REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT GIRONA 13 desembre 2014

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT GIRONA 13 desembre 2014


ACTA


De la Reunió de la Comissió Permanent del Consell celebrada el dissabte 13 de desembre dia de Santa Llúcia, a les 11:15 h del matí a la seu del GEiEG del carrer Albereda 3-5 de Girona amb l'assistència de: Antoni Gilart (Alpicat) Pere Tomeu (Badalona), Llorenç Cullell (Amer), Mercè Oms (Blanes), Francesc Cayuela (Girona) i Josep Lleixà (secretari). Han excusat la seva assistència, Besalú, Caldes de Montbui, L'Arbós, Manresa, Mataró, Vic i l'assessor Joan Rosàs.
PREGÀRIA
Es comença la reunió amb la pregària de l'Ave Maria demanant a la Mare de Déu que ens ajudi a veure clar tot allò que tractarem.
AGRAÏMENT
El president agraeix a Mercè Oms de la Confraria de Blanes la seva incorporació al Consell.
HISTÒRIA DE LA CONFRARIA DE BLANES
Mercè Oms informa al Consell de la història de la Confraria de Blanes, quan com, perquè i en quines circumstàncies es va instituir, la construcció de la nova imatge i del tabernacle, la confecció i cura dels vestits de la Mare de Déu, la recuperació de la tradició del cant dels escolans a la processó pel cor de Veus Blanques, la col·laboració amb la parròquia, la processó del divendres sant i les celebracions de les festes de la Mare de Déu dels Dolors el 6è divendres de quaresma i el 15 de setembre, i que assisteix al Consell amb l'interès de veure clar com proposar i posar en marxa la renovació de la Confraria de Blanes i tanmateix aportar al Consell tot allò que estigui al seu abast.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
1.- El president llegeix l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.
PRESENTACIÓ DEL NOU SECRETARI
2.- El president presenta al nou secretari en funcions Josep Lleixà de la congregació de Badalona, que els membres del Consell confirmen per aquest servei.
INFORMACIÓ DE LA RECERCA
3.- El secretari informa dels contactes efectuats d'ençà que se li va encomanar la recerca de Congregacions en actiu, i que actualment hi ha vinculades al Consell les Congregacions o Confraries de: Alpicat, Amer, Badalona, Besalú, Blanes, Caldes de Montbui, Girona, L'Arbós, Manresa, Mataró, Reus i Vic.
Que ha iniciat contactes amb unes poques Congregacions i Confraries que estan en actiu però desvinculades del Consell per a informar-les del funcionament i dels objectius convidant-les a afegir-s'hi.
CASTELLTERÇOL
Ha contactat amb Josep Vila al qual ja li enviarem còpia de l'acta i informació perquè puguin assistir a Moià, a la trobada de la seva congregació veïna i tota la informació que es vagi produint, a mes de contactar quan calgui per a oferir-li tot allò que estigui al nostre abast.
BALAGUER
Amb el títol de «Associació Cultural del Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors» s'ha creat una nova entitat, que es va presentar oficialment ahir 12 de desembre a Balaguer, i a qual hi van assistir-hi representants de la Congregació d'Alpicat.
Toni Gilart informa que ahir van assistir a la presentació de l' Associació Cultural a Balaguer on també hi havia representats de les congregacions de Bellpuig i Lleida i que va quedar gratament impressionat veient que estan fermament il·lusionats a treballar amb el mateix esperit de servei que van tenir els avantpassats quan van fundar la Congregació de Balaguer, començant per la recuperació de la processó dels divendres sant, per a lo qual compten amb el suport material dels socis, la societat civil , l'ajuntament i la parròquia, que els han cedit perquè l'adeqüin i l'utilitzin com a seu una església actualment tancada.
Havent contactat prèviament per mitjà del rector amb germà major de la A.C. Sergio Casanova que ens va invitar a la presentació esmentada, també li enviarem còpia d'aquest acta i la informació per a la Trobada de Moià, i seguirem intercanviant els contactes quan calgui.
BANYOLES, BELLPUIG, LLEIDA, PALAFRUGELL, SITGES I VALLS
S'han iniciat gestions amb ells, havent contactat per telèfon i per correu electrònic amb els representants o amb els rectors, restant pendents de re seguir els contactes.
CONTINUAR LA RECERCA
Es decideix seguir contactant amb les congregacions i confraries que estan en actiu i també fer les indagacions que calgui per saber si estan en actiu, o no, o estan extingides o suplides per altres entitats, les que consten en el llistat elaborat per en Joan Rosàs en la primera època del funcionament de l'antic secretariat i en les informacions històriques que el secretari ha extret de pàgines web de Internet, per a poder informar a les que estan actives del funcionament i dels objectius del Consell.
DISTRIBUCIÓ DE GESTIÓ DE CONTACTES
Francesc Cayuela, Llorenç Cullell, Toni Gilart i Mercè Oms s'ofereixen per a fer contactes i gestions amb els que ja hi tenen relació personal o els tenen més a prop amb la finalitat de agilitzar-ne la gestió iniciada pel secretari, el qual al enviar-lis aquest acta els facilitarà les dades de contacte obtingudes fins ara de les Congregacions, Confraries, parròquies i rectors perquè puguin completar-les i iniciar la seva gestió.
Francesc Cayuela:Banyoles, Castelló d'Empúries, La Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses, Palafrugell i Peralada.
Llorenç Cullell: Camprodon, Mieres, Olot i Torroella de Montgrí.
Toni Gilart: Lleida, Oliana i Tremp/La Guàrdia/La Seu d'Urgell(*)
Mercè Oms: Figueres, Ripoll i Perpinyà
Secretari: Bellpuig, Sitges, Tarragona, Valls i Vilassar de Dalt.
