PRIOR GENERAL "Visita Catalunya 2018"


ESTADA A CATALUNYA DEL

PRIOR GENERAL DE L'ORDE DELS SERVENTS DE MARIA

Fra Gottfried M. Wolff, OSM


Pàgines: 1>Missatge a l'Assemblea 2>Visita a llocs emblemàtics  3>XXIII Trobada a Lleida


Pàgina 1. MISSATGE del Prior General
de l'Orde dels Servents de Maria
Fra Gottfried M. Wolf, OSM

A l'Assemblea de Fraternitats dels Dolors 
XXIII Trobada "Servites de Catalunya" Ciutat de Lleida
18 de febrer de 2018
1r Diumenge de Quaresma


Benvolguts germans i germanes:

És per a mi un gran plaer poder estar amb vosaltres en aquesta celebració dels 300 anys de la "Fraternitat de Lleida" i de la solemnitat dels nostres Set primers Pares que vàrem celebrar ahir. Cada any per a tots nosaltres, la solemnitat dels Set Sants Fundadors és una nova oportunitat per confrontar una vegada més la nostra vida amb la vida exemplar d'aquest grup d’homes. És per això que plantejo aquestes preguntes per intentar respondre-les breument: Quin va ser l'efecte que els Set Sants van suscitar en el seu temps? ¿Què va ser allò que van provocar en les persones que els van conèixer? O, amb altres paraules: què van provocar o quins van ser els canvis que la gent d'aquell temps va poder experimentar en les seves vides?

La Llegenda dels Orígens que descriu la història i la vida d'aquests Set homes, ens dona algunes pautes per poder tenir una primera resposta a aquestes preguntes. S'hi narra, entre altres coses, la vida que van portar a Mont Senari. El text diu:

"Per aquesta caritat dirigida cap a Déu, cap a ells mateixos i cap al proïsme, van aconseguir una altíssima consideració entre la gent, al grau de veure’s obligats a atendre cada dia a les visites d'homes i dones, desitjosos d'implorar la seva protecció i ser orientats cap a la santedat per les seves paraules i exemples, a més tots els que acudien a ells buscaven l'auxili de les seves oracions i la direcció dels seus consells. Llavors, meditant sobre l'afluència de la gent que els visitaven, jutjaven això com un continu impediment en el seu desig de contemplació, per la conseqüent distracció de / esperit "(LO 40). "Gent de tot arreu arribava llavors fins a aquests homes gloriosos, els nostres Pares, i tots aconseguien segons la seva capacitat, fruits de salvació" (LO 46)

Aquesta descripció a mi em diu que els primers Pares de la nostra Ordre eren homes, com es diria avui, competents en l'àmbit espiritual. Ells posseïen el carisma i el do per entusiasmar i conquerir a la gent per mitjà de la seva fe viscuda. I la gent se sentia propera a ells buscant els seus savis consells.

Si em confronto personalment amb aquesta experiència i al mateix temps la confronto amb la situació actual de les nostres esglésies, sobretot en els països rics del món, experimento una mica de melangia. És veritat que avui podem trobar persones amb carisma per aconseguir entusiasmar els altres per mitjà de la fe viscuda i compartida. Personalment, en la meva joventut, he tingut la bona sort de trobar a persones amb aquesta capacitat; si no les hagués trobat, no estaria avui aquí. Avui, però, es viu l'oposat, és a dir, els homes i dones ja no "van", ja no s'acosten més a l'experiència de la fe i a la vida de l'Església, El nombre de persones que practiquen la seva fe, sembla reduir-se en molts països cada vegada més, any rere any.

Aquest últim fet em fa tornar l'atenció a la memòria de l'exemple dels nostres Primers Pares i em dóna noves forces i ànim, atès que ells eren també un petit grup. En aquest sentit, ells s'haurien hagut de resignar dient-se a si mateixos: "som pocs, què podrem fer contra l'esperit del món?" Però contràriament a això, de cap manera es van conformar i es van resignar, sinó que es van ocupar de l'essencial: es van comprometre a viure fidelment la pròpia fe, a assumir els dons de l'Esperit Sant com a estil de vida i a manifestar la seva competència espiritual amb la paraula i amb la vida. Conseqüència d'això va ser haver rebut tot, i més encara, van viure l'experiència de rebre en gran nombre, a tantes persones que amb anhel els buscaven i els visitaven per parlar amb ells, com ens ho narra la Llegenda dels Orígens.

Benvolguts germans i germanes de les Fraternitats de Catalunya, tots nosaltres, Servents i Serventes de Maria, com a membres d'aquesta gran família, tenim el compromís de parlar de Déu, de donar-lo a conèixer als homes del nostre temps; i per aconseguir realitzar aquesta tasca a través del nostre servei missioner de cada dia, tenim el gran exemple que ens han deixat els nostres Primers Pares. És per això que precisament haurem de fer present en el nostre temps actual -i amb això vull acabar-, el preciós text de la Llegenda dels Orígens que diu:

"De tot arreu de la ciutat i del comtat de Florència confluïa molta gent a aquesta muntanya, i parlant entre ells es deien:" Per què triguem a anar a veure a aquests Servents de Déu, dels quals emana tan intens perfum de virtut , i no ens afanyem per conèixer-los millor? Veniu, doncs, veniu i dirigim-nos a aquest mont Senari, muntanya perfumada del Senyor; anem fins al cim i veiem a aquests homes gloriosos, dels quals procedeix la melodia que hem sentit i el perfum amb què ens hem delectat. Així, de les seves paraules ardents de caritat aprendrem els camins del Senyor; i, observant els seus exemples de santedat, ens disposarem a caminar amb fermesa pels seus senders. D'ara en endavant, obrem sempre segons el model que ens va mostrar el Senyor sobre aquesta muntanya per mitjà dels seus Servents "(LO 45).

Benvolguts membres de les fraternitats i congregacions de l'Orde Seglar dels Servents de Maria a Catalunya, us agraeixo amb sinceritat el testimoni de fe i caritat cristiana que, sobre les petjades de Maria i dels nostres Set Primers Pares, viviu en les vostres comunitats i en les vostres Esglésies locals, aquí, a Catalunya. Demano a Maria, patrona del nostre Orde, i als Set Sants Pares en ocasió de la seva festa litúrgica celebrada ahir, que intercedeixi per vosaltres perquè sigueu sempre i allà on es trobeu, espiritualment missioners de l'amor cristià per a tots els homes. La bellesa de cada celebració quotidiana, us doni la força per viure aquest servei en la vida de cada dia.

Fra Gottfried M. Wolff OSM
Prior general

Lleida, 18.02.2018


Actualitzat: 24 setembre 2021