti amb Vós els dolors que pati pels pecadors el vostre Fill ben amat.
13. Que el vostre plor m’estremeixi i a Jesucrist compadeixi per sempre mentre viuré.
14. Prop de la creu vull estar en el vostre desempar plorant m’associaré.
15. O Verge la més insigne, mostreu-vos per mi benigne, amb Vós deixeu-me plorar.
16. Amb Jesús feu-me morir, les seves penes sentir i ses llagues venerar.
17. Amb tals llagues, ah, llagueu-me, amb la creu embriagueu-me, i amb la sang del vostre Fill.
18. I perquè el foc eternal no em cremi, al tribunal salveu-me de tot perill
19. Quan vingui, o Crist, l’ultim dia, feu que arribi, per Maria, a la palma triomfal.
20. Separada ja del cos l’anima, deu-li repòs en la glòria eternal. Així sia.
Font: «Missal romà i devocionari complet» de Mn. Eudald Serra (1957)
Missa dels Dolors gloriosos de la Mare de Déu - Seqüència (pàg. 192)15 de setembre

Solemnitat de la Mare de Déu dels Dolors Patrona de l'Orde

La festa del 15 de setembre vol posar en evidència la participació de la verge Maria en procurar la salvació als homes. Maria, esdevinguda mare de Crist per obra de l'Esperit Sant, també per un do de la divina pietat comparteix el calze de la passió i esdevé "mare associada a la passió".
A l'inici de la missa d'aquesta festa ressona la veu profètica de Simeó que, ajuntant la sort del Fill i la de la Mare, anuncia que el Crist seria signe de contradicció i que l'espasa del dolor travessaria l'anima de la Verge.
També en els texts eucològics es fa memòria del designi de la salvació, segons el qual Déu ha unit al Fill que patia la Mare que compadia, i ha volgut que "al peu de la creu del nou Adam hi fos també la nova Eva".
La verge Maria és justament celebrada per la seva participació en la passió, causa de la salvació; ella, ferma en la fe, forta en l'esperança, ardent en la caritat, roman al peu de la creu del Senyor. Ella no es va protegir a si mateixa a causa de la humiliació del seu poble. I mentre que "sense patiment havia donat a llum el diví Fill", va suportar dolors terribles per regenerar l'home a la vida divina. Per això els fidels glorifiquen "la santa verge Maria que sense morir va merèixer la palma del martiri al peu de la creu del Senyor".
Això que va esdevenir realment en la passió de Crist, és ara celebrat en el misteri. L'Església prega perquè, gràcies al sacrifici de l'altar, al qual la Verge és associada, siguin "trencades les cadenes del pecat i s'obrin per a nosaltres les portes del cel".
Així, doncs, que els fidels que participen "en la sofrença de Crist" s'alegrin "perquè també en la revelació de la seva glòria" puguin exultar i, "tot portant cada dia la creu"puguin assolir la glòria de la resurrecció".
(Missal de l'Orde dels Servents de Maria. De la introducció a la missa del 15 de setembre)


4. Liturgia de les Hores (Arxius pdf)

La devoció dels Servents de Maria a la Mare de Déu dels Dolors ja es troba insinuada en el simbolisme que els hagiògrafs del segle XIV, i en particular l’autor de la “Legenda de origine Ordinis”, concedien al color negre del hàbit: signe de la humilitat de la Verge i de les penes que va patir en la passió del seu Fill. El dia 9 de juny de 1668 la Santa Seu concedí per primer cop als frares de l’Orde la facultat de celebrar una Missa votiva dels set Dolors de Maria, i el 9 d’agost de 1692 la va declarar titular i patrona principal de l’Orde.


PRIMERES VESPRES (Arxius pdf)HIMNE

Déu va fer la criatura pura, bona i resplendent
mes la serp volgué embrutir-la fent-la caure tristament.
Déu pietós aquelles faltes redimí amb un gran remei.
Féu morir el reu és dòcil, féu morir un Innocent;
per pagar del serf les culpes fou venut el Fill de Déu,
per salvar la criatura, paga el preu el Creador.
Perquè fos més gran l'ofrena, tal com Eva fou a Adam,
Crist volgué en el seu suplici una dona al seu voltant:
fou la pena compartida per entranyes maternals.
Admirable i digna Mare sou del Crist, el Salvador!
Baix la creu restreta dret, fòreu forta en tal dolor,
compartireu gran sofrença, per mandat del Redemptor.
Feu-nos, doncs, tambè de Mare: fou desig de Jesucrist,
el perdó de tota taca: obtingueu pels vostres fills;
protegiu-nos cada dia fins a l'últim dels sospirs.
Déu al Pare Etern lloança dau al Fill semblant honor;
tamateix al Foc que crema procedent del gran amor;
Trinitat rebeu per sempre sempiterna glòria. Amén.