Tota la informació relacionada amb la seva gestió l'enviaran al secretari acompanyada de les instruccions que considerin per a cada cas, el qual a més de arxivar-ho ordenadament a la carpeta de cada Congregació o Confraria, procedirà a informar periòdicament al president del Consell i donar compliment a allò a tot allò que aquest i els gestors li encomanin.
El secretari continuarà la tasca iniciada de investigació de les Congregacions i Confraries que consten a la llista provinent del secretariat o s'ha cercat informació a Internet: Arenys de Mar, Bagà, Berga, Igualada, Parets del Vallés, Sarral, Tortosa, Vendrell, Vilafranca del Penedès, i a la llista extreta de Informacions històriques a la xarxa d'Internet: Barcelona, Calaf, Cambrils, Cardona, Casserres, Castelló de Farfanya, Cervera, Esparreguera, Granollers, Guissona, Igualada, La Seu d'Urgell (*), Martorell, Parets del Vallés, Ponts, Sabadell, Sanahuja, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Sadurní de Subirats, Solsona, Tàrrega, Torà, Vilanova de Cubelles i Vila-rodona.
ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT DEL CONSELL
4.- Per a cobrir la vacant de vicepresident del Consell el president proposa al prior d’Alpicat Antoni Gilart, i per unanimitat es decideix la seva elecció, i l’elegit accepta la responsabilitat.
CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL CONSELL
5.- Es decideix encarregar el disseny d'una pàgina web per a poder compartir tot allò que calgui entre totes les entitats del Consell. En la propera reunió, a la vista del disseny de la pàgina es tractaran les propostes i/o projectes referides al seu bon funcionament.
Amb independència de la pàgina web el consell estudiarà la viabilitat de totes les propostes que li siguin formulades de utilització dels nous mitjans i xarxes informàtiques que puguin facilitar amb eficàcia i seguretat la comunicació i la informació a tots nivells.
XX TROBADA A MOIÀ
6.- XX Trobada de Congregacions i Confraries dels Dolors de Catalunya el 22 de febrer de 2015, 1r diumenge de Quaresma.- La Congregació de Moià amb motiu de la celebració dels seus 200 Anys està organitzant la trobada, preparant amb molta cura l'esdeveniment.
El secretari i Anna Mª Molera de la Congregació de Moià, en conversa telefònica van definir un esborrany/projecte de la programació de la trobada que constarà del següent contingut (pendent de confirmació o correcció).
PROGRAMA: XX Trobada
(*hora) Sortida de (*Lloc/adreça) amb (*Sistema de Transport) (*import€)
10:00 Arribada a Moià - Recepció per la Congregació de Moià
10:30 Visita a l'exposició de fotografies dels 200 Anys
11:00 Trobada de Congregacions de Catalunya
12:00 Missa Solemne a la Parròquia de Santa Maria
«200 Anys de la Congregació dels Dolors i dels Armats»
Armats, Misteris, Mare de Déu dels Dolors, Coral
13:15 Visita guiada al Museu de la Casa Natal de Rafael de Casanova
14:00 Dinar de Germanor al Restaurant Moianès
Menús a escollir: (*...)
Sobretaula
16:00 Passeig pel Parc
17:00 Comiat
(*hora) Arribada a (*Lloc/adreça)
PREU PER PERSONA: Dinar i Visita Guiada al Museu (*...€)
(*) A aquests espais cada Congregació o Confraria hi podrà posar horari, preu del Transport i la informació adient.
El Consell encarrega al secretari que abans d'acabar l'any concreti amb la Congregació de Moià la informació que falta i que abans del 10 de gener dissenyi el programa en format Díptic DIN A 4 en COLOR i l'enviï per e. mail en pdf a la Congregació de Moià i als membres del consell assistents a la reunió perquè a volta de correu hi donin la seva conformitat o esmenes per a -lo si cal i enviar-lo a totes les Congregacions i Confraries vinculades al Consell, per si volen aprofitar el format per a convocar/convidar als membres de la seva Congregació o Confraria a la XX Trobada de Congregacions i Confraries de la Mare de Déu Dolors de Catalunya.
Tanmateix, se li encarrega que abans, en correu a part d'aquesta l'acta, informi a totes les Congregacions i Confraries de l'esdeveniment, recomanant-lis que quan abans millor avancin aquesta informació als seus congregants/confrares, els convidin a assistir-hi amb llurs famílies i a que reservin la data del 1r diumenge de Quaresma, 22 de febrer de 2015, per a gaudir d'un dia de bona companyonia a Moià.
PROPERA REUNIÓ DEL CONSELL
Es decideix celebrar-la a les 11 h del matí del dissabte 9 de maig de 2015, passades les celebracions de setmana santa a la seu del GE i EG de Girona al carrer Albereda 3 – 5. S'encarrega al secretari que d'acord amb el president prevegi a la seva agenda convocar a les congregacions el 15 d'abril de 2014.
Temes a tractar en l'odre del dia de la propera reunió
Acta Anterior: Lectura i aprovació si s'escau.
Gestions amb les Congregacions i Confraries: Informació dels Resultats
Noves Gestions: Distribució.
Disseny pàgina web: Informació, debat, propostes de accés i continguts, i si cal decisions.
Altres temes: Es demana a totes les Congregacions i Confraries que tinguin en ment que cal que el Consell tracti qualsevol tema que sigui d'interès general, que facin la proposta, argumentada i documentada per e. amil al secretari abans del 9 d'abril, per a poder afegir-la a l''ordre del dia i acompanyar la informació amb la convocatòria a la reunió del 9 de maig.
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la reunió a les 13:15 h., i per a deixar-ne constància es redacta aquesta acta que signen al peu el secretari i el president en senyal de conformitat.
Josep Lleixà, ossm      Pere Tomeu, ossm
secretari                           president
Girona, 13 de desembre del 2014


