REUNIÓ AMB MITJANS TELEMÀTICS 13 al 25/10/2018REUNIÓ PELEGRINA amb mitjans telemàtics
Acta dels assumptes tractats per les Fraternitats amb mitjans informàtics i telefònics del 13 al 25 d'octubre de 2017, suplint la Reunió Pelegrina d’Amer, pendent de la seva aprovació si s’escau a la propera Reunió Pelegrina de Lleida del 13 de gener de 2018.
ASSUMPTES TRACTATS

1) Presentació de la Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer. 
·    Es va facilitar l’accés a la seva web>Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer.
2) Lectura, esmenes  i aprovació si s’escau de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.
·    Es va facilitar l’accés a>Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.
·    I per a fer-hi esmenes adreçar-se a l'adreça electrònica institucional: servitesdecatalunya@gmail.com – 697 42 55 17.
3) Lliurament dels Nous Estatuts impresos en un sol exemplar.
·    Es va facilitar l’accés als continguts publicats al Blog Servites de Catalunya >Nous Estatuts.
·    Es va adjuntar arxiu per a imprimir “Estatuts Consell díptic.pdf ”.
Programació del Curs 2017/2018.
4) Programació la visita del Prior General per a presidir la XXIII TROBADA a Lleida.
·    Està pendent de concretar amb ell la seva visita a Catalunya del 16 al 18 de febrer.
5) Programació de la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» a Lleida.
·    La Congregació Lleidatana i la Comissió Permanent estan embastant tots els detalls.  A la Reunió Pelegrina de Lleida del 14 de gener s’acabaran de lligar i decidir  la programació i l’enviament de la convocatòria a les Fraternitats.
6) Institució de l’HOMENATGE A MEMBRES EXEMPLARS de les Fraternitats
·    Es va adjuntar tota la documentació del projecte, per a poder decidir la seva implantació a la propera Reunió Pelegrina de Lleida.
·    Es va informar de l’actualització permanentment dels ja importants continguts del Blog, insistint en la recomanació de que els membres de les Juntes de les Fraternitats hi accedeixin per a conèixer-los.
·    També es va recordar a les Fraternitats que  no disposen de pàgina web pròpia, que poden crear sense cap despesa la/es seva/es pàgina/es adreçant-se a:  servitesdecatalunya@gmail.com - 697 42 55 17.
8) Grup de Recursos WhatsAap “Servites de Catalunya”.
·    S'ha constatat la facilitat prevista de compartir informació, dades i consultes.
9) Recerca i contactes de Institucions en actiu.
·    Es va informar que segueixen els contactes iniciats amb grups o entitats que tenen cura o han recuperat la processó, el pas, la imatge de la Mare de Déu dels Dolors i/o el seu culte, i ens han autoritzat a enviar-los tota la informació per si més endavant decideixen incorporar-se al Consell “Servites de Catalunya”.
10) Estat de comptes de aportacions al Blog “Servites de Catalunya”.
·    Es va informar que per a compensar les despeses extraordinàries de creació del Blog encara  resta l’import de 78 €, i que les Fraternitats poden fer aportacions voluntàries al compte: IBAN ES69 2100 0005 94 0110606295. Gràcies per endavant!
11) Calendari de Reunions Pelegrines.
·       13 gener 2018  a Lleida preparatòria de la XXIII TROBADA.
·       12 maig 2018 a Amer  (revisió del curs 2017/2018).
·       6 octubre 2018 a Valls (programació del curs 2018/2019/pendent de concretar).
12) Calendari de Trobades “Servites de Catalunya”.     XXIII a Lleida 18 febrer 2018 "300 anys de la Congregació de Lleida".
·     XXIV a Mataró 10 març 2019 "325 anys de la Congregació de Mataró".
·     XXV a Montserrat 1 març 2020 "25 anys de Trobades".
·     XXVI a Alpicat 21 febrer 2021.
·     XXVII a (lliure) 6 març 2022.
·     XXVIII a Badalona 26 febrer 2023 "300 anys de la Congregació de Badalona".
Propostes per a organitzar una TROBADA.
·     Només queda lliures la del 6 de març del 2022 i les del 2024 en endavant. Si alguna Fraternitat hi te interès amb motiu de celebrar un esdeveniment important o per qualsevol altra motiu cal que ho comuniqui quan abans millor per poder reservar la data a: servitesdecatalunya@gmail.com - 697 42 55 17.
Protocol de organització de TROBADES.
·     Es va recordar que el Consell disposa d’un protocol publicat al Blog amb tota la informació de les darreres Trobades, que es va actualitzant després de cada Trobada, que permet a la Comissió Permanent oferir en cada ocasió a la Fraternitat organitzadora, el seu suport en tot allò que estigui al seu abast en els aspectes de: organització, planificació, logística, publicitat, comunicació i gestió, que els darrers anys han permès facilitar al màxim les responsabilitats i les gestions de la Fraternitat en la preparació i en la celebració de la Trobada.
I per a deixar-ne constància el secretari ha redactat aquesta acta que signa al peu en senyal de conformitat.
Per encàrrec de la Comissió Permanent
Josep Lleixà, ossm.
secretari


INFORMACIÓ per a ser tractada per les Fraternitats amb mitjans informàtics i telefònics, suplint la Reunió Pelegrina d’Amer