SALMÒDIA

Ant. 1 Oh admirable condescendència del vostre amor! Mitjançant el vostre Fill i la seva Mare heu transformat el sofriment en instrument de gràcia i salvació.

SALM 112

La Mare Església s’alegra per la santedat dels seus fills
Derroca els poderosos del soli i exalta els humils (Lluc 1, 52)Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Ant. 1 Oh admirable condescendència del vostre amor! Mitjançant el vostre Fill i la seva Mare heu transformat el sofriment en instrument de gràcia i salvació.

ORACIÓ SÀLMICA

Que lloïn el vostre nom, Senyor, tots els pobles perquè exalceu els humils i derroqueu els poderosos del soli: heu
glorificat la Verge, la vostra serventa, que durant la seva vida terrenal experimentà la pobresa i el dolor, i l’heu donat a l’Església com a mare feliç amb els fills. Per Crist, Senyor nostre.

Ant. 2 Oh Mare santa, sempre unida al vostre Fill en el compliment de l’obra redemptora: des de la humilitat del pessebre fins a la ignomínia de la creu!

SALM 147

La ciutat santa reedificada. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà "Déu que és amb ells". (Ap 21, 3)
Glorifica el Senyor, Jerusalem;
Sió, canta lloances al teu Déu,
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa:
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,

no els ha fet conèixer les seves decisions.

Ant. 2 Oh Mare santa, sempre unida al vostre Fill en el compliment de l’obra redemptora: des de la humilitat del pessebre fins a la ignomínia de la creu!

ORACIÓ SÀLMICA

Us beneïm, Senyor, perquè la vostra paraula corre de pressa i el vostre missatge es anunciat arreu de la terra: el vostre Fill, nascut de la Verge i clavat a la creu per a la salvació del món, ressuscità veritablement d’entre els morts, i, exalçat a la vostra dreta, envia constantment a la vostra Església l’Esperit promès. Per Crist, Senyor nostre.

Ant. 3 Alegreu-vos, Mare dolorosa, perquè, després de tant sofriment, sou ara envoltada de glòria, reina de l’univers, junt al vostre Fill!

CÀNTIC Flp 2: 6-11

El misteri pasqual de CristJesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre la condició d’esclau.

Havent-se fet semblant als homes,
i començant de captenir-se com un home qualsevol,
s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin

que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Ant. 3 Alegreu-vos, Mare dolorosa, perquè, després de tant sofriment, sou ara envoltada de glòria, reina de l’univers, junt al vostre Fill!

ORACIÓ SÀLMICA

Que totes les llengües proclamin, Pare, la vostra misericòrdia, manifestada en l’admirable designi de la salvació : el vostre Fill es despullà de la seva condició divina i prengué la condició d’esclau en el si de la Verge i, tot sotmetent-se a la vostra voluntat, lliurà la seva vida per nosaltres; per això l’heu exalçat per damunt de tot i li heu concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom. Ell que viu i regna pels segles dels segles.

LECTURA BREU

LECTURA DELS FETS DELS APÒSTOLS 5, 7-9
Jesucrist, durant la seva vida mortal s’adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i llàgrimes. Déu l’escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el Fill, aprengué en els sofriments què és obeir, i, arribat a la plenitud, s’ha convertit en font de salvació eterna per a tots els qui l’obeeixen.

RESPONSORI BREU

V Senyor, jo * sóc el vostre servent, fill de la vostra serventa.
R. Vós em trencàreu les cadenes: us oferiré una víctima d’acció de gràcies.
* Sóc el vostre servent. Glòria. , jo soc el vostre servent.


CÀNTIC DE MARIA.

La meva ànima celebra el Senyor

Ant. Alegreu-vos, Dona, que tant ens heu estimat! Per obrir-nos la font del goig etern, acceptàreu amb fe una missió d’immens dolor. Responguéreu a l’àngel: “Que es compleixin en mi les teves paraules”.