CONVOCATÒRIA 

Benvolguts,
Us convoquem a la propera reunió del Consell de Priors, presidents i/o delegats de les Congregacions, Confraries i Altres Associacions Pietoses de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya que tindrà lloc el dissabte 13 de desembre de 2014 a les 11 del matí a la seu de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Girona a la Pujada de la Mercè, 14.
ORDRE DEL DIA:
  • Presentació del nou secretari
  • Informació dels contactes efectuats
  • Propostes de actualització
  • Trobada a Moià 22 de febrer de 2015
  • Precs i preguntes
Us preguem si us plau que confirmeu la vostra assistència i el número del mòbil, i en cas de qualsevol eventualitat que us impedeixi anar-hi o arribar a l'hora ens ho comuniqueu trucant al secretari al número de mòbil 697 425 517.
PROPOSTES D'ACTUALITZACIÓ 
Davant la responsabilitat que tenim amb les generacions que ens han precedit llegant-nos la valuosa herència de la Congregació o Confraria, gosem demanar-vos que hi col·laboreu aportant totes aquelles idees, suggeriments i/o propostes que puguin ajudar-nos a veure clar que ens cal decidir i fer per actualitzar-nos i actualitzar-les, i com presentar-les dignament a les noves generacions perquè també tinguin l'oportunitat de conèixer, experimentar, viure i gaudir del gran do que ens ha estat donat de la devoció a la Mare Adolorida amb tot allò que comporta de lliurament gratuït als germans, especialment als que en pateixen les conseqüències per qualsevol circumstància.
Us agrairem doncs, que tan si podeu venir com si no , que ens comuniqueu, de moment per e.mail informació de tots aquells problemes, entrebancs o dificultats que heu tingut o teniu a la vostra Congregació o Confraria, els que heu pogut resoldre i com, i fins i tot les solucions que teniu en ment però no heu pogut aplicar. Tots en tenim prou experiència que si no sembrem, no recollirem. Qui sap si compartint informació de problemes, solucions i propostes en podrem treure fruit, ja ho veurem!
Per encàrrec de la Comissió Permanent
Josep Lleixà, ossm
secretari
28 de novembre de 2014