ORDRE DEL DIA
· Presentació de la Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer.
· Trobareu tota la informació accedint a la seva pàgina web clicant a:
>Venerable Congregació de Nostra Senyora dels Dolors d’Amer.
· Lectura i aprovació si s’escau de l’Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.
· Podeu accedir a l’Acta complerta clicant a:
>Acta de la Reunió Pelegrina de Sitges.
· Podeu donar la vostra aprovació o esmenes a:
Adreça electrònica: servitesdecatalunya@gmail.com – WhatsAap: 697 42 55 17.
· Lliurament dels Nous Estatuts impresos en un sol exemplar.
· Podeu accedir a la pàgina ESTATUTS del Blog Servites de Catalunya, clicant a:
>Nous Estatuts.
· Si voleu imprimir exemplars pels membres de la Junta en Blanc i Negre en 4 fulls
DIN A 4 a 2 cares en format horitzontal, us adjuntem en aquest correu l’arxiu:
“Estatuts Consell díptic.pdf ”.
Programació del Curs 2017/2018.
· Programar la visita del Prior General per a presidir la XXIII TROBADA a Lleida i si
s’escau, distribució de responsabilitats.
· Pendents de concretar amb ell la seva visita a Catalunya del 16 al 18 de febrer.
· Programació de la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» a Lleida.
· La Congregació Lleidatana i la Comissió Permanent estan embastant tots els detalls. A la Reunió Pelegrina de Lleida del 14 de gener s’acabaran de lligar i decidir la programació i l’enviament de la convocatòria a les Fraternitats.
· Institució de l’HOMENATGE A MEMBRES EXEMPLARS de les Fraternitats.
· S’ha enviat per e-mail informació per si hi voleu fer aportacions i/o esmenes.
· Blog (hi podeu accedir clicant ací)>“Servites de Catalunya”.
· Actualitzar permanentment els continguts.
· Us demanem que hi entreu sovint per a conèixer-los parcialment o del tot.
· Promoció de les pàgines de les Fraternitats per a compartir informació.
· Podeu enviar al material a servitesdecatalunya@gmail.com.
· Grup de Recursos WhatsAap “Servites de Catalunya”.
· S’ha constatat la facilitat prevista de compartir informació, dades i consultes.
· Recerca i contactes de Institucions en actiu.
· Segueixen els contactes iniciats amb grups o entitats que tenen cura, ho han recuperat, la processó, el pas, la imatge de la Mare de Déu dels Dolors i/o el seu culte, i ens han autoritzat a enviar-los tota la informació per si més endavant decideixen incorporar-se al Consell “Servites de Catalunya”.
· Estat de comptes de aportacions al Blog “Servites de Catalunya”.
· Resten pendents de retornar a la Congregació de Badalona l’import de 78 €.
· Podeu fer aportacions al compte: IBAN ES69 2100 0005 94 0110606295.
· Calendari de Reunions Pelegrines.
· 13 gener 2018 a Lleida preparatòria de la XXIII TROBADA.
· 12 maig 2018 a Amer (revisió del curs 2017/2018).
· 6 octubre 2018 a Valls (programació del curs 2018/2019/pendent de concretar).
· Calendari de Trobades “Servites de Catalunya”
· XXIII a Lleida 18 febrer 2018 "300 anys de la Congregació de Lleida".
· XXIV a Mataró 10 març 2019 "325 anys de la Congregació de Mataró".
· XXV a Montserrat 1 març 2020 "25 anys de Trobades".
· XXVI a Alpicat 21 febrer 2021.
· XXVII a (lliure) 6 març 2022.
· XXVIII a Badalona 26 febrer 2023 "300 anys de la Congregació de Badalona".
· Propostes per a organitzar una TROBADA.
· Només queda lliure la del 6 de març del 2022. Si alguna Fraternitat hi te interès amb motiu de celebrar un esdeveniment important o per qualsevol altra motiu preguem que ens ho faci saber quan abans millor per poder reservar la data.
· Tanmateix de moment resten lliures les Trobades del 2024 en endavant.
· Les Fraternitats que per qualsevol motiu tinguin interès en organitzar una
Trobada a la seva localitat, cal que ho proposin quan abans millor al Consell Permanent per a que hi donin conformitat.
· Amb la informació i l'experiència organitzant les darreres Trobades, poden comptar amb la col·laboració i el suport del Consell permanent en tot allò que estigui al seu abast en tots els aspectes: organització, planificació, logística, publicitat, comunicació i gestió.
· Precs i preguntes.
· Les podeu inserir al Word i enviar-lo a la Comissió Permanent a:
Adreça electrònica: servitesdecatalunya@gmail.com.
O més reduïdes per telèfon o WhatsAap al secretari: 697 42 55 17.
Per a poder donar-vos resposta immediatament i redactar l’acta corresponent.
Adjuntem arxius: pdf “Estatuts Consell díptic” i “Reunió Aplaçada Tractament informàtic, i Word “Reunió Aplaçada Tractament informàtic per fer-hi aportacions, precs i preguntes.
Pendents de les vostres aportacions, units en Crist i sota l’esguard de la Mare, rebeu una fraternal abraçada.
Per encàrrec de la Comissió Permanent.
Josep Lleixà, ossm.
secretari