La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres de seu braç són potents:
dispersa el homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça el humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Ant. Alegreu-vos, Dona, que tant ens heu estimat! Per obrir-nos la font del goig etern, acceptàreu amb fe una missió d’immens dolor. Responguéreu a l’àngel: “Que es compleixin en mi les teves paraules”

PREGÀRIES

Senyor Jesús, summe sacerdot i anyell immaculat, en pondre’s el sol oferíreu al Pare a l’altar de la creu el sacrifici de la vostra vida per a la salvació del món. Acolliu, mentre mor el dia, les nostres súpliques.

Salveu, Senyor, el vostre poble.

Vós, que associàreu la vostra Mare, la Verge Immaculada, al misteri de la passió salvadora, concediu-nos d’experimentar en la nostra vida la força redemptora de lacreu, que confessem amb els llavis.

Salveu, Senyor, el vostre poble.

Vós, que diguéreu: “Si el gra de blat no mor, no dóna fruit”, feu que la nostra vida esdevingui llavor, que sembrada en el camp de la creu, germini en fruits de glòria i amor.

Salveu, Senyor, el vostre poble.
Vós, que diguéreu: “Us deixo la pau, us dono la meva pau”, tingueu pietat dels homes i les dones oprimits per la injustícia i dividits per l’odi i la guerra.

Salveu, Senyor, el vostre poble.

Vós, que ens heu donat l’Evangeli com a font de salvació i alegria, dissipeu la tristor dels afligits, sosteniu l’esperança dels decebuts, infoneu fortalesa als febles.

Salveu, Senyor, el vostre poble.

Vós, que, tot morint, destruíreu la mort, i amb la sang vessada a la creu reconciliàreu el cel i la terra, doneu la vida eterna als nostres germans i germanes que han mort en la vostra pau i amistat.

Salveu, Senyor, el vostre poble.PARENOSTREAmb Crist adrecem la nostra oració a Déu, reconeixent-lo sempre com a Pare, tant si ens omple l’alegria com si ens vessa el dolor:

Pare nostre, que esteu en el cel: sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor el dia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

ORACIÓ

Oh Déu,
vós volguéreu que els dolors del vostre Fill crucificat, fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu; concediu a la vostra Església que, associada amb Maria a la passió, mereixi de ser participant de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist. Que viu i regna amb vós .

o bé:

Senyor, Déu nostre, que per redimir el gènere humà caigut per l’engany del diable, heu associat la Mare a la passió del vostre Fill; concediu al vostre poble que, despullant-se de la trista herència del pecat, es revesteixi de la lluminosa novetat de Crist. Que viu i regna amb vós.

INVITATORI

Ant. El Fill associà la Mare dolorosa a la seva passió: veniu, adorem el Salvador del món.

SALM 94
Invitació a lloar Déu

Mentre duri la proclamació d’aquell «avui», exhorteu-vos els uns als altres dia rere dia (Fets 3, 13)Veniu,
celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.

El Senyor és Déu sobirà,
el rei de reis de tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra
i són d’ell els cims de les muntanyes;
la mar és d’ell, perquè ell l’ha feta,
les seves mans han modelat la terra ferma.

Veniu,
prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat;
ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.»

Disgustat durant quaranta anys,
vaig dir d’aquella generació:
«És un poble de cor esgarriat,
que desconeix els meus camins.»
Per això, indignat, vaig jurar:
«No entraran al meu lloc de repòs.»

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Ant. El Fill associà la Mare dolorosa a la seva passió: veniu, adorem el Salvador del món.

OFICI DE LECTURA


HIMNETrista nissaga hereva de la culpa,
paguen els fills el crim del primer home
grisa dissort pateix la criatura:
tristament plora.

Quin gran dolor la gràcia perduda,
mort, sofriment del cos i malaltia,
quin desconsol; mes tot i la natura
som orgullosos

Qui pot donar-vos calma i alegria
prole d'Adam? Algú us escoltaria?
Qui més que Déu la gràcia divina
pot oferir-vos?

Cessin els plors! Car Déu en encarnar-se
fent-se obedient patint per tots nosaltres
fins a la mort en dòcil sacrifici
va redimir-nos

No sols això, la Mare ho compartia:
tal com Jesús, patint, ens redimia,
féu amb dolor i amb llàgrimes maternes
mística ofrena

Cors penedits mostreu un gran respecte,
féu gratitud al plor de la serventa
perquè a la Creu, la Mare dolorosa
fou nostra amiga

Sigui lloat el Pare i l’Unigenit,
rebi també la Flama virtuosa,
Sant Esperit, lloances per nosaltres
i per sempre.

Amén.

SALMÒDIA

Ant 1 En la fe i en el dolor, oh Maria, sigueu-nos mare i germana.

SALM 15

La meva heretat és el Senyor. Déu ha ressuscitat Jesús i l’ha alliberat dels braços de la mort (Fets 2, 24)


Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: "Ningú com vós no em fa feliç."
Però ells estan pels déus de la regió,
pels sobirans que tenen en gran estima.

Multipliquen els seus ídols,
s’entenen amb altres déus.
Les meves mans no els duran cap ofrena,
els meus llavis no diran els seus noms.

Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió;
la part que m’ha tocat és deliciosa,
i m’encisa la meva heretat.

Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre delícies per sempre.

Ant 1 En la fe i en el dolor, oh Maria, sigueu-nos mare i germana.

ORACIÓ SÀLMICA

Sigueu el nostre refugi, Senyor, en Vos hem posat la nostra esperança: renoveu en nosaltres el misteri que venerem en la figura de la Verge santa, perquè, unida a la passió del Crist, siguem inundats de l’alegria de la seva resurrecció. Per Jesucrist, Senyor nostre. Amén

Ant 2 En Vós, oh Maria, vora la Creu, contemplem el senyal del nostre servei.

SALM 30, 2-9. 20-25

Pregària confiada enmig de la prova Pare, confio el meu alè a les vostres mans (Lluc 23, 46
En vós, Senyor, m’emparo,
que no en tingui un desengany.
Allibereu-me, vós que sou bo;
no trigueu, escolteu i allibereu-me,
sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.

Per a mi, sou penyal i plaça forta
Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me,
traieu-me del llaç que m’han parat,
vós que em defenseu.

Confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, ens heu rescatat.
No estimeu els qui veneren ídols de no-res,
Però jo he confiat en el Senyor.

Amb quin goig enaltiré el vostre amor!
Vós heu mirat el meu sofriment,
heu emparat la meva vida en el perill,
no m’heu deixat caure a les mans de l’enemic,
i és ample el lloc on reposen els meus peus.

Ant 2 En Vós, oh Maria, vora la Creu, contemplem el senyal del nostre servei.

ORACIÓ SÀLMICA

La vostra Església exulta i s’omple d’alegria en Vós, o Senyor, per la vostra misericòrdia: heu preservat la humilitat de la Verge i l’heu exalçat com a Mare del vostre Unigènit; en la seva amargor vora la Creu l’heu donat coratge i l’heu sadollada de joia en la resurrecció del Fill, Ell que viu i regna. Amén

Ant 3 Ensenyeu-nos, o Verge, a romandre ferms amb vós als peus de les infinites creus dels nostres germans.
Compadiu-nos de mi, Senyor.
Mireu la meva desgràcia.
De tristor se’m consumeixen els ulls,
el cor i les entranyes
La meva vida s’esgota en les penes;
els meus anys, en el dolor.

Decau el meu vigor de tant sofrir,
se’m consumeixen les forces.
Sóc la befa dels enemics,
burla dels veïns,
esglai dels coneguts

Es decanten de mi els qui em veuen pel carrer,
els seus cors m’han oblidat com si fos mort,
em tenen per una eina que no és bona per a res.

Sento com parla la gent,
em veig amenaçat de tots costats;
han fet consell contra mi
i han decidit la meva mort.

Però jo confio en vós, Senyor,
us dic: ‹‹Sou el meu Déu,
teniu el meu destí a les vostres mans››;
deslliureu-me dels enemics que em persegueixen.

Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l’amor que em teniu.
Ant 3 Ensenyeu-nos, o Verge, a romandre ferms amb vós als peus de les infinites creus dels nostres germans.

ORACIÓ SÀLMICA

Contemplant la vida de la Verge hem après, o Senyor, a posar en Vós tota la nostra alegria i la nostra esperança: Vós reveleu la vostra tendresa a aquell qui us cerca i estima, doneu força a aquell qui creu en Vós i salvació a aquell qui espera en Vós. Per Jesucrist, Senyor Nostre. Amén

V. Oh Senyor, heu afermat la meva vida
R. i heu escoltat el meu plany

LECTURA PRIMERA

Lectura de la Carta de San Pau als Romans 5, 1-12. 17-19

Eficàcia de la justificació

Justificats, doncs, per la fe, tinguem pau amb Déu per nostre Senyor Jesucrist, que per ell també hem tingut accés per la fe en aquesta gràcia en què ens mantenim, i ens gloriem en l’esperança de la glòria de Déu. I no sols això, sinó que també ens gloriem en les tribulacions, sabent que la tribulació engendra paciència; la paciència, virtut provada, esperança. i l’esperança no enganya, perquè l’amor de Déu ha estat vessat en els nostres cors per l’Esperit Sant que ens fou donat. Perquè, quan nosaltres érem encara febles, fou aleshores, en el temps assenyalat, que el Crist va morir per uns impius. Amb prou feines es trobaria ningú que volgués morir per un just; per un home de bé, potser sí, que algú s’atreviria a morir. Però Déu ens donà prova del seu amor, perquè quan érem encara pecadors, el Crist va morir per nosaltres. Molt més, doncs, ara que som justificats amb la seva sang, serem salvats per ell de la ira. Perquè, si, quan érem enemics, fórem reconciliats amb Déu per la mort del seu Fill, molt més, un cop reconciliats,serem salvats per la seva vida; i no solament això, sinó que també ens gloriem en Déu per nostre Senyor Jesucrist, pel qual hem rebut ara la reconciliació.

Si, doncs, per la falta d’un de sol, la mort ha regnat per culpa d’ell tot sol, molt més aquells qui reben l’abundància de la gràcia i del do de la justícia regnaran en la vida per Jesucrist sol. Per tant, així com per la falta d’un de sol passà a tots els homes la culpa perquè fossin condemnats, així també per la justícia d’un de sol ha passat a tots els homes la gràcia que els durà a la justificació de la vida. Perquè, així com per la desobediència d’un sol home molts foren constituïts pecadors, així també per l’obediència d’un de sol molts seran constituïts justos.

RESPONSORI

R. La Verge Maria, unida a Crist Redemptor i obedient a la voluntat del Pare * ha esdevingut causa de salvació per a Ella i pels homes.

V. L’herència que Eva ens llegà amb la seva incredulitat, la Mare de Déu la dissolt amb la seva fe, * ha esdevingut causa de salvació per a Ell i pel homes.

LECTURA SEGONA

Lectura del Discurs sobre els dolors de la Verge Mare de Déu de sant Llorenç de Brindisi, sacerdot, (4-5; Mariale Padova 1928, p. 66-69)

Vora la creu Maria ha esdevingut, per a l’Església, model de paciència inesgotable
La Verge va haver de patir molt a causa de Crist des del moment en què Ella el va donar a llum, de fet fins i tot abans. Josep "resolgué de repudiar-la" i ho pensava "secretament" (Mt 1, 18-20). Arribat el moment, a punt de donar a llum, es va reunir a Betlem tot l’egoisme humà: rebutjada per tots, no va trobar acollida benvolent, ni tan sols un sostre temporal. Ja que no hi havia lloc per a Ella a la posada (cf. Lc 2, 7), es va veure obligada a evitar els perills de la nit, refugiant-se en un estable amb animals, i aquí va donar a llum el seu Fill, Primogènit i Unigènit del Pare, i posà en una menjadora aquest nen tan delicat i dolç. Va patir intensament per a la circumcisió del Fill; gran va ser la seva pena quan, en el dia de la seva purificació, i la presentació de Jesús al temple, va escoltar la profecia de Simeó; va patir un gran dolor per culpa de la severa persecució del seu Fill, quan es va assabentar per un àngel que Herodes volia matar el nen, i va haver de fugir a Egipte; també quan Jesús es va perdre al temple i li deia "El teu pare i jo t’estem buscant amb ànsia" (Lc 2, 48).

Però tot això va ser només el començament, el preludi del seu dolor: no era pas l’espasa que li traspassaria l’ànima. Quan Crist, després que Joan el va batejar i va vèncer el diable al desert, va començar a manifestar-se en el món, predicant l’evangeli i fent meravelles per destruir el regne de Satanàs, llavors sí que va començar la terrible persecució que no va estalviar-la ni tan sols Ella.

L’espasa dels més aguts dolors en realitat li va travessar l’ànima quan va saber que Jesús fou traït per Judes, quan fou capturat pels jueus, quan, després d’una flagel·lació horrible, el va veure condemnat a la infàmia i la mort vergonyosa dels delinqüents, quan es van trobar i el va veure coronat d’espines mentre arrossega la creu dels lladres, quan van arribar al Calvari per a ser crucificat, quan, clavat a la creu, el va veure i va escoltar les seves paraules, perquè "vora la creu de Jesús hi havia la seva Mare" (Jn 19, 25), i després quan es va adonar que era mort. Quin dolor indescriptible! Si sant Pau, pel seu gran amor a Crist, va poder dir: "Estic crucificat amb Crist i ja no visc jo, sinó que és Crist qui viu en mi" (Gal 2, 20), com podria dir-ho Maria? Si Crist estava unit així a la Verge, com podia Ell patir sense que el seu patiment no repercutís en el cor de la seva Mare? Ella va patir amb el seu Fill, i aquest sofriment era absolut.

Ella estava vora la creu, sostinguda per la fe, per la confiança que Jesús aviat ressuscitaria. Allí estava present amb el cos, però més encara amb l’esperit, estava plena de sorpresa davant l’amor amb que Déu va estimar el món, admirant l’obediència del seu Fill vers el Pare, la seva força en la lluita contra el dimoni, la seva paciència alhora de suportar tortures tan greus.

Estava plena de sorpresa i admiració pel misteri de la salvació humana, va ser exemple i model per a tota l’Església de indestructible fortalesa en l'adversitat. Es va beure fins a l’última gota, amb un valor admirable, de l’amarga copa que Déu havia preparat. Així, a través d’aquests sofriments, Maria va participar amb tot el seu ésser en la passió del Fill.

I si Crist ha patit deixant-nos un exemple a seguir, també Maria, la seva Mare, que patí el mateix dolor, ens ha deixat un exemple semblant al del Fill, perquè actuem com Ella ho va fer, sense treure els ulls del model diví que sens mostra en el Calvari. Fem-ne, doncs, de tot això un objecte de contemplació, fem tot el possible per imitar Crist i la seva Mare Santíssima.

Avancem en el camí amb la idea que ella ha patit dels pecadors, no ens desanimem ni ens afeblim en el camí de la santedat, que és la via recta fins el camí de la salvació. Maria és per a nosaltres un model sòlid i reeixit de la paciència, d’intensa força espiritual, de coratge sense dubtes, tant és així que cap tribulació, res en el món serveixi per a separar-nos de l’amor de Crist.


RESPONSORI

R. Com haguéssiu suportat tant dolor, oh Verge santa, si l’Esperit del vostre Fill no us hagués assegurat: * la mort no ha destruït Crist, sinó que la resurrecció ha sotmès a Ell tota la creació.


V. Participant del teu patiment els homes redimits aclamen: * la mort no ha destruït Crist, sinó que la resurrecció ha sotmès a Ell tota la creació.


HIMNE
Oh Déu, us lloem. Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.

Tots els àngels, els querubins i els serafins
no cessen mai d’aclamar-vos:

Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la majestat de la vostra glòria.

El cor gloriós dels Apòstols,
l’estol venerable dels profetes,
l’exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança.

Per tota la terra la santa Església us proclama:
Pare d’immensa majestat,
Fill únic veritable i adorable,
Esperit Sant, protector.

Oh Crist, vós sou el Rei de la glòria.
Vós sou el Fill etern del Pare.
Vós, en fer-vos home per alliberar el homes,
no defugíreu d’entrar en el sí de la Verge.
Vós, vençut l’agulló de la mort, 
obríreu als creients el Regne del cel.

Vós seieu a la dreta de Déu,
en la glòria del Pare.
I creiem que un dia retornareu com a jutge.

Us demanem, doncs,
que socorregueu els vostres servents
que heu redimit amb la vostra sang preciosa.

Feu que siguem comptats
en el nombre dels vostres sants,
en la glòria eterna.

Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat.

Sigueu el seu pastor, preneu-lo sempre als vostres braços.

Us beneïm dia rere dia i lloem per sempre el vostre nom.

Senyor, digneu-vos a guardar-nos avui lliures de pecat.

Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat.

Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.

En vós, Senyor, m’emparo,
que mai no quedi confós.

LAUDES

HIMNE

Jesús, de tots el Redemptor,
d’amor fecunda víctima,
que vau rentar el pecat del món,
penjant al cim del Gòlgota

Vesseu la vostra gràcia
damunt les nostres súpliques,
que el mal que fem el confessem,
per por d’un càstig just de Déu

Sigueu-nos font de gran consol
benigna Mare, vos que sou
fermesa, dreta al peu del Fill
amb gran punyal clavat al pit.

Estant-vos dreta al Gòlgota
acompanyant el Redemptor,
aquells dolors tan fúnebres
es van tornar senyals d’amor.

Sou Mare forta allà en el Cel,
que aquells turments, aquells flagells
que el vostre Fill patí en extrem
ens donin gràcia eternament.

Vulgueu commoure els nostres cors,
que cremin tots amb foc d’amor
un foc d’entrega que tindrem
per escapar del fosc infern.

Jesús, a Vos la glòria,
que vau morir pels servidors,
amb l’Esperit i el Pare Etern,
en tot el món i en tot moment.

Ant. 1 Al·leluia, el Senyor regna des de la creu, la Verge dolorosa venç la serp antiga

SALM 62, 2-9   Desig de Déu
Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d’aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m’heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s’ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Ant. 1 Al·leluia, el Senyor regna des de la creu, la Verge dolorosa venç la serp antiga

Ant. 2 Beneïm el Senyor amb vós, Mare, perquè en morir ens encomanà vós com a fills.

Dn 3, 57-88. 56 Que tot l’univers lloï el Senyor
Lloeu el nostre Déu tots els seus servents (Ap 19,5)
Beneïu el Senyor, totes les criatures, canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor, beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai, beneïu-lo, estols del Senyor,
Beneïu el Senyor, sol i lluna, beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades, beneïu-lo, tots els vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor, beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre, beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres, beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres, beneïu-lo, núvols i llamps.

Que la terra beneeixi el Senyor, que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons, vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor, beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins, beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats, canteu-li lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, tots els homes, beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor, beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.

Beneïu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït; Senyor, al firmament del cel:
glòria i lloança per sempre.

Ant. 2 Beneïm el Senyor amb vós, Mare, perquè en morir ens encomanà a vós com a fills.

Ant. 3 Lloem el Senyor: en la resurrecció glorificà la seva Mare, que havia patit amb ell.

SALM 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu
Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen!
Se sent feliç Israel del qui l’ha creat
s’alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita.
és la glòria reservada als qui l’estimen.

Ant. 3 Lloem el Senyor: en la resurrecció glorificà la seva Mare, que havia patit amb ell.

LECTURA BREU

Lectura de la carta de Sant Pau a Timoteu (2, 10-12a)

Ho suporto tot pel bé dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació que ens és donada per Jesucrist juntament amb la glòria eterna. Això que dic és digne de crèdit: Si morim amb ell, també viurem amb ell. Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.

RESPONSORI BREU

R. Santa Maria, Reina del cel i Senyora del món, s’estava * al peu de la creu de nostre Senyor Jesucrist.

V. Sortosa ella que, sense morir, meresqué la palma del martiri * al peu de la creu de nostre Senyor Jesucrist. Gloria. Santa Maria, Reina del cel i Senyora del món.

CÀNTIC

Ant. Beneïda sou, Reina dels màrtirs: concebéreu en vostre si virginal esdevinguéreu mare de Crist; unida a la seva passió, concebéreu en vostre cor pur i esdevinguéreu mare de tots els vivents.

CÀNTIC DE ZACARIES

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
ha visitat el seu poble i l’ha redimit.
Fa que s’aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l’amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l’aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
prometent de concedir-nos que,
sense por, lliures dels enemics,
li donem culte amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l’Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.
Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l’amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Ant. Beneïda sou, Reina dels màrtirs: concebéreu en vostre si virginal i esdevinguéreu mare de Crist; unida a la seva passió, concebéreu en vostre cor pur i esdevinguéreu mare de tots els vivents.


PREGÀRIES

Beneïm Déu Pare, que vol que tots els homes participin en el misteri pasqual, i demanem-li plens de confiança:

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Pare sant, que enviàreu el vostre Fill al món perquè donés a tots els homes l’aigua de la vida, feu que la rebem amb amor ardent, com la terra eixuta rep la rosada del matí.

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Pare misericordiós, en qui la santíssima Verge, que guardà fidelment la vostra paraula, diposità tota la seva esperança, concediu-nos que, bo i acollint amb amor la vostra paraula, siguem enfortits en la nostra esperança.

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Pare clementíssim, quan el vostre Fill, el qui és la Vida, morí en creu, la Verge no perdé la fe ni l’esperança, feu que sapiguem penetrar en el misteri del sofriment i descobrir-ne l’eficàcia redemptora.

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Pare, autor de la vida, ara que el vostre Fill continua essent crucificat en els homes injustament perseguits, feu que, tot imitant Maria, restem al peu de la creu dels germans que pateixen, oferint-los el consol del nostre amor.

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Pare just, que ens heu donat Maria, la dona nova, el fruit més excels de la redempció, feu que les nostres comunitats siguin un signe visible de la vida nova, que brolla de Crist.

Que intercedeixi per nosaltres, Senyor, la Reina dels màrtirs.

Concloguem les nostres súpliques amb l’oració de tots els redimits: conscients de ser germans de Crist, ens atrevim a anomenar Pare el Déu dels cels: Parenostre.

ORACIÓ

Oh Déu, vós volguéreu que els dolors del vostre Fill crucificat, fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu; concediu a la vostra Església que, associada amb Maria a la passió, mereixi de ser participant de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist. Que viu i regna amb vós .

o bé:

Senyor, Déu nostre, que per redimir el gènere humà caigut per l’engany del diable, heu associat la Mare a la passió del vostre Fill; concediu al vostre poble que, despullant-se de la trista herència del pecat, es revesteixi de la lluminosa novetat de Crist. Que viu i regna amb vós.

COBLES A MARIA SANTÍSSIMA DELS DOLORS

Per set espases ferida us mirem, trista i plorosa:
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El primer Dolor sentíreu quan per donar-nos exemple
vàreu oferir en el Temple el vostre fill, on hi oireu
la sentència sentida que el vell Simeó us proposa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El segon Dolor el sentíreu quan per l'àngel avisada
sou d'Herodes deslliurada i vers Egipte fugíreu.
Treballs passàreu sens mida per via tan escabrosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El tercer en perdre el Messies, Dolor fou per Vos sensible.
Trobar-lo no us fou possible fins haver passat tres dies:
anant al temple afligida fóreu en veure'l sortosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El quart fou quan l'esguardàreu talment d'home sens figura
i al carrer de l'amargura portant la creu el trobàreu.
Amb càrrega tan sentida el veiéreu angoixosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El cinquè Dolor tinguéreu quan Jesús crucificaren
i enlaire l'enarboraren i a prop d'Ell, morir el veiéreu.
Mirant vostre Fill sens vida, oh visió llastimosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

El sisè Dolor us causaren els més punyents dels abraços,
quan ja mort, als vostres braços, Jesús de la creu baixaren.
Quina penetrant ferida fou per Vos, Mare piadosa!
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

Al setè Dolor us doblaren la soledat i amargura
quan ja dins la sepultura el seu Cos sagrat posaren.
De veure-us sola i sens vida restàreu trista i plorosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.

Puig sempre és de Déu oïda vostra súplica piadosa.
Verge i Mare dolorosa socorreu aquell que us crida.


 

6. SALVE REGINA


La "Salve Regina" que va ser composada a l'època medieval , és una de les quatre antífones dedicades a la Verge Maria i potser l'himne marià més popular de tots els temps
Fa molts anys, abans del Concili Vaticà II, quan la missa encara es celebrava amb l'antic ritual llatí, ja es publicaven llibrets de missals i pregàries amb la traducció en llengua vernacla al costat del text llatí per facilitar als fidels la seva comprensió.
Fruït del Concili Vaticà II és la normalització de la utilització de la llengua vernacle en la litúrgia catòlica, però atès que el cant de la Salve en llatí és prou entenedor pels fidels d’arreu del món, s’ha mantingut en llatí, també com un signe d’unitat universal, però potser sense voler-ho, s'exclou de participar-hi als que no el saben, que no entenen que aquest preciós i valuós llegat no s'actualitzi per facilitar-ne la comprensió, l’ús i la difusió.

Davant d'aquesta realitat, us presentem a les Fraternitats Servites de Catalunya aquesta senzilla partitura de la Salve Regina amb el text original llatí, acompanyada de l'adaptació al català que ens a semblat més adient d'entre les diverses que hem aconseguit.

Actualitzat: 29 desembre 2022